Naujos knygos

2016-12-16

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Walther, Ingo F.; Wolf, Norbert. Codices illustres : die schönsten illuminierten Handschriften der Welt : 400 bis 1600.  Köln : Taschen, 2014. – 504 p.  

Knygos autoriai supažindina su 167 gražiausiais ir reikšmingiausiais iliustruotais pasaulio rankraščiais, parašytais 400–1600 metais. Dauguma nagrinėjamų rankraščių kilę iš Vakarų Europos: Prancūzijos, Nyderlandų, Vokietijos, Italijos, Anglijos, Ispanijos. Tačiau autoriai neapsiriboja vien Europos rankraštinės knygos kultūros pavyzdžiais, jie pristato ir rankraščius iš Meksikos, Persijos, Indijos ir Osmanų imperijos. Knygos pabaigoje spausdinamos trumpos menininkų biografijos, aiškinamasis terminų žodynėlis, literatūros sąrašas, vardų rodyklė. 

 

 

Wolf, Norbert. Buchmalerei verstehen.Darmstadt : Primus-Verlag, 2014. 207 p.  

Meno istorikas Norbertas Volfas įvairiais aspektais nagrinėja viduramžių knygų iliustracijas. Apžvalga prasideda IV a. ritinius pakeitusio kodekso atsiradimu ir baigiasi spausdintos knygos pergale XVI a. Autorius pristato įvairius knygos tipus ir jų turinius, apipavidalinimo būdus, menininkus, knygų pirkėjus ir kolekcininkus istoriniame ir kultūriniame kontekste. Išsamiai aiškina knygų užsakovų vaidmenį, tyrinėja skriptorių ir miniatiūrų tapytojų darbą, jų naudotas medžiagas. 

 

 

Luther, Martin. Biblia, das ist, die gantze Heilige Schrifft Deudsch. – Köln : Taschen, 2016. – 3 t.  

UNESCO dokumentinio paveldo objekto, 1534 metais išleistos M. Liuterio Biblijos, faksimilė. Originalas saugomas Veimaro hercogienės Anos Amalijos bibliotekoje. Pirmame tome spausdinamas Senasis Testamentas, antrame – Naujasis Testamentas. Ypač kruopščiai leidykla atkūrė Luko Kranacho Vyresniojo dirbtuvių ksilografijas ir puošybos elementus. Papildomame trečiame tome vienas garsiausių Vokietijos knygotyrininkų Štefanas Fiuselis (Stephan Füssel) apžvelgia Martyno Liuterio gyvenimą, analizuoja šios Biblijos reikšmę, išsamiai aprašo iliustracijas.

 

 

Gutenberg : Aventur und Kunst : vom Geheimunternehmen zur ersten Medienrevolution. Mainz : Schmidt, 2000. 716 p.  

Johano Gutenbergo 600-ųjų gimimo metinių proga Mainco miesto muziejų ir archyvo surengtos parodos katalogas. Leidinyje spausdinama ne tik išsami parodos medžiaga, bet ir įvairūs straipsniai, leidžiantys geriau susipažinti su šio Europos progreso kūrėjo gyvenimu ir veikla. Straipsniuose nagrinėjama XV a. Mainco miesto istorija, miesto kultūrinis gyvenimas, to meto rašymo ir skaitymo kultūra, knygų spausdinimas ir prekyba. Leidinį papildo J. Gutenbergo laikų Mainco miesto planas, bibliografija.

 

Das Buch der Bibeln : die schönsten illuminierten Bibeln des Mittelalters. Köln : Taschen, [2016]. 461 p.  

Gausiai iliustruotoje knygoje pristatoma 50 puošniausių viduramžių Biblijos rankraščių, saugomų Austrijos nacionalinėje bibliotekoje. Mokslininkų grupė detaliai aprašo kiekvieną rankraštį, atsižvelgdama į jo atsiradimo istoriją bei tų laikų pasaulio suvokimą. Remdamiesi įvairių epochų pavyzdžiais, autoriai analizuoja Biblijos rankraščių iliustracijas skirtinguose teologiniuose ir istoriniuose kontekstuose. 

 

Woywod, Torsten. In 60 Buchhandlungen durch Europa : meine Reise zu den schönsten Bücherorten unseres Kontinents. Hamburg : Eden Books, 2016. 255 p.  

