Naujos knygos

2015-04-30

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

 

1000 years of royal books and manuscripts. – London : The British Library, 2013. – 323 p.

Šiame veikale nagrinėjama, kokią vietą Anglijos monarchų ir jų šeimų gyvenime užima knygos. Puikiai iliustruotame straipsnių rinkinyje pateikiami dokumentiniai įrodymai, liudijantys, kad monarchai domėjosi rankraštinėmis ir spausdintomis knygomis nuo anglosaksų laikų iki šių dienų. Straipsniuose autoriai nagrinėja atskiras knygas, aprašo karališkąsias bibliotekas, jų istoriją ir turinį.

 

 

 

Kirkpatrick, Robert J. From the penny dreadful to the ha‘penny dreadfuller : a bibliographic history of the boys‘ periodical in Britain 1762–1950. – London : The British Library, 2013. – 576 p.

Pirmą kartą išleista gausiai iliustruota knyga, nagrinėjanti jaunimui skirtą periodiką Didžiojoje Britanijoje nuo 1762 iki 1950 m. Pramogoms ir savišvietai skirti pigūs žurnalai tapo populiarūs tarp jaunimo, tačiau palaipsniui užleido vietą komiksams, iš Amerikos importuotiems žurnalams ir televizijai. Leidinyje pateikiamas tuo laikotarpiu išleistų žurnalų chronologinis sąrašas.

 

 

 

The Oxford handbook of war. – New York : Oxford University Press, 2014. – 709 p. 

Knygoje pateikiama unikali ir visapusiška karo dvidešimt pirmajame amžiuje analizė. Daugiau nei keturiasdešimt pasaulinio masto autorių, dirbančių įvairiose mokslo srityse, valdžios ir ginkluotųjų pajėgų struktūrose, tyrinėja karo istoriją, teoriją, etiką ir praktiką. Veikale pirmiausia apžvelgiamos pagrindinės karo priežastys, po to aptariami moraliniai bei teisiniai karo aspektai. Remiantis karo praktikos teorijomis, analizuojama vadovavimo karui strategija ir nevakarietiško kariavimo būdai. Leidinio pabaigoje prieinama prie išvados, kad karas ir ateityje darys didelę įtaką tolesniam žmonių tarpusavio bendravimui. 

 

 

 

W. T. Stead: newspaper revolutionary . – London : The British Library, 2012. – 232 p.

Esė rinkinys skirtas garsiausio anglų žurnalisto ir redaktoriaus Viljamo Tomo Stedo (William Thomas Stead) mirties šimtmečiui. Jis buvo tarp šimtų žuvusių, 1912 m. balandžio 15 d. Šiaurės Atlanto vandenyne nuskendus „Titanikui“. V. T. Stedas – viena iš prieštaringiausių Viktorijos epochos figūrų: tiriamosios žurnalistikos pradininkas, vienas iš šiuolaikinio bulvarinio laikraščio sumanytojų, moterų teisių gynimo aktyvistas, taikos pasaulyje šalininkas. Jis skatino didinti gynybai skirtas išlaidas, palaikė krikščionių radikalų politines nuostatas, praktikavo spiritizmą.

Cave, Roderick ; Ayad, Sara. A history of the book in 100 books. – London : The British Library, 2014. – 288 p.

Autoriai pasakoja knygos istoriją nuo pat jos atsiradimo: nuo antkapių užrašų iki pirmųjų raštų ant papiruso; kaip pergamento ritiniai užleido vietą pirmosioms surištoms vaškinių lentelių knygoms, vadinamiesiems kodeksams; nuo prašmatnių ir brangių ranka rašytų foliantų iki pirmųjų spausdintų knygų; nuo dideliais tiražais spausdintų leidinių iki skaitmeninių knygų, elektroninių knygų skaityklių. Leidinys gausiai iliustruotas, labai informatyvus ir naudingas visiems, kas domisi knyga ir jos istorija.

 

 

Gravett, Paul ; Dunning, John Harris. Comics unmasked : art and anarchy in the UK. – London : The British Library, 2014. – 192 p.

Knygos autoriai išnagrinėjo didžiulę komiksų kolekciją Britų bibliotekoje, siekdami ne tik atskleisti komiksų potencialą, bet ir išskirti lemiamus jų istorijos momentus. Komiksai skirti ne tik maloniai praleisti laisvalaikį, juose nuo Viktorijos laikų iki šių dienų nagrinėjami smurto, seksualumo, narkotikų, klasiniai, politiniai bei socialiniai klausimai. Visos knygoje aptariamos temos papildytos iliustracijomis iš įvairiausių komiksų leidinių.

 

 

Anotacijas parengė Irena Voitechovičienė