Eksponuojamos restauruotos senosios teatro afišos

2016 m. kovo 3 d. – balandžio 4 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje veiks senųjų restauruotų teatro afišų paroda. Bibliotekoje saugomos teatro afišos apima kultūriškai ir geografiškai įvairų laikotarpį nuo XVIII a. pabaigos iki XX a. vidurio. Per tą laiką Vilniaus miesto teatras keliskart keitė pasirodymų vietą, nuolat kito aktorių trupės sudėtis, šalį krėtė sukilimai, o šie išprovokuodavo vis griežtesnius politinius teatro suvaržymus. Senosios afišos – tarsi to laikmečio veidrodis ne tik atspindintis teatro repertuarą, bet punktyrine linija žymintis istorinius įvykius.

Parodoje pristatomi vertingiausi Vrublevskių bibliotekos teatro afišų egzemplioriai. Nors didelė dalis eksponatų žymi Vilniaus teatro veiklą, galima išvysti ir kitų Vidurio Europos miestų afišų. Vienos afišos buvo pasirinktos kaip unikalūs reti poligrafijos pavyzdžiai, kitos patraukė tam tikrais turinio niuansais. 2014-aisiais, paskelbtais Teatro metais, bibliotekos afišų rinkinys buvo sistemingai tvarkomas: gerinamos laikymo sąlygos, prasčiausios būklės egzemplioriai buvo restauruojami.

Šalia Vilniaus afišų parodoje eksponuojamos kitų miestų afišos leidžia palyginti įvairių miestų repertuaro madas, pačios afišos struktūros skirtumus. Iš afišų matyti, kas buvo populiaru vilnietiškoje teatro scenoje – čia buvo statomi Williamo Shakespeare‘o, Nikolajaus Gogolio, Friedricho Schillerio, Jeano Molière‘o, Giuseppe Verdi ir kitų garsių Europos autorių kūriniai. Be to, patogi geografinė Vilniaus padėtis užtikrino čia užsukančių gastroliuojančių artistų gausą. Jie pagyvindavo vietinį repertuarą virtuozų koncertais, cirko pasirodymais, naujais spektakliais.

XIX a. pradžioje informacija afišose pateikiama lenkų kalba, vėliau lenkų ir rusų, o maždaug po 1864 metų, įsigalėjus spaudos lotyniškais rašmenimis draudimui, tik rusiškai. Sunkumai, susiję su kalbos suvaržymu, teatrui pasireiškė ir kitais būdais – buvo privalomai įtraukti į repertuarą vis daugiau kūrinių rusų kalba. Tai vertė vietinę aktorių grupę gausiau papildyti atvykstančiais rusų aktoriais.

Komunikacijos skyriaus informacija