Knygų prekiautojas Torstenas Voivodas (Torsten Woywod), savo aistrą knygoms pavertęs profesija, kviečia į kelionę po gražiausius ir ypatingiausius Europos knygynus. Jis aplanko ir aprašo 60 įvairiose šalyse įsikūrusių knygynų, tarp jų įžymųjį Porto miesto Livraria Lello, Libreria Bardon Madride, Libreria Acqua Alta Venecijoje, Tropismes Libraires Briuselyje, Mastrichto miesto seniausioje Nyderlandų gotikinėje bažnyčioje įsikūrusį Boekhandel Dominicanen ir daugelį kitų. Autorių žavi ne tik įžymūs, bet ir kelionėje naujai atrasti knygynai, apie kuriuos jis nebuvo nieko girdėjęs. Vieni jų patraukia įspūdinga architektūra, kiti vilioja jaukia atmosfera.

 

 

Bücher als Kunstwerke : von der Literatur zum Künstlerbuch : Beiträge eines Kolloquiums zum Thema „Literatur und Künstlerbuch“, das im Wintersemester 2011 an der Ruhr-Universität Bochum abgehalten wurde. Essen : Bachmann, 2013.272 p.  

Simpoziumo „Literatūra ir menininko knyga“, vykusio 2011 m. Bochumo Rūro universitete, pranešimų rinkinys. Dalis jų skirti ryšio tarp viduramžių knygos estetikos ir modernaus knygos meno tyrinėjimui. Kituose pranešimuose aptariama knygoje spausdinamų nuotraukų reikšmė, apžvelgiamos meniškai apipavidalintos knygos.

 

Paradigmata zum Künstlerbuch : Gattungen und Werke von der Klassischen Moderne bis zur Gegenwart. Berlin : Ch. A. Bachmann Verlag, 2015.263 p.  

Sesijos „Paradigma menininko knygai“, vykusios 2013 m. Vupertalio universitete, medžiaga. Straipsniuose plačiai nagrinėjama menininko knyga kaip savarankiška meninė kūrybos sritis, apžvelgiamos jos rūšys nuo klasikinio modernizmo iki dabarties, aptariami XX a. vidurio konceptualusis menas bei įvairūs XXXXI a. meno projektai.

 

 

Hildebrand-Schat, Viola. Kunst verbucht : Handschriften und frühe Drucke als Quellen der Inspiration für das Künstlerbuch. Berlin : Bachmann, 2015.277 p.  

Autorė tyrinėja knygą kaip meninės raiškos formos objektą, meno kūrinį. Remdamasi konkrečiais pavyzdžiais, ji nagrinėja įvairias knygas, kurias sukurti menininkus įkvėpė rankraščiai ir senosios knygos. Pavyzdžiui, vokiečių grafikui, spaustuvininkui, kaligrafui Rudolfui Kochui įkvėpimo šaltiniu buvo Reichenau vienuolyne sukurta Henriko II (apie 973–1024) Perikopių knyga, o prancūzų meninių žurnalų leidėjas, meno kritikas, kolekcininkas Teriadis (Tériade, Stratis Eleftheriadis) rėmėsi viduramžių iliustruotais tekstais. Autorės tyrinėjimai laikomi svariu indėliu į knygos istorijos tyrinėjimus. 

 

 

Martin Luther - die Reformation. Köln : Lingen, 2016.176 p.  

Knyga išleista, artėjant Reformacijos 500-ųjų metų jubiliejui. Teisėtai laikoma, kad Martynas Liuteris padarė didžiausią įtaką Reformacijos pradžiai. Neatsitiktinai knygoje daugiausia dėmesio skiriama šiai iškiliai asmenybei. Reformacija palietė ne tik Romos katalikybės doktriną, bet ir atvėrė kelią dideliems politiniams, visuomeniniams bei kultūriniams pokyčiams visoje Europoje. Todėl Martyno Liuterio veikla apžvelgiama tiek lokaliame, tiek tarptautiniame istoriniame kontekste, analizuojama Romos, Europos valdovų politika, kontrreformacijos judėjimas, tarptautiniai to meto konfliktai, naujų idėjų įtaka kultūriniam Europos gyvenimui. 

 

 

Halbey, Hans Adolf. Karl Klingspor : Leben und Werk : ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Schriftkunst und des Schriftgießereiwesens im 20. Jahrhundert. Offenbach am Main : Vereinigung „Freunde des Klingspor-Museums“, 1991. 205 p.  

Knygotyrininkas, poetas, ilgametis Klingsporo muziejaus Ofenbache prie Maino direktorius Hansas Adolfas Halbey išsamiai aprašo vokiečių šriftų kūrėjo, spaustuvininko, bibliofilo Karlo Klingsporo (1868–1950) gyvenimo kelią, šios iškilios asmenybės bruožus, apibūdina ir vertina jo veiklos rezultatus, pabrėžia atliktų darbų istorinę vietą ir svarbą. Knyga praturtinta reikšmingais priedais: šifrų pavyzdžiais, laiškų ištraukomis, firmoje „Gebr. Klingspor“ dirbusių menininkų biogramomis, literatūros rodykle. 

Rundumschlag : die Vielfalt der russischen Buchkunst. – Nijmegen : LS Collection Van Abbemuseum, 2016.119 p.  

Klingsporo muziejuje Ofenbache prie Maino 2016 m. rudenį surengtos parodos, skirtos rusiškos knygos menui, katalogas. Leidinyje išsamiai aprašomos parodoje eksponuojamos kolekcininkų iš Nyderlandų Alberto Lemenso (Albert Lemens) ir Seržo-Aliošos Štomelio (Serge-Aljosja Stommels) surinktos XX a. rusiškos knygos. Pristatomos Rusijos futuristų, konstruktyvistų, sovietinės propagandinės knygos bei vaikiškos knygelės, samizdato leidiniai, modernaus knygos meno pavyzdžiai.

Anotacijas parengė Rita Novikovienė
 

Een feest voor het oog : manuscripten uit het Museum Plantin-Moretus = Un délice pour les yeux : les manuscrits du Musée Plantin-Moretus = A feast for the eyes : manuscripts from the Plantin-Moretus Museum. – Antwerpen : BAI Publishers : Museum Plantin-Moretus, 2013. – 93 p.

Šioje flamandų, prancūzų ir anglų kalbomis išleistoje knygoje pristatoma Planteno-Moretų spaudos muziejuje Antverpene saugoma vertinga rankraščių kolekcija, kurią XVI–XIX a. surinko Planteno-Moretų spaustuvės savininkai. Tarp jų – rankraštinės viduramžių Biblijos, reti antikinių autorių darbai ir į Planteno leidyklą atsiųsti XVI–XVII a. autorių rankraščiai. Kolekcijos pasididžiavimas – Bohemijoje sukurta dviejų tomų Venceslavo biblija (1402–1403), XV a. Fruasaro kronikos ir valandų knygos iš Nyderlandų.

 

Herschend, John; Rogan, Will. The thing, the book : a monument to the book as object. – San Francisco : Chronicle Books, 2014. – 156 p.

Šiame leidinyje įgyvendintas knygos meno projektas, siekiantis įprasminti knygą kaip objektą ir atsakyti į klausimą „Kas yra knyga?“. Projekte dalyvavo daugiau kaip 30 menininkų bei rašytojų, kiekvienas iš jų žaismingai kūrė pasirinktą tradicinį knygos elementą – priešlapius, ekslibrisą, išnašas, rodyklę ir kt. 

 

Heide, Albert van der. Hebraica Veritas : Christopher Plantin and the Christian hebraists. – Antwerpen : Museum Plantin-Moretus, 2008. – 228 p.

2008 m. Planteno-Moretų spaudos muziejuje Antverpene vykusioje parodoje „Hebraica Veritas. Ar Dievas kalbėjo hebrajų kalba?“ buvo pristatyti muziejuje vykdomi hebrajų kalba išleistų biblijų tyrinėjimai. Šios parodos kataloge demonstruojami muziejuje saugomi biblijų ir kitų spaudinių hebrajų kalba rinkiniai, taip pat unikali spaustuvės įrankių bei medžiagų, skirtų spaudiniams hebrajų kalba gaminti, kolekcija.

Anotacijas parengė Ana Venclovienė