Parodoje eksponuojami naujausi Bibliotekos leidiniai apie knygų leidybą

2017 m. gruodžio 5 – 2018 vasario 2 d. LMA Vrublevskių bibliotekos vestibiulyje veikia paroda „Knygų leidyba: naujausi leidiniai iš LMA Vrublevskių bibliotekos fondų“. Parodoje eksponuojami Bibliotekos fonduose saugomi šviežiai gauti leidiniai, susiję su knygų leidyba. Pristatoma leidybos istorija, jos pradininkai, knygų leidybos poligrafija ir tipografika, įrišai. Parodoje taip pat galima pamatyti leidinius, kuriuose knyga nagrinėjama kaip meno objektas. Literatūros lietuvių kalba šia tema nėra gausu, todėl didžioji eksponatų dalis yra užsienio kalbomis. Parodą parengė LMA Vrublevskių bibliotekos Komplektavimo skyrius.

Pirmoji spausdinta knyga, kas ji? Šis klausimas nėra galutinai atsakytas, tačiau kalbėdami apie inkunabulus iki šiol jį siejame su Johano Gutenbergo vardu ir jo staklėmis išspausdinta 42 eilučių Biblija. Tiksli jos išspausdinimo data nėra nustatyta, tačiau manoma, kad tai įvyko ne vėliau kaip 1456 m. rugpjūčio 15 d. Pirmąją didesnę leidyklą Leidene 1583 m. įkūrė Elzevyrų šeima. Beveik tuo pačiu metu pradėjo veikti Aldo Manucijaus, Plantenų ir kt. leidybos bendrovės. Prasidėjo knygų leidybos kaip pramonės šakos plėtra. Ji vyko patirdama tai pakylėjimų, tai nuosmukių, kurie priklausė nuo įvairių ekonominių, kultūrinių ir istorinių veiksnių.

Knygų leidyba šiuo metu funkcionuoja greitai kintančioje verslo aplinkoje. Spartus gyvenimo tempas diktuoja vis naujus šios veiklos pokyčius. Leidyba pripažįstama vienu iš devynių kūrybinių industrijų sektorių. Jos priklausymas kūrybinėms industrijoms reiškia, kad ši veikla iš esmės yra inovacinė, reikalaujanti ne tik kultūros, vadybos, meninių gebėjimų, bet ir naujų informacinių technologijų bei šiuolaikinių medijų išmanymo. Globalizacija leidybos pramonei atvėrė plačias rinkos galimybes, kadangi atstumai neteko savo tikrosios reikšmės.

Ypatinga svarba šiuolaikinėje leidyboje skiriama informacinėms technologijoms, kadangi dalį rinkos užima elektroninės knygos, interaktyvūs leidiniai. Skaitmeninės knygos akimirksniu gali pasiekti bet kurį pasaulio kraštą. Prekybos politika, leidžianti laisvą prekių judėjimą, taip pat skatina inovacijas bei konkurenciją leidybos sektoriuje. Nors pastebima leidyklų stambėjimo tendencija, tačiau kai kada mažosios leidyklos sugeba greičiau įsisavinti inovacijas ir tokiu būdu randa vietą rinkoje. Ilgus metus buvę pelningi verslo modeliai transformuojasi į nuolatinius eksperimentus, kuriuose labai svarbią vietą užima lankstumas.

Parodoje eksponuojamų leidinių sąrašas >>>

 

Informaciją rengė LMA Vrublevskių bibliotekos Komplektavimo skyriaus vedėja Daiva Liudavičienė