Paroda „Vilnius prabyla knygomis“

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje 2016 m. birželio 23 – rugsėjo 7 d. veikia paroda „Vilnius prabyla knygomis.“ 

Bibliotekoje saugoma daug knygų, atspindinčių sostinės istorinį paveldą, architektūrą, žymias asmenybes. Vilnianos rinkinį kaupė ir bibliotekos įkūrėjas Tadas Vrublevskis (1858–1925), rinkęs ne tik knygas, bet ir smulkiąją spaudą, įvairius istorinius dokumentus apie Vilniaus praeitį ir svarbiausius politikos bei kultūros įvykius. Parodai atrinkta nedidelė jų dalis – 194 šios temos leidinių lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, anglų kalbomis, išleistų nuo XIX a. pab. iki šių dienų.

Parodos pradžioje eksponuojama Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiško visiems krikščionims faksimilė. Tai – 1323 m. dokumentas, kuriame pirmą kartą Vilnius paminėtas kaip Lietuvos sostinė. Šalia eksponuojami Vilniaus įkūrimui skirti meno albumai ir istorinės tematikos leidiniai.

Visa medžiaga padalinta į 8 skyrius: „Sužinokime apie Vilnių“, „Patyrinėkime Vilnių“, „Perskaitykime Vilnių“, „Susikaupkime Vilniuje“, „Sutikime iškilias Vilniaus asmenybes“, „Prisiminkime Vilnių“, „Pasigrožėkime Vilniumi“ ir „Pasivaikščiokime po Vilnių“.

Kiekviename skyriuje eksponuojamos knygos tam tikra tema. Stende, pavadintame „Sužinokime apie Vilnių“, galima susipažinti su pirmaisiais Vilniaus istorijos tyrimais. „Patyrinėkime Vilnių“ – Vilniuje veikusių akademinių įstaigų, mokslo, meno ir saviveiklos draugijų istorijai skirti leidiniai.

Skyrių „Perskaitykime Vilnių“ apibūdina Česlovo Milošo žodžiai: „Nedaug Europoje yra miestų, taip mitologizuojamų kaip Vilnius. Turiu omenyje iš praeities paimtus pasakojimus, kurie nebūtinai privalo atitikti faktus. Šio miesto istorija tokia keista, kad ji prašyte prašosi perkeliama į pasakos erdvę, kas jau ne kartą buvo daroma, ir pasakojimai skirdavosi, nelygu, kas juos pasakoja: lietuviai, lenkai, žydai ir baltarusiai.“ Jame eksponuojamos poezijos, tautinių dainų, padavimų knygos, grožinės literatūros kūriniai.

„Susikaupkime Vilniuje“ – maldos namų, religinio meno leidinių rinkinys. Jis dar kartą patvirtina, koks atviras ir tolerantiškas visais laikais buvo Vilnius tikėjimo laisvei. Stende „Sutikime iškilias Vilniaus asmenybes“ eksponuojami leidiniai apie sostinę plačiai pasaulyje išgarsinusius žmones: Barborą Radvilaitę, Žygimantą Augustą, Pranciškų Skoriną, Motiejų Kazimierą Sarbievijų, Vilniaus Gaoną ir kt. Pratęsiant šią temą, skyriuje „Prisiminkime Vilnių“ eksponuojami įvairių žmonių atsiminimai apie Vilniuje nugyventus metus.

„Pasigrožėkime Vilniumi“ – meno albumų skyrius, atskleidžiantis Vilniaus architektūros, kasdienybės ir švenčių vaizdų kaitą. Skyriuje „Pasivaikščiokime po Vilnių“ eksponuojami vadovai po miestą. Be seniausių, išleistų ne tik lietuviškai, bet ir rusiškai, lenkiškai bei vokiškai, eksponuojami ir patys naujausi leidiniai. Paskutinieji parodos stendai skirti senojo ir naujojo Vilniaus kaitai, istoriniams ir šiandienos vaizdams.

Visa parodos medžiaga kviečia susipažinti su didžiuliu darbu, kurį per kelis šimtmečius nuveikė iš visos širdies Vilnių pamilę istorikai, politikai, dvasininkai ir menininkai. Parodą parengė Rūta Kazlauskienė, dr. Gita Drungilienė ir dr. Birutė Railienė.

Parengė dr. Birutė Railienė