REFORMACIJAI – 500

2017 m. spalio 12 d. 16 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje, Žygimantų g. 1, vyko parodos „Reformacijai – 500“ atidarymo iškilmės. Jose dalyvavo istorikė doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė, evangelikų liuteronų kunigas Ričardas Dokšas, parodos autorė Agnė Zemkajutė. Renginį vedė LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius doc. dr. Sigitas Narbutas. Parodoje, kuri veikia nuo spalio 9 d. iki lapkričio 30 d., eksponuojami LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomi spaudiniai ir rankraštiniai dokumentai, atspindintys Reformacijos istoriją Vakarų Europoje ir Lietuvoje. 

Reformacijos pradžia simboliškai laikoma 1517 m. spalio 31 d., kai Martinas Lutheris Vitenberge paskelbė savo 95 tezes, kurias kvietė apsvarstyti „iš meilės tiesai ir noro ją išsiaiškinti“.

Paroda pradedama dviejų Reformacijos „protėvių“ – Jano Huso ir Girolamo Savonarolos – veikalais. Čia taip galima pamatyti XVI a. bestselerius – M. Lutherio Mažąjį katekizmą ir jo į vokiečių kalbą išverstą Bibliją. Reformacijos raidą Lietuvoje liudija 1556 m. paskelbtas Mikalojaus Radvilos Juodojo viešas atsakymas į popiežiaus nuncijaus Luigi Lippomano laišką, Brastos Biblija, Jono Bretkūno Postilė.

Tarp rankraštinių dokumentų eksponuojami du XVI a. Radvilų pasirašyti pergamentiniai raštai, kuriais jie skyrė pastatus ir žemę Vilniaus evangelikų reformatų bendruomenės reikmėms. Parodoje taip pat galima pamatyti Karaliaučiaus universitetą baigusių asmenų sąrašą, kuriame tarp kitų 1548 m. bakalauro laipsnį gavusių asmenų minimas ir Martynas Mažvydas (Martinus Mossuidius Lithuanus).

Parodoje galima susipažinti ir su kitais reikšmingais, unikaliais dokumentais, liudijančiais Reformacijos reikšmę mūsų kultūrai.

Informaciją rengė parodos autorė, LMA Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus darbuotoja Agnė Zemkajutė

Nuotraukos Vikos Petrikaitės >>>