Naujos knygos

2015-12-04

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

 

Bloom, Harold. The anatomy of influence : literature as a way of life. – New Heaven : Yale University Press, 2012. – 357 p.

Jau daugiau kaip pusę amžiaus humanitarinių mokslų profesorius perduoda savo patirtį apie rašymo paslaptis studentams ir skaitytojams. Jo tikslas – parodyti literatūros svarbą, jos reikšmę ir didybę, tyrinėjant pasaulinio masto poetų ir rašytojų kūrybą.

 

 

 

Bloom, Harold. How to read and why. – London : Fourth Estate, 2000. – 283 p. 

Įžymus JAV literatūros kritikas dalinasi savo mintimis apie išsamaus literatūros skaitymo svarbą, ugdant savimonę. Didžiųjų rašytojų apsakymai, novelės, poemos, pjesės, didaktinės alegorijos yra nagrinėjamos kaip rašymo formos, išskiriant kalbos individualumą bei parodant tikrąją esmę. Išsamus įvadas į rašymo kultūros pasaulį įkvėps saviugdai tiek studentus, tiek dėstytojus.

Bloom, Harold. Genius : a mosaic of 100 exemplary creative minds. – New York : Warner Books, 2002. – 814 p.

Harold Bloom pateikia skaitytojui 100 kūrybinių literatūrinių protų mozaiką. Jis tyrinėja, sugretina ir lygina pasirinktų genijų kūrybą bei analizuoja būdus, kuriais jie įtakojo vienas kitą per šimtmečius. Monografija padės skaitytojui gilinti žinias apie Vakarų literatūros ir dvasinės kultūros lobius.

 

 

Frost, Robert. The Oxford history of Poland–Lithuania. – Oxford : Oxford University Press, 2015. – 564 p. 

Leidinyje nagrinėjama 300 metų trukusios Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sąjungos veikla Rytų Europos istorijoje. Šiuolaikinė Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos istorija būtų sunkiai suprantama be Lenkijos ir Lietuvos sąjungos palikimo. Tai pirmasis išsamus tyrimas apie šios sąjungos sukūrimą ir gyvavimą, išspausdintas anglų kalba.

 

 

Lankauskas, Gediminas. The land of wedding and rain : nation and modernity in post-socialist Lithuania. – Toronto : University of Toronto Press, 2015. – 317 p. 

Knygos autorius, remdamasis daugiau nei dešimtmetį trukusiais etnografiniais tyrimais, atskleidžia tradicinių ir šiuolaikinių vestuvių skirtumus ir tapatumus, religinių ir civilinių ceremonijų modernėjimą bei tradicijų išlaikymą Lietuvoje.

Forms of individuality and literacy in the medieval and early modern periods. – Turnhout : Brepols, 2015. – 317 p.  

Šioje knygoje gvildenamas teorinis požiūris į problemą, iškeltą Niklas‘o Luhmann‘o socialinių sistemų teorijoje. Vokiečių sociologas teigia, jog įvairios individualumo formos yra susijusios su skirtingomis visuomenės struktūromis viduramžiais ir ankstyvuoju moderniuoju laikotarpiu. Individualumą demonstruojantys dokumentai gali būti chartijos ir antspaudai, laiškai, „šeimos“ knygos bei piešiniai.

Anotacijas parengė Irena Voitechovičienė