Naujos knygos

2017-05-30

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas.

Knygų serija „Bibliotheca curiosa“ („Įdomioji biblioteka“) – tai 2002–2003 m. Lenkijoje leistos serijos „Księgi osobliwe“ tęsinys. LMA Vrublevskių biblioteka įsigijo 24 šios serijos tomus.

Knygos ypatingos savo turiniu, išvaizda, turi kitų išskirtinių savybių. Jose pristatomi tekstai, apie kurių egzistavimą dabar žino dažniausiai tik specialistai. Seniai praėjo laikai, kai jie buvo visuotinai žinomi, skaitomi ir komentuojami. Dabar, išversti į šiuolaikinę lenkų kalbą, jie grįžo į Europos ir Lenkijos literatūrą kaip pripažinti šedevrai. Knygų autoriai – seniai pamirštų knygų, dabar prikeliamų naujam gyvenimui, skaitytojai. Serijoje pateikiant interpretacijas atnaujinamos senųjų epochų enciklopedinės žinios, leidžiančios geriau suprasti Dantę, Šekspyrą ar Kochanovskį. Pagrindinis leidėjo tikslas – parengti ir išleisti dokumentus, populiarinančius senąjį paveldą. Knygos pradedamos plačiais įvadiniais straipsniais apie dokumento originalą ir tolesnį jo likimą. Antroje dalyje pateikiamas teksto vertimas į šiuolaikinę lenkų kalbą ir išsamūs komentarai.

Kn. 1, Uczta Cypriana. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. – 65 p.

Dokumentas (originalus pavadinimas Coena Cypriani) priskiriamas V–VIII a., o kai kurių mokslininkų datuojamas net ir IV a. Jame kalbama apie Galilėjos Kanoje karaliaus surengtą vestuvių šventę. 

Kn. 2, Staropolskie przepowiednie i mirabilia. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. – 196 p.

Tai knyga apie pranašystes, stebuklus ir neįprastus gamtos reiškinius bei keistus ir sensacingus įvykius. Ši tema XVI–XVII a. literatūroje susilaukė ypatingo susidomėjimo ir diskusijų.

Kn. 3, Nowe Ateny : traktat Dubitantius / Benedykt Chmielowski. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – 204 p.

Vienas iš šimtų jau XVI a. Europoje atsiradusių enciklopedinio pobūdžio kūrinių. Šis ypač reprezentatyvus Benedikto Chmeliovskio darbas išleistas XVIII a. viduryje Lvove. Šio leidimo kritinis komentaras leidžia įvertinti autoriaus kūrybą, artimiau susipažinti su jo metodu, su įvairiuose šaltiniuose išspausdintais atsiliepimais. 

Kn. 4, O snach i czarach / Stanisław Poklatecki. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. – 188 p.

Tome pristatomi du XVI a. pabaigos traktatai apie sapnus ir magiją. Tai vienintelis tokio pobūdžio kūrinys XVI a. raštijoje, kuriame monografine forma Lenkijoje pasireiškia hermetizmas. Pokliateckis rėmėsi savo turtinga erudicija, neslėpė simpatijų gamtinei magijai, bet stengėsi apsaugoti nuo magų apgaulės, alchemikų ir „aitvarų“ pavojaus.

Kn. 5, Argonautyki orfickie. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011. – 113 p.

Pirmas anoniminio V a. hegzametru parašyto darbo vertimas į lenkų kalbą. Jame aprašoma argonautų ekspedicija į Kolchidę pargabenti aukso vilnos. 

Kn. 6, Hymny orfickie. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. 141 p.

Pirmas išsamus Emilijos Žybert parengtas 87 hegzametru parašytų religinių giesmių vertimas į lenkų kalbą. Jos skirtos graikų ir Mažosios Azijos deivių bei dievų šlovinimui. Sukurtos pirmaisiais mūsų eros amžiais Pergame. 

Kn. 7, Kazania o naukach tajemnych / Fabian Birkowski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. – 148 p.

Fabiano Birkovskio pamoksluose, išspausdintuose XVII a. 2-ajame dešimtmetyje, aprašomi raganavimo, burtų, astrologijos, alchemijos ir sapnų išaiškinimo atvejai. Iki šiol mokslininkų mažai nagrinėti tekstai šioje knygoje papildyti naujais tyrimais bei komentarais. 

Kn. 8, Tablica albo konterfet Cebesa tebańskiego filozofa, ucznia Sokratesa. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. – 117 p.

Veikalas buvo ypač populiarus renesanso epochoje ir XVII–XVIII a. Graikų kalbos ir literatūros studijose jis atliko mokymo priemonės funkcijas, atspindėjo įvairių filosofijos mokyklų atstovų moralės principus. Be dokumento graikų kalba, buvo išleista lotyniška versija, o vėliau ir vertimai į įvairias Europos kalbas.

Kn. 9, Abrys doczesnej szczęśliwości / Stanisław Jan Witwicki. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. – 151 p.

Vyskupo Stanislovo Vitvickio parašytas darbas – laimingo gyvenimo vadovas. Pirmą kartą išspausdintas 1685 m. Veikalas išsiskiria išraiškingu stiliumi, išskirtinė vieta jame skiriama meditacijai.

 

Kn. 11, O sekretach białogłowskich / Pseudo-Albert Wielki. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. – 187 p.

Lotyniško originalo, sukurto XIII a. pabaigoje – XIV a. pradžioje, anoniminis vertimas į senąją lenkų kalbą išspausdintas 1695 m. Jo autoriumi buvo laikomas dominikonų vienuolis, vyskupas, teologas, vienas iš Bažnyčios mokytojų, viduramžių filosofas Albertas Didysis. Aprašomos reprodukcinės moters kūno funkcijos, kūdikio pradėjimo, jo vystymosi įsčiose ir gimimo procesai, apsigimimų priežastys ir t. t.

 

Kn. 12, Wizja Tnugdala. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. – 137 p. 

Vienuolio Morkaus XII a. vidurio kelionės pas Airijos vienuolį į Bavarijos Rėgensburgą metu aprašyta vizija, kurią ištiktas klinikinės mirties patyrė jo nuodėmingas giminaitis riteris Tnugdalas. 

Kn. 13, Proroctwo Pseudo-Metodiusza z Wykładem Wolfganga Aytingera. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013. – 246 p.

Viduramžiais garsėjęs istorinis-apokaliptinis veikalas. Pristatoma XVI a. antros pusės versija senąja lenkų kalba. Pranašystę lydi istorinio pobūdžio mokslinis komentaras, XV a. pabaigoje parašytas vokiečių dvasininko Volfgango Aitingero.

Kn. 14, O nimfach, sylfach, pigmejach, salamandrach etc. / Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim). – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013. – 84 p.

Vokiečių alchemiko, gydytojo, filosofo, teologo, astrologo, homeopato, klajoklio Filipo Aureolo Teofrasto Bombasto fon Hohenheimo (pseudonimas – Paracelsas) XVI a. pradžioje pagarsėjęs traktatas apie nimfas, silfides, pigmėjus, salamandras ir kt. 

 

Kn. 17, Kyranides : o magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013. – 238 p.

Manoma, kad traktatas magijos-medicinos temomis, aiškinantis paslaptingą augalų, gyvūnų ir akmenų poveikį, parašytas II a. Jį sudaro šešios knygos. Pirmoje knygoje, kuri atsirado anksčiau už kitas, graikų abėcėlės raidėmis apibūdinami 24 augalai, 24 paukščiai, 24 žuvys ir 24 akmenys. 

Kn. 19, Aviarium staropolskie. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – 128 p.

Publikacija skirta trijų XVI a. autorių herbarų aprašymuose paminėtiems paukščiams apibūdinti. Leidinyje spausdinamose knygose gausu ornitologinės informacijos ir žinių apie paukščių panaudojimą medicinoje.

Kn. 20, Księga sekretów o cnotach ziół, kamieni i źwierząt niektórych / Pseudo-Albert Wielki. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – 155 p.

Albertui Didžiajam, žymiam viduramžių vokiečių mokslininkui, filosofui ir teologui klaidingai priskirta visa grupė tekstų, kurie net iki XVIII a. Europoje buvo ypač populiarūs. Vertingiausi yra jo filosofiniai ir teologiniai traktatai. Šioje knygoje sudėti trys traktatai, kurie buvo išversti į senąją lenkų kalbą.

Kn. 22, Czyściec świętego Patryka. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – 142 p.

Šventojo Patriko skaistykla, Airija. Legenda teigia, kad pats Kristus nurodė šv. Patrikui skaistyklos vartų vietą. Taip vadinamas urvas nedidelėje saloje viduryje Loch Dergo ežero Donegolo grafystėje. Jis buvo laikomas šventu ir žadėjo nuodėmių atleidimą, tačiau patekti į anapusinį gyvenimą galėjo tik tikintys. Pirmasis piligrimas buvo riteris Ovenas, kuris 1153 m. išdrįso įžengti į urvą, norėdamas nusimesti sunkią nuodėmių naštą. Jo istorija pateikta šiame traktate. 

Kn. 23, Historia Adama i Ewy. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – 90 p.

Knygoje pateikiami dviejų Adomo ir Ievos istorijos versijų (graikiškosios ir lotyniškosios) vertimai į lenkų kalbą. Labai trumpai pabuvę Edeno sode, 960 gyvenimo metų jie praleido tremtyje, savo palikuonimis užpildydami žemę.

Kn. 24, Rozmowy Salomona z Marchołtem. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – 150 p.

Spėjama, kad anoniminis kūrinys atsirado XII a. pabaigoje, bet tikrai ne vėliau nei XV a. Panaudoti ankstesni vaizdeliai ir šaltiniai, kuriuose biblinis karalius Saliamonas diskutuoja su Marcholtu.

Kn. 25, Zodiak życia / Palingeniusz (Marcellus Palingenius Stellatus) [Pietro Angelo Manzolli]. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. – 426 p.

Didelės apimties spausdinta poema pirmą kartą lotynų kalba pasirodė Venecijoje apie 1536 m. Ilgą laiką ji buvo neįprastai populiari tarp protestantų. Anglijoje ir vokiškai kalbančiuose kraštuose poema buvo naudojama net ir mokyklose. Ji buvo verčiama į įvairias kalbas. 

Kn. 26, O snach / Synesius Cyrenaeus. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. – 99 p.

Dievo nurodymu sapne autorius apie 404 m. per vieną naktį parašė traktatą apie sapnus graikų kalba. Pradžioje jis buvo neoplatoniškosios filosofijos mokyklos atstovas, o gyvenimo pabaigoje tapo krikščioniu ir Ptolemaidės vyskupu. Autorius teigia, kad visi sapnai yra reikšmingi ir jų padedamas kiekvienas žmogus gali numatyti ateitį. Pirmas spausdintas leidimas graikų kalba pasirodė Venecijoje 1518 m.

Kn. 27, Postępek prawa czartowskiego przeciw narodowi ludzkiemu. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015.191 p.

Leidinio originalas išspausdintas Kiprijono Baziliko Brastos spaustuvėje 1570 m. Skaitytojas supažindinamas su velnio pavydu žmonijai ir klastingais jo veiksmais. Darbe pristatomi tipiški epochos požiūriai ir nuomonės apie pragarą ir santykį su velniu.

Kn. 28, Nowe Ateny : umbry objaśnione / Benedykt Chmielowski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. – 236 p.

Abiejų Tautų Respublikos dvasininkas Benediktas Joachimas Chmeliovskis – labai produktyvus rašytojas, parašęs ne vieną maldaknygę ir kitų religinio bei mitologinio pobūdžio knygelių. Jis yra pirmosios lenkų enciklopedijos „Naujieji Atėnai“ autorius. Leidinyje pateikiamas vienas jos skyrius, supažindinantis su populiariais simboliniais baroko epochos vaizdais: hieroglifais, emblemomis ir simboliais.

Kn. 29, Żywoty filozofów / Marcin Bielski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. – 197 p.

1535 m. pirmą kartą Krokuvoje pasirodė istoriografo, poeto ir vertėjo Martyno Belskio parengta knyga „Filosofų gyvenimai“. Jis naudojo įvairių viduramžių autorių darbuose pateiktą medžiagą, rėmėsi prieš dvidešimt metų Čekijoje išleista Mikulašo Konačio knyga. 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė