Naujos knygos

2014-12-15

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

 

Pracht auf Pergament : Schätze der Buchmalerei von 780 bis 1180. – München : Hirmer, 2012. – 343 p.

Leidinyje pristatoma apie 80 vertingiausių Bavarijos valstybinėje bibliotekoje saugomų rankraščių, kurie leidžia plačiai apžvelgti ankstyvųjų epochų vokiškų rankraštinių knygų iliustracijas – miniatiūras. Puošnūs Karolingų laikų leidiniai, otoniškasis menas bei romanika priskiriami prie didžiausių šių epochų kultūros ir meno pasiekimų. Skaitytojai turi galimybę susipažinti su geriausių raštvedybos mokyklų ir tapybos centrų išleistais, prabangiai puoštais sakramentarijais, evangelijomis, kitomis liturginėmis knygomis, kurios yra neįkainojamo žmonijos kultūros paveldo dalis.

 

 

Valter, Claudia. Kunstwerke im Kleinformat : deutsche Exlibris vom Ende des 15. bis 18. Jahrhunderts. Nürnberg : Germanisches Nationalmuseum, 2014. – 95 p.

Monografija supažindina su XV–XVIII a. vokišku ekslibrisu. Iš 40 000 Vokietijos nacionaliniame muziejuje saugomų ekslibrisų autorė atrinko geriausiai įvairias epochas atspindinčius ir meninę, tematinę bei techninę įvairovę apžvelgti leidžiančius egzempliorius. Leidinyje analizuojami ekslibrisų motyvai, atlikimo technika, atskleidžiamas knygų savininkų asmeninis gyvenimas bei jų minčių pasaulis, pomėgiai, akcentuojama šių smulkiosios grafikos kūrinių kultūrinė ir istorinė reikšmė.

 

 

Wagner, Wulf Dietrich. Das Rittergut Truntlack 1446–1945 : 499 Jahre Geschichte eines ostpreußischen Gutes.Husum : Husum Verlag, 2014. 2 t.

Tai Rytų Prūsijos Truntlaukio dvaro istorija nuo 1446 m. iki 1945 m., pagrįsta dar niekur nepublikuotais dokumentais iš Vokietijos ir kitų Europos šalių valstybinių bei privačių asmenų archyvų. Dviejų tomų studija apima visų dvaro įkūrėjo Saksonijos grafo Georgo fon Šlybeno (Georg von Schlieben, 1843–1906) palikuonių gyvenimo istorijas, papasakotas tuometinių šio krašto politinių, ekonominių ir kultūrinių procesų kontekste. Knygoje panaudoti ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomi dokumentai.

 

Album amicorum : piemiņas albumu kolekcija (16.–19. gs.) Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā : rokrakstu katalogs = Die Stammbücher der Akademischen Bibliothek der Universität Lettlands (16.–19. Jh.) : Handschriftenkatalog. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. LXXXIX, 365 p.

Gausiai iliustruotas XVI–XIX a. atminimų albumų katalogas sudarytas iš Latvijos universiteto akademinės bibliotekos rinkinių. Leidinyje pristatomi išsamūs 28 atminimų albumų, kurių įrašai aprėpia 1563–1894 m. laikotarpį, aprašymai. Albumų savininkai – Livonijos ir Kuršo vokiečiai: bajorai, dvasininkai, juristai, pirklių žmonos, gamtininkai, vaistininkai, karininkai, studentai, mokytoja, menininkas ir moksleivė. Taip pat spausdinami pavienių, neįrištų albumų lapų aprašymai. Šis katalogas – neišsenkamas tyrimų šaltinis literatūrologams, kultūros bei meno tyrėjams, istorikams.

Zur Geschichte der Sprachwissenschaft im 19. Jahrhundert : Briefe Johannes Schmidts an August Schleicher, 1865–1868. München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2014. 128 p.

Pirmą kartą spausdinami redaguoti Johano Šmidto (Johannes Schmidt, 1843–1901) laiškai Augustui Šleicheriui (August Schleicher, 1821–1868).

Šių garsių XIX a. kalbininkų, suvaidinusių svarbų vaidmenį lyginamosios indoeuropiečių kalbotyros vystymesi, laiškuose aptariami svarbiausi kalbiniai klausimai, aprašomas tuometinio Berlyno universiteto bendruomenės gyvenimas. Leidėjai pateikia išsamius paaiškinimus ir komentarus.

In die Tiefe der Zeit : 300.000 Jahre Menschheitsgeschichte in Sachsen. Chemnitz : Staatliches Museum für Archäologie, 2014. 250 p.

32 esė ir gausios iliustracijos vaizdžiai atskleidžia 300 000 metų Saksonijos kultūros istoriją. Remiantis materialiniu žmogaus veiklos palikimu, knygoje nuosekliai pasakojama apie šiame regione gyvenusius žmones, jų veiklą, papročius, tarpusavio ryšius. Knygoje taip pat pristatomi šaltinių analizės metodai, leidžiantys archeologams ir istorikams geriau pažinti praeitį. 

 

 

Von Kaiser zu Kaiser : klassische chinesische Lyrik und Kunstprosa von der Han-Zeit bis zur Song-Zeit. Frankfurt am Main : S. Fischer, 2009. 327 p.

Kinų literatūros klasikų antologijos antrasis tomas skirtas klasikinei kinų lyrikai ir meninei prozai, sukurtai pradedant Han ir baigiant Song dinastijų valdymo laikotarpiu. Didžiausias dėmesys skiriamas Tang ir Song dinastijų poetams Li Bai, Du Fu, Wang Wei, laikomiems vienais iškiliausių kūrėjų Kinijos literatūros istorijoje. Šioje antologijoje taip pat bus galima susipažinti su vokiečių poetų Alberto Ėrensteino (Albert Ehrenstein, 1886–1950), Giunterio Aicho (Günter Eich, 1907–1972) ir Bertoldo Brechto (Bertold Brecht, 1898–1956) vertimais.

 

Frank, Karl Suso. Geschichte des christlichen Mönchtums. – Darmstadt : Primus, 2010. – XII, 212 p.

Glaustai papasakota informatyvi krikščioniškų vienuolijų istorija supažindina su įvairių vienuoliškų bendruomenių gyvenimu nuo IV a. iki dabartinių laikų. Autorius nesiekia supažindinti skaitytojų su visais vienuolių ordinais, jo tikslas yra atskleisti vienuolių idealo – tarnauti Dievui ir sieloms siekiant dvasinio tobulumo – pasikeitimus, paaiškinti istorijos tėkmėje vykusios kaitos priežastis.

 

 

Das große Handbuch zur Bibel : [der einzigartige Führer durch die Bücher der Bibel faszinierend, bewährt, reich bebildert]. Witten : Brockhaus, 2011. 815 p.

Šis žinynas yra puiki priemonė pradedant kelionę Biblijos pažinimo link. Chronologine tvarka pristatomos ir išsamiai komentuojamos visos Biblijos knygos. Daugiau nei 700 nuotraukų ir iliustracijų, 68 žemėlapiai, 20 diagramų ir lentelių, 126 aiškinamieji straipsniai suteikia skaitytojui galimybę geriau suvokti Biblijos tekstą, išsiaiškinti Šventajame Rašte slypinčias prasmes. Patogi rodyklė padeda greitai surasti norimą informaciją.

Anotacijas parengė Rita Novikovienė