Vieno eksponato parodoje – Kiprijono Baziliko „Istorija apie žiaurų Dievo bažnyčios persekiojimą“

2017 m. birželio 1–30 d. vieno eksponato parodoje – 1567-ais metais Radvilų Lietuvos Brastoje įsteigtoje spaustuvėje išleista Kiprijono Baziliko „Istorija apie žiaurų Dievo bažnyčios persekiojimą“.

Bazylik, Cyprian (apie 1535 – po 1600). Historya o srogiem przesladowaniu Kośćioła Bożego, w ktorey są wypisane sprawy onych Męczenników … / z laćinskiego ięzyka na polski przełożona przez Cypryana Bazylika. – W Brześćiu Litewskim drukowano : [druk. Radziwiłłowska], 1567. dnia 17. Maia. – [6], 396, [9] lap. :  frontisp., inic., vinj. ;  2º (30 cm). LMAVB RSS, L-16/2-8

Šiemet 450 metų jubiliejų mini Radvilų Lietuvos Brastoje įsteigtoje spaustuvėje išleistas veikalas Historia o srogiem przesladowaniu Kościoła Bożego (viso pavadinimo vertimas į lietuvių kalbą: Istorija apie žiaurų Dievo bažnyčios persekiojimą, kurioje yra aprašyti gyvenimai tų kankinių, kurie, pradedant Viklifu ir Husu ir iki mūsų laikų vokiečių žemėse, Prancūzijoje, Anglijoje, Flandrijoje, Italijos žemėje, Ispanijoje ir kituose kraštuose Šventosios Evangelijos tiesą savo krauju patvirtino. Taip pat spausdinama istorija apie įsikūrimą ir išplitimą Londone svetimų kraštų bažnyčių, kurių tikras krikščioniškas vyskupas buvo šventos atminties vyras Jonas Laskis / iš lotynų kalbos į lenkų išvertė Kiprijonas Bazilikas).

Kaip nurodoma knygos pavadinime, tai yra vertimas iš lotynų kalbos. Jos vertėjas ir leidėjas – Kiprijonas Bazilikas (apie 1535 – po 1600) – Krokuvos universiteto auklėtinis, dirbęs Žygimanto Augusto kanceliarijoje Vilniuje, poetas, Mikalojaus Radvilos Juodojo dvaro muzikantas ir kompozitorius, Brastos spaustuvininkas (paskutinę knygą čia išspausdinęs 1570-aisiais). Jo kurta panegirika Radvilų herbui yra išspausdinta Brastos Biblijoje, kurią jis padėjo redaguoti.

Šią evangelikų martirologiją jis sudėjo iš kelių autorių veikalų: Ženevos spaustuvininko Jeano Crespino (1520–1572), kuris, be Biblijos vertimų į prancūzų, italų, ispanų, anglų kalbas, Jeano Calvino, Martino Lutherio ir kitų protestantų veikalų, išspausdino veikalą Le Livre de Martyrs. Jame, remdamasis autentiškais dokumentais, aprašė gyvenimus žmonių, mirusių už tikėjimą. Taip pat K. Bazilikas rėmėsi darbais šveicarų mediko, istoriko ir humanisto Heinricho Pantaleono (1522–1595), kuris, be kitų knygų, parašė ir Bazelyje išleido veikalą apie garsiausius Vokietijos žmones Posographia heroum et illustrium virorum Germanise ir anglų istoriko ir martirologo Johno Foxe (1516/17–1587), knygoje Actes and Monuments aprašiusio Vakarų krikščionių kankinius, ypač pabrėžusio anglų evangelikų ir proto-evangelikų kentėjimus XIV–XVI a. Knygoje spausdinamas ir olandų rašytojo, psalmių ir Naujojo Testamento vertėjo į olandų kalbą Jan van Utenhove van der Grachto (1516–1566) veikalo vertimas į lenkų kalbą Historji o postanowieniu a potem rozproszeniu kościołów cudzoziemskich w Angliej. Galbūt jo originalas buvo 1560 m. išleistas Simplex et fidelis narratio de ... Belgarum aliorumque peregrinorum in Anglia Ecclesia.

Knyga dedikuota Abiejų Tautų Respublikos senatoriui, Seradzo vaivadai Olbrachtui Laskiui (1536–1605). Įdomu pastebėti, kad netrukus po šios knygos išspausdinimo, 1569-aisiais metais, jis iš kalvinizmo perėjo į katalikybę ir tapo aktyvus kontrreformatorius.

Parodoje eksponuojamas knygos egzempliorius priklausė Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekai, įsteigtai 1557-ais metais Mikalojaus Kristupo Radvilos Juodojo prie Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios. Apie tai liudija eksponuojamų knygos antraštinio lapo ir J. Van Utenhove van der Grachto veikalo Historji o postanowieniu pratarmės lapo (l. 348r) kopijose esantys šios bibliotekos spaudai.

Parengė LMAVB Retų spaudinių skyriaus darbuotoja Agnė Zemkajutė