Naujos knygos

2016-05-24

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Modlitewnik Zygmunta I Starego, 1524 r. : facsimile. – Poznań : Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne“, 2016. – 79, [458] p. 

Faksimilinis leidinys, išleistas rankraščio pagrindu. Knygos įvade apibūdinamas maldynas, pabrėžiama ypatinga šio istorinio paminklo meninė vertė. Dviejų dalių mažo formato dokumente pateikiamos 203 pergamentinių ir 15 popierinių lapų kopijos. Maldyno originalas saugomas Britų bibliotekoje Londone.

 

 

Plater-Zyberk, Helena. Wspomnienia z młodości. – Kórnik : Biblioteka Kórnicka PAN, 2015. – 252 p. 

Knygoje autorė aprašo vaikystės ir paauglystės atsiminimus. Ji pasakoja apie gimines, draugus, kunigus, kitus pažįstamus žmones, santykius su jais, pasakojimą praturtina įdomiomis detalėmis ir istorijomis. Autorė, užimdama ypatingą padėtį visuomeniniame gyvenime, didelėmis vertybėmis laiko gilų religingumą, visuomeninės ir tautinės pareigos jausmą bei pagarbą praeičiai. 

 

 

Sobucki, Władysław; Jeżewska, Elżbieta. Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2015. – 213 p.

Lenkijos nacionalinės bibliotekos parengta knyga – tai išsamus knygų restauratoriams reikalingos teorinės ir praktinės informacijos konspektas. Gausiais piešiniais ir nuotraukomis iliustruotame leidinyje pateikiamos žinios apie popierių, jo sudėtį, savybes, gamybos būdus ir metodus, techninę priežiūrą. Leidinys visų pirma yra skirtas tiems, kurie susiduria su bibliotekų, archyvų ir muziejų kolekcijų apsauga ir dokumentų restauravimu.

 

 

Klimek, Stanisław. Wrocław : architektura i historia. – Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, cop. 2007. – 79 p. 

Albumo nuotraukos ir įdomi tekstinė dalis supažindina su Vroclavo pastatų statybos istorija, jų architektūra. Sudėtingas istorinis laikotarpis, didžiosios miesto dalies sunaikinimas per Antrąjį pasaulinį karą – tai veiksniai, turėję didelės įtakos dabartiniam miesto vystymuisi ir architektūrai. Knygos rengėjai stengiasi atskleisti Vroclavo originalumą ir išskirtinumą.

 

Miodońska, Barbara. Małopolskie malarstwo książkowe, 1320–1540. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. – 263 p. 

Barbora Miodonska – viena žymiausių Lenkijos ir Europos tapybos tyrinėtojų, keliasdešimties straipsnių ir trijų monografijų, skirtų senųjų (rankraštinių ir spausdintų) knygų meninio apipavidalinimo problemoms aptarti, autorė. Šioje publikacijoje nagrinėjamas Mažosios Lenkijos gotikos ir ankstyvojo renesanso knygų menas. Tekstą papildo 378 nespalvotos ir 27 spalvotos iliustracijos, informatyvi bibliografija ir terminų žodynėlis.

 

Dwór polski : zjawisko historyczne i kulturowe : materiały V seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kielecki Dom Środowisk Twórczych, Kielce 7–9 października 1999. – Warszawa : SHS, 2000. – 536 p. 

Periodiškai vykstančio seminaro apie Lenkijos dvarus medžiaga. Rinkinyje pateikiami straipsniai, kuriuose kalbama apie lenkų dvarų praeitį, jų istorinę ir kultūrinę reikšmę, atkreipiamas dėmesys į dabartines jų funkcijas, sprendžiamas klausimas, kurių dvarų tyrinėjimams reikėtų suteikti pirmenybę, nagrinėjamas jų įvaizdis XIX a. pradžioje. Knygą papildo iliustracijos.

 

 

Oder, Sławomir; Gaeta, Saverio. Dlatego święty : prawdziwy Jan Paweł II, o którym opowiada postulator procesu beatyfikacyjnego. – Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2010. – 221 p. 

2005 metais popiežius Benediktas XVI pradėjo Jono Pauliaus II kanonizavimo procesą. Postulatoriumi paskyrė kunigą Slavomirą Oderą, kuris surinko dokumentus ir sertifikatus, atskleidžiančius anksčiau nežinomus Vojtylos gyvenimo aspektus, ir pateikė savo darbo rezultatus šioje neeilinėje knygoje. Popiežiaus apibūdinimą autorius papildė naujais esminiais įvaizdžio elementais. Tai knyga apie Jono Pauliaus II būtį, dvasinį gyvenimą bei vaidmenį Bažnyčios istorijoje.

 

Encyklopedia getta : niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – 332 p. 

Ši knyga – tai Lodzės geto istorijos ir kultūros dalis. Išskirtinio pobūdžio enciklopedijos autoriai, Archyvo departamento Lodzės gete darbuotojai, pateikė 400 mokslinių straipsnių (planuota 1300). Jie papildyti nuotraukomis, gete sukurtais koliažais bei iliustracijomis. Kortelės su informacija apie geto kalinius po karo buvo išsklaidytos po įvairius Lenkijos ir pasaulio archyvus. Tai apsunkino enciklopedijos rengimo darbus. Šis leidinys – tai pirmas svarbaus išlikusio istorinio šaltinio leidimas.

 

 

Jurkowski, Roman. Kowieński marszałek, grodzieński gubernator : kresowe początki kariery politycznej Piotra Stołypina (1889–1903). – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015. – 616 p. 

Piotras Stolypinas, generolo adjutanto ir diplomato bei kunigaikštytės sūnus, garsėjo savo atsidavimu imperatoriui Nikolajui II. Tą ištikimybę jis įtvirtino realiais darbais. 1899–1902 m. caras jį paskyrė vadovauti Kauno apskrities dvarininkų savivaldai, vėliau – ir gubernijos bajorams. Tuo laikotarpiu P. Stolypinas gyveno Kalnaberžės dvare. 1902 m. jis tapo Gardino, po to Saratovo gubernatoriumi. Monografijoje apibūdinama administracinė P. Stolypino karjera, pabrėžiama ūkinė ir politinė jo kompetencija, aukšta tolerancija etniniais ir tautiniais klausimais. Rašydamas knygą autorius naudojosi istoriniais šaltiniais ir turtingu literatūriniu palikimu.

 

 

Arras herbowy Zygmunta Augusta ze zbiorów : pokaz w Zamku Królewskim na Wawelu, 17 października 2015 – 17 stycznia 2016 : [katalog wystawy].  – Kraków : Zamek Królewski na wawelu : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2015. – 40 p. 

Lietuvos kultūros sezono Krokuvoje metu 2015 spalio 16 d. – 2016 m. sausio 17 d. Krokuvos Vavelio karališkojoje pilyje buvo eksponuojama paroda Žygimanto Augusto herbinis gobelenas iš Vilniaus rinkinių. 2009 m. šis anksčiau nežinotas XVI a. gobelenas pasirodė aukcione Paryžiuje. Jį įsigijo Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Kataloge supažindinama su šiuo gobelenu ir jo ypatybėmis.

 

 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė