Naujos knygos

2015-11-30

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

 

Edel, Philippe. Daszkiewicz, Piotr. Louis Henri Bojanus : le savant de Vilnius. [Strasbourg] : Vent d‘Est, 2015. – 60 p.

Liūdvigas Heinrichas Bojanus – vienas žymiausių XIX amžiaus zoologų ir anatomų. Jis buvo Vilniaus universiteto profesorius (1776–1827), lyginamosios anatomijos Rytų Europoje pradininkas, daugelio mokslinių atradimų, kurie jį išgarsino toli už Lietuvos ribų, autorius. Leidinyje pristatoma gausiai iliustruota istorinių tyrimų, atliekamų Prancūzijos, Lietuvos, Lenkijos ir kt. archyvuose ir bibliotekose, sintezė.

 

 

Кен, О. Н., Рупасов, А, И. Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934. – Москва : Алгоритм, 2014. – 720 p.

Sovietų Sąjungos istorija – tai daugeliu atžvilgių galingos pasaulio valstybės statuso sugrąžinimo, išplėtimo ir išlaikymo istorija. Todėl nenuostabu, kad SSRS užsienio politikos specialistai pagrindinį dėmesį buvo sutelkę į jos santykius su pasaulio galingosiomis valstybėmis, o politiniai santykiai su „mažosiomis“ Rytų Europos valstybėmis buvo mažai tyrinėjami. Šioje knygoje autoriai nagrinėja Maskvos ir kaimyninių Vakarų valstybių santykių derinimo problemas tarpukario laikotarpiu.

 

 

Кара-Мурза, С. Г. Крах СССР. – Москва : Алгоритм, 2013. – 448 p.

Monografijoje analizuojami vidiniai veiksniai ir sąlygos, kurie susilpnino SSRS ir sukėlė krizę XX a. 8-ajame dešimtmetyje. Knygoje panaudoti nauji duomenys apie šios valstybės istorijos sovietinį periodą. Autoriaus nuomone, būtent tada, kai sugriūva nuo akivaizdžių smūgių tokie sudėtingi dariniai kaip valstybė ir visuomenė, atsiveria jų tikroji vidinė sandara, vertybės ir silpnosios vietos.

 

 

Игнатов, В. Д. Доносчики в истории России и СССР. – Москва : Вече, 2014. – 413 p.

Knygoje nagrinėjamas specifinis ir nevienareikšmis reiškinys, žinomas jau nuo biblinių laikų – įskundimai. Aprašyti įskundimų sistemos ypatumai, šio reiškinio priežastys ir pasekmės įvairiais Rusijos valstybės raidos etapais.

 

Баберовски, Й. Выжженная земля : Сталинское царство насилия. – Москва : Политическая энциклопедия, 2014. – 487 p.

Remdamasis gausia faktine medžiaga, monografijos autorius stengiasi įrodyti, kad stalininės epochos kraugerišką politiką lėmė ne ideologinės nuostatos ar socialinės struktūros, bet ją suformavo išimtinai diktatoriaus valia. Nors Stalinas pateisino terorą kaip pasaulinio komunizmo istorinį įrankį, svajonės apie „naują žmogų“ jam pasitarnavo tinkama priedanga įgyvendinant jėgos politiką, kurios tikslas – asmens diktatūros įtvirtinimas bet kokiomis priemonėmis.

 

Панарин А. С. Православная цивилизация. – Москва : Институт русской цивилизации, 2014. – 1248 p.

Leidinyje publikuojami žymaus rusų mąstytojo, filosofo ir kultūrologo pagrindiniai darbai. Pabrėždamas rusų stačiatikių civilizacijos ypatingą svarbą, autorius kalba apie neišvengiamą jos susidūrimą su Vakarų valstybėmis, bandančiomis primesti visai žmonijai savo supratimą apie visuomenės raidos tikslus ir uždavinius.

 

 

Полухина, В. П. Эвтерпа и Клио Иосифа Бродского : хронология жизни и творчества. – Томск : ИД СК-С, 2012. – 639 p.

Ši monografija – tai įžymaus rusų poeto, Nobelio literatūros premijos laureato Josifo Brodskio (1940–1996) gyvenimo ir kūrybos kronika. Daugelis gyvenimo ir kūrybos faktų iliustruojami dokumentais, laiškų ir memuarinės literatūros fragmentais bei paties poeto „tiesiogine kalba“. Parodomi politinio ir kultūrinio gyvenimo įvykiai, susiję su jo gyvenimu ir kūryba. Pateikiami visi knygų leidimai europinėmis kalbomis bei antologijos ir rinkiniai su poeto eilėmis ir proza. Leidinyje daug informacinės medžiagos, pirmą kartą publikuojama visų poeto kūrinių abėcėlinė rodyklė su jų parašymo datomis.

Anotacijas parengė Sigita Malūkienė