Naujos knygos

2016-03-23

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

 

Katalog starodruków Biblioteki Muzeum Polskiego w Ameryce. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2015. – 46 p. 

Amerikos lenkų muziejaus bibliotekos veiklos, glaudžiai susijusios su lenkų kultūra ir istorija, pradžia laikomi 1912 m. Oficialus bibliotekos atidarymas įvyko 1915 m. balandžio 18 d., o aktyvi veikla prasidėjo 1934 m. Po metų biblioteka buvo sujungta su muziejumi. Gražiai iliustruotą katalogą sudaro bibliotekoje saugomų senųjų (XVI–XVIII a.) spaudinių kolekcijos sąrašas (106 detalūs bibliografiniai aprašai). Pagrindinė jų dalis (56 pozicijos) – Abiejų Tautų Respublikos teritorijoje išleisti dokumentai.

 

 

Jaskulski, Marcin. Magia siedmiu kontynentów : 444 magiczne miejsca świata. Bieruń Stary : Wydawnictwo Arkadia, 2015. – 445 p. 

Iliustruotame žinyne pristatoma apie 400 maršrutų po įdomiausias pasaulio vietas. Žinynas, papildytas vaizdingų vietovių žemėlapiais ir aprašymais, leidžia planuoti keliones, jų laiką ir detales. Daugiau nei 1000 nuotraukų suteikia galimybę pamatyti tolimų kraštų egzotiškus augalus, gamtos ir architektūros stebuklus.

 

 

Miasto Białystok. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2015. – 322 p. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa ; t. 12). 

Informatyvus, gausiai iliustruotas Balstogės miesto meno paminklų katalogas. Jis apima ne tik XIX–XX a. smulkių amatininkų meno darbus, bet ir urbanistikos paminklus. Ypač produktyviai atspindėta tarpukario architektūra, masinė gamyba, naudota įranga.

 

 

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. T. 23. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015. – 383 p. – (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej ; cz. 1). 

Serijinio daugiatomio leidinio 23 tome spausdinami anksčiau išleistų 22 tomų informacijos papildymai ir dar nepaminėtų Rusios vaivadijos bažnytinio paveldo objektų aprašymai. Knygą papildo menininkų, amatininkų ir leidinyje paminėtų parapijų bei vietovių, kurių bažnyčios ar koplyčios buvo aprašytos, žinynai. Su knyga pateikiama kompaktiniu disku išleista visų tomų pavardžių rodyklė.

 

 

Libera, Leszek. Mickiewicz. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. – 283 p. 

Trijų dalių monografijoje autorius nagrinėja Adomo Mickevičiaus kūrybą, aprašo jo kasdienybę, nevengdamas atskleisti poeto silpnybes. Atskira knygos dalis skirta poeto ir jo artimųjų sveikatos problemoms.

 

Piękno Juliusza Słowackiego. T. 3, Metamorphosis. – Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego : Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód“. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. 753 p. 

Šia knyga užbaigiama tritomė monografija. Leidinį galima vadinti savotiška žinių apie Julijaus Slovackio (Juliusz Słowacki) estetiką enciklopedija. Keliasdešimt Lenkijos ir kitų šalių mokslininkų mėgino suprasti ir aprašyti poeto gyvenime ir kūryboje vykusias permainas, ypač po 1841 m.

 

 

Berkan-Jabłońska, Maria. Arystokratka i biedermeier : rzecz o Gabrieli z Güntherów Puzyninie (1815–1869). – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – 448 p. 

Knyga supažindina su rašytoja, poezijos, pjesių ir atsiminimų autore, dailininke, knygos „Vilniuje ir Lietuvos dvaruose“ autore Gabriele Giunteryte-Puziniene (Gabriela Puzynina). Tai pirma monografija, kurios autorė pateikia žinias apie XIX a. rašytojos gyvenimą ir darbus, kompetentingai aprašo ir nagrinėja jos literatūrinį palikimą.

 

Dialog kultur : języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi = Dialog kultur : vostočnoslavânskie âzyki v kontakte s pol'skim i drugimi evropejskimi âzykami. – Symferopol ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. – 423 p.

 

Rinkinį sudaro 33 moksliniai lingvistikos ir lingvokultūrologijos straipsniai. Juose nagrinėjami rytų slavų ir lenkakalbių bei kitų Europos tautų kalbos ir kultūros ryšiai, įvairių tautų įtaka, aptariamos aktualios lyginamosios kalbotyros ir kultūros problemos.

 

 

 

Borkowski, Andrzej. Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583–1601). Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014. – 391 p. 

Išskirtinis monografijos bruožas – nuodugni tekstinių šaltinių analizė. Autoriaus tyrimai neapsiriboja Lenkijos bei Graikijos teritorijomis, bet apima ir Konstantinopolį, Ukrainą ir Rusiją. Knyga apima beveik dvidešimt dramatiškų, permainingų ir sudėtingų stačiatikybės Abiejų Tautų Respublikoje metų. Joje akcentuojama Rytų patriarchų įtaka ir jų vaidmuo, bandant apginti ir išlaikyti vieningą Stačiatikių bažnyčią. Svarbi monografijos dalis – turtinga bibliografija.

 

 

Fuksiewicz, Aleksander; Kucharczyk, Jacek; Łada, Agnieszka. Šalia : lenkai ir lietuviai – vieni kitų akimis. – Varšuva : Viešųjų ryšių institutas, 2013. – 134 p. 

Leidinyje aprašomi ir komentuojami Viešųjų reikalų instituto atliktų lenkų ir lietuvių tarpusavio santykių vertinimo tyrimų rezultatai. Analizėje panaudota apklausų medžiaga, pateikiamas abiejų tautų tautinių mažumų požiūris į vertinamas sritis. Leidinys turi pažintinę ir mokslinę vertę.

 

 

Polacy na Litwie = Lenkai Lietuvoje. – Warszawa : Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“, 2001. – 132 p.  

Leidinyje pateikiami teisės aktų arba dvišalių sutarčių fragmentai. Autorius visų pirma išrinko tiesiogiai su tautinėmis mažumomis susijusius dokumentus ir pagal juos parengtus atitinkamus įstatymus.

 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė