Lietuvos MA akademiko, profesoriaus, habilituoto daktaro Vyto Antano Tamošiūno jubiliejinė mokslo darbų paroda

2017 m. birželio 15 d. 15 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje, Žygimantų g. 1, vyko parodos „Žinok, kad kraujas – skystis ypatingas“ atidarymo iškilmės. Paroda skirta Lietuvos MA akademiko, mokslo premijos laureato (2005), imunologo, profesoriaus, habilituoto daktaro Vyto Antano Tamošiūno 75-mečiui. Paroda veikia birželio 5–29 d.

LMA Vrublevskių bibliotekoje parengta paroda lankytojams suteiks galimybę susipažinti su eksponatais iš asmeninės akademiko V. A. Tamošiūno kolekcijos: apdovanojimais, dokumentais ir nuotraukomis, taip pat kai kuriomis jo publikacijomis. Mokslinė literatūra parodoje suskirstyta į kelis skyrius: „Imuniteto tyrimai – žmogui ir Tėvynei“, „Leukemiją sukeliančių virusų tyrimai“, „Visam gyvenimui pamilęs limfocitus“. Kiti skyriai atspindi organizacinę veiklą steigiant Imunologijos institutą, organizuojant Lietuvos imunologų draugiją bei vasaros stovyklas, darbą Lietuvos mokslų akademijoje, trumpas ir retas atokvėpio valandėles šeimos rate bei kraštiečių susitikimuose. Parodą papildėme leukocitų nuotraukomis – jos puošė naujosios V. A. Tamošiūno darbovietės – Inovatyvios medicinos centro – sienas. Leukocitų tyrimui V. A. Tamošiūnas paskyrė didžiausią savo gyvenimo dalį, kraujo paslaptis bandė įminti siekdamas sukurti kuo stipresnę imuninę žmogaus organizmo apsaugą. Bet, kaip Faustui sakė Mefistofelis – „žinok, kad kraujas – skystis ypatingas“..., ir paslapčių liko dar daug. Parodos pradžią iliustruoja Zitos Krivickienės nuotrauka su mikroskopiniu liuminescenciniu kraujo elementų vaizdu.

Vytas Antanas Tamošiūnas gimė 1942 m. birželio 15 d. Pasvalio rajone, Banioniuose. Jubiliatas – biomedicinos mokslų habilituotas daktaras (1984), Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir biofizikos katedros profesorius (1988), VU Imunologijos instituto direktorius (1990–2007), Molekulinės imunologijos laboratorijos vadovas (1990–2010), Lietuvos MA akademikas, Lietuvos MA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas (2005–2009), Vilniaus universiteto (2002–2006) ir Lietuvos veterinarijos akademijos (2001–2010) senatų narys, Lietuvos imunologų draugijos įkūrėjas ir prezidentas (1991–2012), garbės prezidentas (nuo 2014), Lietuvos MA Alergologijos komisijos narys. 2009 m. V. A. Tamošiūnas buvo išrinktas Lietuvos veterinarijos akademijos garbės daktaru, 1997–2002 m. jis buvo Lietuvos Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidentu ir už aktyvią veiklą taip pat ne kartą buvo apdovanotas. Nuo 2012 m. V. A. Tamošiūnas dirba Valstybiniame mokslinių tyrimų institute Inovatyvios medicinos centre.

Akademiko V. A. Tamošiūno iniciatyva ir pastangomis 1990 m. prie Lietuvos MA įkurtas Imunologijos institutas, imunologijos teoretikus ir praktikus jis subūrė į Lietuvos imunologų draugiją (1991). Jo dėka pradėtos organizuoti jaunųjų imunologų vasaros mokyklos, rengiamos imunologų konferencijos ir simpoziumai. Bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu, Imunologijos institute įvairioms mokslo įstaigoms parengta daugiau kaip 30 biomedicinos mokslo daktarų, jiems profesorius dažniausiai vadovavo ar buvo jų disertacijų gynimo komiteto narys. Akademikas V. A. Tamošiūnas yra daugiau kaip 350 imunologijos srities mokslo publikacijų autorius ar bendraautoris, mokslo populiarinimo knygelės „Leukozės ir virusai“ (1982), monografijos „Virusinės limfoleukozės imunobiologija“ (1987), vadovėlio studentams „Molekulinės imunologijos ir imunochemijos pagrindai“ (1991), autobiografinės knygos „Kelius nuėjęs, keliu pareisiu“ (1998) autorius, kartu su kitais bendraautoriais išleido „Imunologijos terminų aiškinamąjį žodyną“ (2012), fundamentiniam imunologijos istorijos veikalui „Imunologijos raida Lietuvoje“ (2016) subūrė gausų imunologų kolektyvą.

V. A. Tamošiūnas – Visuotinės lietuvių enciklopedijos mokslinės redakcijos tarybos narys (2001–2012), taip pat Lietuvos mokslo žurnalų „Alergologija ir klinikinė imunologija“, „Biologija“, „Acta medica Lituanica“, „Veterinarija ir zootechnika“ bei užsienio žurnalo „Central European Journal of Immunology“ redakcinių kolegijų narys. Profesorius aktyviai dalyvauja imunologijos mokslui skirtuose tarptautiniuose ir respublikiniuose kongresuose bei konferencijose.

Akademiko V. A. Tamošiūno mokslo darbo sritys – molekuliniai ir ląsteliniai imuniteto mechanizmai; retrovirusų savybės ir jų sąveika su imunokompetentinėmis ląstelėmis; imuninio signalo perdavimas; įvairių ligų imunopatogenezės tyrimas, imuninė biotechnologija, diagnostikų kūrimas, tyrimas ir taikymas. Jo dėka Lietuvoje sėkmingai plėtojama šiuolaikinė imunologija, be to, tirdamas šią sritį jis daug nusipelnė ir kitoms biologijos mokslų šakoms. Už darbų ciklą „Galvijų leukozės diagnostika, likvidavimas ir prevencija Lietuvoje 1985‒2004 metais“ jam su bendraautoriais suteikta Lietuvos mokslo premija (2005), o už darbų ciklą ,,Imunologijos ir alergologijos tyrimai Lietuvoje (teorija ir praktika)“ – Vlado Lašo premija (2015). 2012 m. LMA Vrublevskių biblioteka parengė ir išleido V. A. Tamošiūno kūrybinės ir mokslinės veiklos visumą atskleidžiančią bibliografijos rodyklę „Kraujo lašo paslaptys“.

Parodą parengė Rūta Kazlauskienė, dr. Birutė Railienė, dr. Giedrė Miknienė ir Lietuvos MA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius.

Nuoširdžiai dėkojame Donatui Ustinavičiui ir Audronei Stasiukaitytei už pagalbą rengiant parodą.


Parengė dr. Birutė Railienė

LMA Vrublevskių bibliotekos Mokslinės informacijos skyrius

Nuotraukos Vikos Petrikaitės >>>