Naujos knygos

2014-12-08

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

 

Grześkowiak-Krwawicz, Anna. Queen Liberty : the concept of freedom in the Polish–Lithuanian commonwealth. – Leiden ; Boston : Brill, 2012. – 135 p.

Laisvės idėja – svarbi Abiejų Tautų Respublikos politinės minties dalis, o „aukso laisvės“ mitas buvo persmelkęs lenkų bajorų kultūrą. Šioje monografijoje siekiama apžvelgti „aukso laisvės“ idėjos evoliuciją nuo Abiejų Tautų Respublikos įkūrimo iki žlugimo. Aptariama, kuo „aukso laisvės“ samprata skiriasi nuo tuometinių Vakarų Europos laisvės koncepcijų.

 

 

 

Dane, Joseph A. Blind impressions : methods and mythologies in book history. – Philadelphia : University of Pennsylvania Press. – 218 p.

Prieštaringai vertinamoje knygoje bandoma iš naujo pažvelgti į knygotyrą ir knygos kultūros istoriją, kvestionuojant esmines šių mokslų prielaidas bei sąvokas. Autorius kritikuoja tradicinės knygotyros metodus, mąstymą ir problemų sprendimą.

 

 

 

Murdered by Moscow: Petlura, Konovalets, Bandera : three leaders of the Ukrainian National Liberation Movement assassinated at the orders of Stalin and Khrushchov. – London : Ukrainian Publishers Limited, 1962. – 73 p.

Ukrainiečių nacionalistų organizacijos (OUN) 1962 m. išleistoje knygoje surinkti straipsniai, kuriuose pateikiama nemažai informacijos apie Ukrainos tautinio išsilaisvinimo judėjimo lyderių nužudymus XX a. 3–6 dešimtmetyje. Straipsnių rinkinyje paskelbti ukrainiečių emigrantų organizacijų dokumentai (pareiškimai, protesto mitingų rezoliucijos), liudijantys pasaulio ukrainiečių diasporos pasipiktinimą dėl nužudymų.

 

 

The Oxford handbook of the reception history of the Bible. – Oxford : Oxford University Press, 2011. – 725 p.

Šio leidinio rengėjai nagrinėja Biblijos interpretacijos įvairovę: skirtingų religijų požiūrį į Bibliją, įvairių požiūrių bei įsitikinimų (agnosticizmo, feminizmo, pacifizmo ir kt.) įtaką Biblijos recepcijai, atskirų Biblijos tekstų interpretaciją ir kt.

 

 

Addiss, Stephen. The art of haiku : its history through poems and paintings by Japanese masters. – Boston ; London : Shambala, 2012. – 338 p.

Garsaus Rytų meno žinovo knygoje pateikiama išsami japonų trieilio haiku istorija nuo ankstyvųjų didžiųjų meistrų Bašio ir Isos iki XX a. korifėjų, tokių kaip Santoka. Ypatingas dėmesys skiriamas haiku menui: kaligragijai ir tapybai haiku temomis (haiga).  

 

 

Miura, Atsushi. The rise of sharing. – Tokyo : International House of Japan, 2014. – 349 p.

Knygoje teigiama, kad po 2011 m. kovo 11 d. įvykusio žemės drebėjimo  Japonijoje atsirado naujo tipo „dalijimosi visuomenės“ užuomazgos. Paskutiniams dešimtmečiams būdingą individualizmą ir besaikį vartojimą pradeda keisti žmogiškųjų ryšių ir tarpusavio pagalbos vertybės, formuojančios šalies ekonomiką ir kultūrą.

 

 

Darnton, Robert. Censors at work : how states shaped literature. – London : The British Library, 2014. – 315 p.

Harvardo universiteto bibliotekos direktoriaus studija atskleidžia, kaip valstybės cenzūra ne tik kontroliuoja kūrybinę veiklą visuomenėje, bet daro tiesioginę įtaką literatūros raidai, formuodama literatūrinės ekspresijos būdus. Autorius nagrinėja, kaip šie procesai vyko trijose skirtingose istorinėse situacijose: Apšvietos laikotarpio Prancūzijoje, britų kolonizuotoje Indijoje ir pokario komunistinėje Rytų Vokietijoje.

 

Hellinga, Lotte. William Caxton and early printing in England. – London : The British Library, 2010. – 315 p.

Studijoje apžvelgiama knygų spausdinimo Anglijoje pradininko Viljamo Kakstono (William Caxton) ir jo pasekėjų veikla. Parodoma, kad Anglijos knygų leidyba jau iš pradžių turėjo savitų bruožų, nors jai darė įtaką pirmųjų Anglijos spaustuvininkų darbo patirtis ir kontaktai kontinentinėje Europoje. 

 

 

Bookscape : geographies of printing and publishing in London before 1800. – London : The British Library, 2014. – 208 p.

Žinomas Anglijos knygų kultūros istorijos specialistas Jamesas Ravenas aptaria Londono knygų leidybą ir prekybą ankstyvaisiais moderniaisiais laikais. Naudodamas gausius topografinius duomenis, jis atkuria Londono knygų prekybininkų ir spaustuvininkų bendruomenių struktūrą, darbo praktikų įvairovę, tarpusavio ryšius ir poveikį savo apylinkėms.

 

 

Сеславинский, Михаил. Аромат книжного переплета : отечественный индивидуальный переплет XIX–XX веков. – Москва : Астрель, 2011. – 540 p.

Žymus rusų bibliofilas Michailas Seslavinskis (Михаил Вадимович Сеславинский) supažindina su XIX–XX a. Rusijos individualaus (savininko užsakyto) knygos įrišo istorija. Parodoma, kaip per šį laikotarpį keitėsi įrišo apipavidalinimas (naudojamos medžiagos, poligrafijos technologijos, puošybos būdai) ir kaip knygos įrišimo tendencijos atspindėjo Rusijoje vykusius socialinius, ekonominius ir politinius pokyčius. Pristatoma daugybė knygų iš autoriaus asmeninės kolekcijos, pateikti išsamūs įrišų aprašymai.

 

Anotacijas parengė Ana Venclovienė