Naujos knygos

Костюк, Ольга. Галерея драгоценностей : коллекции европейского ювелирного искусства. – Москва : Кучкого поле, 2017. – 416 p.

Leidinyje aprašoma Sankt Peterburgo Ermitažo muziejaus brangenybių kolekcijos kūrimosi istorija. Apžvelgiami Europos meistrų meno dirbiniai, surinkti po kruopelytę iš jų amžininkų kolekcijų. Brangenybės atspindi epochų kaitą ir gyvenimo būdą, pagrindines tendencijas ir laikmečio dvasią. Tekstus papildo puošnios iliustracijos ir gausi bibliografinė medžiaga. 

Старопечатная кириллическая книга XVI–XVII веков : каталог коллекции. – Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2016. – 342 p.

Kataloge pristatoma kirilika rašytų XVI–XVII a. leidinių kolekcija, saugoma Ermitažo mokslinės bibliotekos ir rusų kultūros istorijos skyriaus fonduose. Pateikiamas išsamus bibliografinis kolekcijos aprašymas. Ypatingas dėmesys skiriamas dokumentų išsaugojimo problemoms; išnagrinėtos įrišų gamybos technologijos, aprašytos įvairių knygos bloko elementų kūrybos technikos.

 

Георг Фридрих Шмидт (1712–1775). Гравер короля : каталог выставки. – Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2017. – 199 p.

Parodos katalogas skirtas žymaus XVIII a. grafiko, Prūsijos karaliaus Frydricho Didžiojo rūmų graverio kūrybai. Ekspozicijoje buvo apie 70 graviūrų – garsių amžininkų, kurių vardai anuomet skambėjo visoje Europoje, – imperatorių ir politikų, dvasininkų ir filosofų, aktorių ir dailininkų – portretai.

 

Продленная жизнь… : реставрация произведений изобразительного искусства в Государственном Эрмитаже.Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2013. – 155 p.

Leidinyje aprašomas vaizduojamojo meno paminklų restauravimas Sankt Peterburgo Ermitažo muziejuje. Nagrinėjami restauravimo procesų ypatumai, pakartotinio restauravimo problemos bei pateikiama mokslinių tyrimų medžiaga.

 

Реставрация произведений декоративно-прикладного искусства в Государственном Эрмитаже. – Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2016. – 185 p.

Knygoje nagrinėjami dekoratyvinio taikomojo meno kūrinių restauravimo ypatumai ir jų gamybos technologijos. Aprašomi restauravimo istorijos klausimai, archeologinių radinių konservavimo problemos, publikuojami mokslinių tyrimų rezultatai.

 

Эрмитаж oт февраля к октябрю 1917 : aрхивные документы. – Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2017. – 712 p.

Archyvinių dokumentų rinkinyje atsispindi muziejaus veikla 1917 m. Taip pat publikuojami revoliucinio laikotarpio laikraščių straipsniai ir nuotraukos, įamžinusios Žiemos rūmų patalpų suniokojimą po Laikinosios vyriausybės arešto.

 

The Hermitage at 250 : masterpieces. – Moscow: Kuchovo Pole Publishing House, 2014. – 644 p.

Albumas skirtas vieno garsiausių, universalaus, enciklopedinio pasaulio muziejaus Ermitažo 250-mečiui. Pateikiami žymiausi muziejaus šedevrai, atspindintys kolekcijų įvairovę, skirtingas epochas ir civilizacijas.

 

Эрмитажная энциклопедия текстиля. Реставрация : каталог выставки. – Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2017. – 388 p.

Kataloge pristatomi 162 eksponatai, restauruojant ne kartą prikelti naujam gyvenimui. Taip pat įdomu susipažinti su archeologinių audinių restauravimo ir konservavimo istorija.

 

Премудрость Астреи : памятники масонства XVIII – первой трети XIX века в собрании Эрмитажа. – Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2017. – 480 p.

Viename seniausių ir didžiausių pasaulio muziejų – Sankt Peterburgo Ermitaže 2013 m. buvo surengta XVIII–XIX a. masonijos paminklų paroda, sukėlusi didelį lankytojų susidomėjimą ir turėjusi nemažą rezonansą mokslininkų visuomenėje. Leidinyje aprašomi įvairūs ritualiniai masonų daiktai, dokumentai ir literatūra, dekoratyvinio taikomojo meno su masonų simbolika kūriniai.

 

Anotacijas parengė Sigita Malūkienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas