Naujos knygos

2016-10-28

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 1, Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko. – Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2013. – 842 p. – (Colloquia Orientalia Bialostocensia ; 3). 

Mokslinių dokumentų serijoje Colloquia Orientalia Bialostocensia publikuojami darbai apie Rytų Europos šalių kultūrinį, meno, istorinį bei literatūrinį paveldą. Knyga dedikuota Gardino universiteto profesorei Svetlanai Musijenko, daug laiko skiriančiai pasienio kraštų problemoms. Autoriai iš įvairių šalių apžvelgia šio regiono kultūrą, literatūrą bei istoriją. 

 

 

Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 2, Wiktor Choriew in memoriam. – Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2013. – 795 p. – (Colloquia Orientalia Bialostocensia ; 4). 

Antra serijos knyga dedikuota profesoriui Viktorui Chorjevui, artimai bendradarbiavusiam su S. Musijenko, tapusiam jai autoritetu. Pirmoje rinkinio dalyje apžvelgiama šio profesoriaus veikla. Atskira publikacijos dalis skirta Lietuvai.

 

 


Małłek, Edward. Gdzie jest moja ojczyzna? : wspomnienia. – Białystok : Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód“ Uniwersytetu w Białymstoku : Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene“ ; Ełk : Parafia Miłości Bożej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, 2016. – 721 p. – (Colloquia Orientalia Bialostocensia ; 15). 

Autobiografinis leidinys buvo išleistas po autoriaus mirties. Edvardas Malekas – Mozūrijos krašto protestantų šeimos, nuo XVI a. gyvenusios ramiame Rytų Prūsijos kampelyje, puoselėjusios lenkų kalbą ir aktyviai besidomėjusios Mozūrijos kultūriniu ir religiniu gyvenimu, atstovas. Šeima buvo lojali prūsų, vėliau vokiečių valdžiai. Pirmasis Luko miesto evangelikų metodistų pastorius Edvardas Malekas visą gyvenimą aktyviai dalyvavo Mozūrijos kultūriniame ir religiniame gyvenime. Knygos autorius, aprašydamas savo šeimos istoriją, socialinius ir religinius visuomenės santykius, pateikia daug vertingos istorinės informacijos. 

 

 

Bibliotheca mundi : studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi. – Białystok : Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód“ : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, 2016. – 972 p. – (Colloquia Orientalia Bialostocensia ; 17). 

Septynių skyrių leidinys dedikuotas poetui, rašytojui, eseistui, vertėjui, mokslininkui ir bibliotekininkui, bibliofilui ir visuomenininkui Janui Leončiukui. Straipsnių autoriai – jį pažįstantys ir artimai bendraujantys įvairių šalių istorikai, literatūrologai, pedagogai, kultūrologai, antropologai, archeologai, muziejininkai ir bibliotekininkai. Leidinyje nagrinėjama knygos, bibliotekų bei literatūros istorija. Darbuose pabrėžiama šiuolaikinių bibliotekų svarba, jų istorinė reikšmė, apžvelgiama Jano Leončiuko veikla ir pasiekimai.

 

 

Bobrzyński, Michał; Smolka, Stanisław. Jan Długosz : jego życie i stanowisko w piśmiennictwie. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2015. – 348 p. 

Knygos autoriai, žinomi Lenkijos istorikai, supažindina su Jono Dlugošo gyvenimu, pabrėžia ypatingą jo vietą raštijos istorijoje. 600-ųjų jo gimimo metinių proga po 122 metų pasirodė pakartotinis lenkų istorinės klasikos veikalo leidimas. Jonas Dlugošas – žymiausias viduramžių lenkų istorikas, kronikininkas ir diplomatas. Jis buvo autoritetas vėliau rašiusiems lenkų kronikininkams. J. Dlugošas atkreipė dėmesį į lietuvių ir lotynų kalbų panašumą ir pirmas pateikė lietuvių kilmės iš romėnų teoriją.

 

Słownik dysydentów : czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989. – Warszawa : Fundacja Ośrodka Karta : Dom Spotkań z Historią, 2007.
T. 1, Albania, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Czarnogóra, Słowenia, Niemcy (NRD), Polska, Rumunia i Węgry. – 854 p.
T. 2, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Estonia, Gruzja, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Ukraina i Tatarzy Krymscy. – 802 p.

Šis žinynas – tai nepriklausomų mokslininkų iš buvusio sovietinio bloko šalių dešimtmečio darbo rezultatas. Jame spausdinama daugiau kaip 300 žymiausių 1956–1989 m. demokratinės opozicijos atstovų biogramų, papildytų išsamia analitine medžiaga. Pirmasis tomas skirtas Balkanų šalių (Albanijos ir buvusios Jugoslavijos respublikų), Bulgarijos, Čekijos ir Slovakijos, Vokietijos, Lenkijos, Rumunijos ir Vengrijos, antrasis – buvusios Sovietų Sąjungos disidentams. Žinyno pabaigoje pateikta vardų rodyklė.

 

Bieńkowska, Barbara. Współczesne księgozbiory polskie za granicą : informator. T. 1, Polskie i polonijne księgozbiory instytucji. – Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009. – 740 p.

Šis žinynas – tai 2006–2008 m. Lenkijos kultūros ministerijos išsamaus tyrimo, vykdyto pagal projektą Lenkijos kolekcijų užsienyje, skiriant ypatingą dėmesį nykstančiam paveldui, registracija, medžiaga. Tyrimo tikslas – surinkti ir paskelbti informaciją apie Lenkijos rašytinį paveldą, likusį tremtyje. Tai pirmas iš numatomų išleisti trijų tomų. 

 

 

Słownik nazw żeńskich polszczyzny. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. – 682 p.

Vroclavo kalbininkų parengtas moteriškos giminės daiktavardžių, turinčių vyriškos giminės atitikmenį, žinynas. Besikeičianti visuomeninė situacija reikalauja moterų veiklą apibūdinančių daiktavardžių. Tai pirmas lenkų leksikografijos veikalas, iliustruojantis kalbos feminizaciją. Žodynas atspindi lenkų kalbos evoliucijos procesą, pateikia informaciją apie naujų moteriškos giminės žodžių išvedimo galimybes.

 

Sawicki, Mariusz. Stronnictwo dworskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1648–1655. – Opole : Fundacja Aksyd, 2010. – 380 p.

Knygoje aptariamos įvairių politinių grupių prie LDK karališkojo dvaro kūrimosi ir veikimo problemos neramiais Jono Kazimiero Vazos valdymo laikais. Analizė atlikta remiantis rankraštiniais ir spausdintais raštijos paminklais bei kitais archyviniais šaltiniais.

 

 

 

 

 

 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė