Paroda, iliustruojanti knygrišio meistrystę

2016 m. birželio 8 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje atidaryta paroda „Leonas Panavas: ties metalo ir knygos sankryža“. Dalyvavo parodos autorius prof. Domas Kaunas, Vilniaus knygrišių gildijos narė menotyrininkė Rūta Taukinaitytė-Narbutienė, Vilniaus knygrišių gildijos pirmininkas Rimas Supranavičius, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas prof. Andrius Vaišnys, renginį vedė Vrublevskių bibliotekos direktorius doc. dr. Sigitas Narbutas. Parodoje pristatomas knygrišystės paveldui skirtinas Leono Panavo (1942–2011) įrištų leidinių asmeninis rinkinys, knygrišystės įrankiai ir medžiagos. Parodos rengėjai – Vrublevskių biblioteka ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas. Šios parodos atidarymas yra vienas iš 25 metų jubiliejų švenčiančio Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto birželio 9–10 dienomis organizuojamos tarptautinės mokslinės konferencijos „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“ renginių.  

Knygos mėgėjai, bibliofilai, kolekcininkai bei spausdinto paveldo vertintojai kelis dešimtmečius žinojo ir vertino Leono Panavo meistrystę, suteikiant knygoms antrąjį gyvenimą ir savitą grožį. Knygrišys, kilęs iš Ignalinos krašto, įgijo metalo apdirbėjo profesiją, daugiausia dirbo Vilniaus gamyklose. Knygrišystės mokėsi savarankiškai ir konsultuodamasis su patyrusiais meistrais, orientavosi į XIX a. antrosios pusės–XX a. pirmosios pusės leidinių įrišų oda būdus. Paslaugas daugiausia teikė bibliofilams, kolekcininkams ir antikvarinio spaudos paveldo prekiautojams. Jo brandžiausi įrišai buvo sukurti apie 1990–2010 metus. Asmeninį knygrišystės palikimo rinkinį sudaro 131 knyga, aštuonių serialinių leidinių 19 komplektų ir penkios savadarbės knygrišystės užrašų knygos. Leidinių amžius – 1876–2007 metai. Remdamasis de visu principu, katalogo sudarytojas užfiksavo svarbiausius įrišo materialiosios kultūros elementus: viršelių medžiagą, jos spalvą, antraštinių duomenų ir ornamentikos įspaudus, priešlapių formą, bloko pjūvį, popieriaus būklę, restauravimo bandymus. Taip pat nuosekliai registruoti leidiniuose esantys knygos istorijos ir bibliofilijos duomenys: marginalijos, nuosavybės ženklai, prieknyginė medžiaga. Parodą lydi prof. D. Kauno parengtas katalogas „Leono Panavo asmeninis knygų įrišų rinkinys“. 

Informaciją rengė LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyrius, tel. 8 687 88685

Nuotraukos Vikos Petrikaitės >>>