Kilnojamosios parodos „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai – 500“ atidarymas Baltarusijoje

2017 m. rugsėjo 13 d. grupė LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotojų: direktorius dr. Sigitas Narbutas, direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima Cicėnienė, mokslinė sekretorė Leokadija Kairelienė, Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešienė ir Retų spaudinių skyriaus vedėja dr. Daiva Narbutienė, lankėsi Minske, Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Centrinėje mokslinėje Jakubo Kolaso bibliotekoje, kur vyko LMAVB parengtos kilnojamosios parodos „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai – 500“ atidarymo iškilmė. Į ją susirinko gausus būrys Baltarusijos mokslo ir kultūros darbuotojų, taip pat daug studentų iš kelių Minsko aukštųjų mokyklų. Dr. S. Narbutas pristatė parodą, trumpai apibūdino jos atsiradimo istoriją bei turinį, aptarė vertingiausius joje rodomus vaizdus. Renginio dalyviai gražiai atsiliepė apie atliktą darbą. Parodą bus galima aplankyti Minske, BNMA J. Kolaso bibliotekoje, mėnesį nuo jos atidarymo dienos. Vėliau ji bus parvežta į Vilnių ir eksponuojama LMA Vrublevskių bibliotekoje.

Atidarymo iškilmės metu kolegos iš Minsko pristatė kelis naujus savo leidinius. Prie vieno iš jų, skirto Pranciškui Skorinai, svariai prisidėjo ir LMAVB mokslininkai. LMAVB darbuotojų kelionę parėmė LR kultūros ministerija.

Informaciją rengė Daiva Narbutienė

Nuotraukos Daivos Narbutienės >>>