Naujos knygos

2015-06-02

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Ars sacra : christliche Kunst und Architektur des Abendlandes von den Anfängen bis zur Gegenwart. – Potsdam : Ullmann, 2010. – 800 p.

 Knyga monumentali tiek savo dydžiu, tiek turiniu. Šis leidyklos projektas nuo pat pradžių garantavo sėkmę ir skaitytojų, specialistų bei spaudos atstovų susižavėjimą. Norint atrinkti pačius reikšmingiausius krikščioniškojo meno ir architektūros kūrinius, prireikė daugiau nei 4 metų pasiruošti, nukeliauti 150 000 kilometrų, aplankyti 20 Europos valstybių. Tai, ką bažnyčiose, katedrose, vienuolynuose ir lobynuose įamžino garsus fotografas Achimas Bednorzas (Achim Bednorz), daugeliui tų vietų lankytojų dažnai lieka neprieinama, nematoma ar svaiginančiame aukštyje neįžiūrima. Fotografui puikiai pavyko atskleisti krikščioniškojo meno kūrinių grožį, parodyti gausybę detalių iš arti. Žymaus leidėjo Rolfo Tomano (Rolf Toman) sudaryta ekspertų grupė knygoje išsamiai nagrinėja dvasinį ir kultūrinį tam tikrų laikotarpių visuomenės gyvenimą, kultūrinius ryšius, istorinius užkulisius.

 

 

Banck-Burgess, Johanna. Mittel der Macht : Textilien bei den Kelten. Stuttgart : Theiss, 2012. – 167 p.

Vokiečių ir anglų kalbomis išleistoje monografijoje autorė pristato keltų tekstilės tyrimo rezultatus, gautus taikant moderniausius gamtos mokslų metodus. Autorė suteikia skaitytojui galimybę pamatyti, kaip atrodė senoji keltų tekstilė, susipažinti su jos gamybos ypatybėmis bei paskirtimi. Tekstilė atliko ne tik identifikavimo ar pasaulėžiūros perdavimo funkciją, bet buvo vizualios komunikacijos ir galios demonstravimo priemonė, brangus sudėtingo gamybos proceso produktas ir svarbus ekonomikos veiksnys.

 

 

Müller-Funk, Wolfgang. Die Kultur und ihre Narrative : eine Einführung. – Wien : Springer, 2008. XII, 335 p.

Žinomas austrų literatūrologas ir kultūrologas Volfgangas Miuleris-Funkas (Wolfgang Müller-Funk, 1952–) apžvelgia kultūros ir jos naratyvų sampratą, supažindina su analitiniais suvokimo metodais. Pirmoje knygos dalyje autorius pateikia naratyvo teoriją įvairiose kultūros ir visuomenės srityse, antroje dalyje analizuoja naratyvą kaip kultūros fenomeną. Antrasis monografijos leidimas papildytas aktualiomis temomis apie lytis ir identiškumą bei atminties politiką.

 

 

Bulang, Tobias. Enzyklopädische Dichtungen : Fallstudien zu Wissen und Literatur in Spätmittelalter und früher Neuzeit. – Berlin : Akademie Verlag, 2011. 565 p.

Studijos autorius, tyrinėdamas vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų poetinės kūrybos ir mokslinių žinių santykį, remiasi Hugo fon Trimbergo (Hugo von Trimberg, 1230–1313), Heinricho Vitenvilerio (Heinrich Wittenwiler, apie 1370–1420) ir Johano Fišarto (Johann Fischart, 1546–1591) kūryba. Jis nagrinėja poetinius kūrinius, gausiai praturtintus tuometinėmis įvairių mokslo sričių žiniomis ir konkuruojančius su enciklopedinėmis mokslinėmis kompiliacijomis. Autorius nesilaiko minėtų epochų episteminio literatūros apibrėžimo, pagrindinį dėmesį sutelkia į literatūrinių tradicijų modifikaciją ir mokslinės literatūros transformaciją. 

 

Das Konstanzer Konzil, 1414–1418 : Weltereignis des Mittelalters. – Darmstadt : Theiss, 2014. – 392 p.

Jubiliejinis leidinys skirtas 1414–1418 m. vykusiam Konstanco susirinkimui, kuriame, dalyvaujant įvairių Europos valstybių civilinės ir bažnytinės valdžių atstovams, buvo svarstomi svarbūs Bažnyčios reformos ir tikėjimo klausimai bei priimami politiniai sprendimai. Gausiai iliustruotame kataloge vaizdžiai pateikiama viduramžių pabaigos pasaulio panorama, išryškinamos bendros europinės to meto problemos, pabrėžiama šio pasaulinės reikšmės įvykio bažnytinė, politinė ir visuomeninė reikšmė.

 

Resch-Rauter, Inge. Keltische Gegenwart : eine Spurensicherung : von Bergbau, Kampf und Himmelskunde, erhalten in Sagen, Brauchtum und Ortsnamen. – Wien : Teletool Edition, 2008. – 327 p.

Monografijos autorė tyrinėja keltų reliktus Europoje, remdamasi archeologijos, istorijos, astronomijos, etnologijos, mitologijos, tautosakos ir senųjų tikėjimų žiniomis. Toks platus tarpdisciplininis tyrimas leidžia geriau pažinti unikalią keltų kultūrą, suteikia daugiau galimybių interpretacijai. Pagrindinį dėmesį autorė skiria kalnakasybos, kovų ir gynybos, astronominėms keltų žinioms, kurios išliko sakmėse ir pasakose, papročiuose, vietovardžiuose. 

 

 

Wiener Typen : Klischees und Wirklichkeit. – Wien : Brandstätter, 2013. – 357 p.

Knyga supažindina su reikšmingiausiomis miestiečių portretų serijomis iš Vienos miesto muziejaus rinkinių. Skaitytojų dėmesiui pristatomi ryškiausi Vienos gyventojų tipai: gatvės prekiautojai, išdidūs karietų vežikai ir įžūlūs pameistriai, muzikantai ir skalbėjos, dabitos, kareiviai, elgetos ir kt. Juos galima pamatyti piešiniuose, nuotraukose, plakatuose, atvirukuose. Miestiečius vaizduoja porceliano statulėlės, jie minimi dainose, feljetonuose. 

 

Figal, Günter. Kunst : philosophische Abhandlungen. – Tübingen : Mohr Siebeck, 2014. – XI, 389 p.

Vokiečių filosofas Giunteris Figalas (Günter Figal, 1949–) nagrinėja meną plačiąja prasme – jo esmę ir galimybę ją suvokti. Autorius pateikia tiek antikinio, tiek šiuolaikinio meno pavyzdžių. Skaitytojų dėmesiui pristatoma meno interpretacijos, naujoviškumo, jo suvokimo ir suprantamumo analizė. Leidinys suskirstytas pagal temas į keturis skyrius. 

 

 

Staden, Berndt von. Zwischen Eiszeit und Tauwetter : Diplomatie in einer Epoche des Umbruchs. – Berlin : wjs, 2005. – 197 p.

Atsiminimų knygoje Vokietijos diplomatas, ilgametis Helmuto Šmito (Helmut Schmidt, 1918–) nacionalinio saugumo ir užsienio politikos patarėjas Berndtas fon Štadenas (Berndt von Staden, 1919–2014) pasakoja apie šaltojo karo laikotarpio konfliktus, krizes, aljansų kūrimą. Autorius dalijasi su skaitytojais savo išgyvenimais ir pastebėjimais, prisimena įtakingiausius to meto Vokietijos, Sovietų Sąjungos ir JAV politikus. 

Anotacijas parengė Rita Novikovienė