Parodoje, skirtoje Lietuvių konferencijai Vilniuje, – Bibliotekos dokumentai

2017 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos Respublikos Seime atidaryta paroda „Didžiojo tikslo link: Lietuvių konferencijai Vilniuje – 100“, skirta 1917 m. Lietuvių konferencijos šimtmečio sukakčiai.

Parodoje eksponuojami dokumentai ir fotografijos, saugomos įvairiose Lietuvos bei užsienio atminties institucijose. Viena iš partnerių – LMA Vrublevskių biblioteka, pateikusi parodai Retų spaudinių ir Rankraščių skyriuose saugomų dokumentų bei nuotraukų skaitmeninius vaizdus.

Parodoje pagrindinis dėmesys skiriamas tarpukariu veikusioms lietuvių draugijoms ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarams. Bibliotekos Rankraščių skyriuje saugoma didelė dalis Lietuvių draugijos komitetui nukentėjusiems dėl karo šelpti dokumentų bei signatarų fotografijų. Nuotraukų ir dokumentų aprašus padėjo parengti Rankraščių skyriaus mokslo darbuotoja Rasa Sperskienė.

Retų spaudinių skyriaus darbuotojai parodos rengėjams suteikė skaitmenines senųjų atvirukų ir fotografijų kopijas. Tarp jų – fotografija, vaizduojanti Vilniaus moksleivių grupę su 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataru Pranu Dovydaičiu priešakyje, bei atvirukas su teatro pastatu, kuriame dirbo Lietuvių konferencijos dalyviai. 

 

Informaciją rengė LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyrius