Naujos knygos

2017-01-18

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Ikon : journal of iconographic studies. – Rijeka : Center for Iconographic Studies, 2008-. 

Gausiai iliustruotame kasmetiniame serialiniame leidinyje spausdinami straipsniai anglų, prancūzų bei italų kalbomis įvairiais ikonografijos klausimais. Žurnalo siekis – pristatyti skirtingas ikonų vaizdų interpretacijos perspektyvas pasitelkiant naujausius tarpdalykinių tyrinėjimų duomenis. Kiekvienas tomas skirtas atskirai temai. LMAVB šiuo metu saugomi 1–9 tomai, išleisti 2008–2016 metais. 

 

 Gumbert, J. P. Bat books : a catalogue of folded manuscripts containing almanacs or other texts. – Turnhout : Brepols, 2016. – 240 p. – (Bibliologia ; 41).

Šiame leidinyje pirmą kartą išsamiai nagrinėjama mažai žinoma viduramžių knygos forma, kurią autorius vadina „šikšnosparniu“. Tokia rankraštinė knygelė (dažniausiai almanachas ar kalendorius) buvo gaminama neįprastu būdu: kelis kartus perlenkti lapai susegami segtuku. Ji buvo paplitusi XIII a., vėliau ją visiškai išstūmė kodeksas. Leidinyje pateikiamas chronologiniu bei teminiu principais sudarytas tokių knygelių katalogas. Studija įdomi ne tik knygos istorikams, bet ir visiems besidomintiems knygos kultūros artefaktais.

 

 The age of Rubens : diplomacy, dynastic politics and the visual arts in early seventeenth-century Europe. – Turnhout : Brepols, 2016. – 302 p.

Straipsnių rinkinyje nagrinėjami XVII a. pradžioje Vakarų Europoje susiformavę daugialypiai tarptautinės politikos, diplomatijos ir vizualiojo meno ryšiai. Pasitelkiant anksčiau netyrinėtus rankraštinius šaltinius, iš naujo įvertinama dailininko ir diplomato Piterio Paulio Rubenso veikla, analizuojama socialinė ir politinė aplinka, kurioje veikė jis ir jo amžininkai Antonis van Deikas, Gvidas Renis ir Diegas Velaskesas.

 

 

Orth, Mira D. Renaissance manuscripts : the sixteenth century. – London ; Turnhout : Harvey Miller Publishers, 2015.
T. 1. – 338 p.
T. 2. – 382 p.

Siekiant atskleisti prancūzų renesanso knygos meno įvairovę bei aukštą kokybę, šiame dvitomiame veikale pateikiama 100 įspūdingiausių XVI a. prancūzų iliuminuotų rankraščių apžvalga. Veikalą sudaro rankraščių katalogas, 375 iliustracijos, mokslinis įvadas, taip pat rašovų, iliustratorių, autorių ir vertėjų biografijos. Kataloge pateikiama detali informacija apie rankraščių stilių, formatą, ikonografiją, turinį bei proveniencijas.

 The Prague sacramentary : culture, religion and politics in late eighth-century Bavaria. – Turnhout : Brepols, 2016. – 261 p.

Prahos mišiolas (Prague Sacramentary) – tai unikalus liturginis rankraštis, sukurtas Bavarijoje VIII a. pabaigoje. Šioje studijoje rankraštis analizuojamas istoriniame ir socialiniame kontekste, atskleidžiant ankstyvosios viduramžių visuomenės įvairias religines bei sekuliarias problemas, tarp kurių ­­– formalus kreipimasis į šventuosius, liaudiškas tekstų lotynų kalba suvokimas, santuoka, ritualinis švarumas, taip pat valdančiosios Karolingų giminės politika.

 The Latin of the grammarians : reflections about language in the Roman world. – Turnhout : Brepols, 2016. – 453 p. – (Corpus Christianorum. Lingua Patrum ; 8).

Straipsnių rinkinyje pateikiama plati Senovės Romos lotynų kalbos studijų lyginamoji apžvalga. Romos gramatikų raštai analizuojami įvairiais aspektais: rankraščių tyrinėjimo, sociolingvistikos ir lotynų kalbos istorijos. Tarp aptariamų temų – pragmatinis kalbos aspektas, graikų kalbos įtaka, kalbos kaitą lemiantys veiksniai ir kaip juos suvokė tekstų autoriai. 

 

 

The general councils of Latin Christendom. – Turnhout : Brepols, 2013. – 1518 p. – (Corpus Christianorum Conciliorum Oecumenicorum Et Generalium).
T. 1, From Constantinople IV to Pavia-Siena (869–1424).
T. 2, From Basel to Lateran V (1431–1517).

Šis dvitomis veikalas – antroji serijos Corpus Christianorum Conciliorum Oecumenicorum Et Generalium knyga, kurioje pateikti nepriklausomos Bažnyčios kūrimą ir plėtrą atskleidžiantys tekstai. Tai visuotinių Vakarų Bažnyčios susirinkimų 869–1517 m. medžiaga su moksliniais komentarais.

The oecumenical councils of the Roman Catholic Church : from Trent to Vatican II (1545–1965). – Turnhout : Brepols, 2010. – 739 p. – (Corpus Christianorum Conciliorum Oecumenicorum Et Generalium).

Trečiojoje serijos Corpus Christianorum Conciliorum Oecumenicorum Et Generalium knygoje pateikiama visuotinių Katalikų Bažnyčios susirinkimų (nuo Tridento iki Vatikano II) medžiaga. Leidinį papildo mokslinis įvadas ir komentarai.

 

Dimnik, Martin. Power politics in Kievan Rus'. – Toronto : Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2016. – 432 p.

Šioje studijoje pirmą kartą analizuojama XI–XIII a. Kijevo Rusią valdžiusios Vladimiro Monomacho palikuonių dinastijos politinė istorija. Remiantis kronikų medžiaga, atskleidžiami tarpusavio ryšiai tarp įvairių to laikotarpio politinių įvykių: konkurencijos dėl sosto, teritorinių ginčų, taikos susitarimų. V. Monomachas įvertinamas kaip itin įžvalgus ir ambicingas politikas, manipuliavęs Kijevo Rusios politika savo naudai ir paklojęs pamatus savo dinastijos ilgalaikiam politiniam dominavimui. 

 

 The mirror in medieval and early modern culture. – Turnhout : Brepols, 2016. – 293 p.

Su veidrodžiu susietos metaforos, mitologija, ikonografija ir filosofijos sąvokos vaidina svarbų kultūrinį vaidmenį nuo antikos laikų. Tačiau viduramžiais bei ankstyvaisiais moderniaisiais laikais, vystantis naujoms technologijoms, veidrodis tapo svarbus kaip optikos prietaisas ir mokslinis instrumentas. Šioje tarpdalykinėje studijoje mokslo istorijos, kultūros, filosofijos ir literatūros tyrinėtojai analizuoja fizinio ir metafizinio veidrodžio lygmens sankirtas Europoje ir islamo pasaulyje.

 

 The arts of editing medieval Greek and Latin : a casebook. – Toronto : Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2016. – 452 p.

Šiame esė rinkinyje, remiantis Stokholmo universitete 2008–2015 m. vykdyto mokslo projekto Ars edendi („Redagavimo menas“) rezultatais, aptariami šiuolaikiniai reikšmingų viduramžių tekstų redagavimo metodai. Analizuojami tipiški viduramžių literatūros pavyzdžiai: komentarai, glosos, liturginiai tekstai, pamokslai ir antologijos. Aptariama, su kokiais iššūkiais susiduria viduramžių tekstų redaktoriai.

Culture and literature in Latin late Antiquity : continuities and discontinuities. – Turnhout : Brepols, 2015. – 400 p.

Įsigalėjus krikščionybei, romėnų pasaulis patyrė reikšmingą kultūrinį virsmą. Šiame straipsnių rinkinyje analizuojami įvairūs IV–VII a. romėnų sekuliarūs tekstai, siekiant atskleisti kompleksinę kaitos ir tęstinumo procesų literatūroje sąveiką audringu istorijos laikotarpiu. 

Reddaway, Chloë. Transformations in persons and paint : visual theology, historical images, and the modern viewer. – Turnhout : Brepols, 2016. – 299 p.

Knygoje bandoma naujai pažvelgti į klasikinius krikščioniškosios dailės darbus Florencijos koplyčiose. Išryškinamas teologinis žymių paveikslų ir freskų turinys. Aptariama aktyvi meno objekto ir šiuolaikinio žiūrovo sąveika. 

Tonry, K. Agency and intention in English print, 1476–1526. – Turnhout : Brepols, 2016. – 241 p.

Šioje studijoje knygos kaip materialaus objekto istorija interpretuojama kaip žmonijos intelekto ir tekstų kūrimo istorijos dalis. Kalbama apie ankstyvųjų, iki Reformacijos veikusių, Anglijos spaustuvininkų etinį ir kultūrinį įsipareigojimą kurti tekstus ir knygas. Aptariami konkrečių spaustuvininkų etinių sprendimų kontekstai: prekybos politika, civilinė teisė, religijos ekonomika ir kt.

Strickland, Debra Higgs. The Epiphany of Hieronymus Bosch : imagining Antichrist and others from the Middle Ages to the Reformation. – London : Harvey Miller Publishers, 2016. – 301 p.

Studijoje analizuojamas Prado muziejuje Madride saugomas įžymus Jeronimo Boscho triptikas „Išminčių pagarbinimas“. Aptariama, kaip jame atskleistas J. Boscho amžininkų požiūris į išganymo istoriją, to meto politinius konfliktus, Katalikų Bažnyčios nuosmukį, nekrikščionių (žydų, saracėnų, etiopų, mongolų ir kt.) vaidmenį politiniame ir religiniame gyvenime ir kt. Teigiama, kad triptike perteiktas įspėjimas apie Antikristo atėjimą ir nekrikščionių keliamą grėsmę įgijo ypatingą ideologinę reikšmę įsismarkavus religiniams Reformacijos konfliktams. 

Anotacijas parengė Ana Venclovienė