Naujos knygos

2014-11-24

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Сеславинский, Михаил. Тараканова, Ольга. Книги для гурманов : библиофильские издания конца XIX – начала XX века. – Москва : Белый горoд, 2010. – 310 p.

Albumo autoriai supažindina su aukšto meninio lygio bibliofiliniais leidiniais, kuriuos išleido Rusijos leidėjai ir grafikos meistrai XIX a. pab. – XX a. pr. 50 įdomiausių knygų atrinkta iš žinomo Maskvos bibliofilo Michailo Seslavinskio (Михаил Вадимович Сеславинский, 1964-) asmeninės kolekcijos. Pateikti kiekvieno bibliofilinio leidinio išsamūs bibliografiniai aprašymai ir knygotyrinės analizės, įvertinta egzemplioriaus vertė antikvarinėje rinkoje. Kai kurios unikalaus leidinio iliustracijos dėl savo nepadoraus turinio buvo uždraustos viešai publikuoti ir praėjus šimtmečiui pirmą kartą parodomos visuomenei. Knyga turėtų sudominti bibliofilus ir knygos grafikos gerbėjus.

 

 

Мальро, Андре. Голоса безмолвия. – Санкт-Петербург : Наука, 2012. – 870 p.

Prancūzų rašytojo ir meno filosofo Andrė Malro (André Malraux, 1901–1976) eseistikos knyga – tai mėginimas sukurti visuotinę meno filosofiją. A. Malro meno filosofijai būdingas tragiškasis humanizmas ir įsivaizduojamojo muziejaus koncepcija apie žmonijos vaizduojamojo meno palikimą nuo priešistorinių uolų piešinių iki šiuolaikinės dailės ir skulptūros. Knyga yra tarsi meno albumas su meditacijomis ir išsamiais meno kūrinių komentarais.

 

 

Бектинеев, Ш. И. Денежное обращение на территории Беларуси в IX–XVI веках : нумизматические исследования. – Минск : Беларуская навука, 2014. – 509 p.

Pirmą kartą Baltarusijos istoriografijoje publikuojama studija apie pinigų apyvartą Baltarusijos teritorijoje IX–XVI a., kurioje detaliai aprašytos piniginių sistemų formavimosi ir raidos sąlygos. Autorius pateikia naują minėto laikotarpio pinigų cirkuliacijos periodizaciją. Daug dėmesio skiriama XIV–XV a. senosioms lietuviškoms monetoms, funkcionavusioms dabartinėje Baltarusijos teritorijoje. Knygą papildo priedai su numizmatinių ir metrologinių radinių topografija, diagramos, monetų iliustracijos.

 

 

Чавкин, И. В. Избранное : теоретические и историографические статьи по этногенезу, этническим и этнокультурным процессам, конфессиональной истории белорусов. – Минск : Беларуская навука, 2014. – 462 p.

Straipsnių rinkinyje skelbiami žymaus baltarusių antropologo, etnologo ir istoriko svarbiausi antropologijos, folkloristikos, religijotyros, etnologijos mokslo darbai. Autorius nagrinėja sudėtingas  teorinės etnologijos problemas: baltarusių ir kitų slavų tautų, kaimyninių etnosų ir etninių grupių etnogenezę, viduramžių ir naujųjų amžių baltarusių tautos kultūrą, seniausių  ir dabartinių laikų šalies gyventojų antropologiją.

 

Кушнярэвiч, А. М. Мураваная дабастыённая фартыфікацыя Вялікага Княства Літоўскага. – Мiнск : Беларуская навука, 2014. – 240 p.

Monografijoje analizuojami Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bastioninės fortifikacijos (pilių ir gynybinių sienų) istoriniai, archeologiniai, architektūriniai ir menotyriniai tyrimai. Išskirtos pilių ir miesto įtvirtinimų rūšys, keturi pagrindiniai LDK fortifikacijos raidos periodai. Skaitytojai galės rasti detalias tvirtovių schemas ir planus.

 

Янушкевич, Андрей. Ливонская война 1558–1570 г.г. и Великое княжество Литовское. – Минск : Медисонт, 2013. – 361 р.

Knygoje nagrinėjamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dalyvavimas Livonijos kare 1558–1570 m. Remiantis gausia istorinių šaltinių medžiaga išsamiai aprašomi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės karo veiksmai, analizuojamas karinių pajėgų, gynybinių priemonių, mobilizacijos organizavimas ir finansų paskirstymas. Daug dėmesio skiriama karinei šalies padėčiai, vidaus politikai ir socialiniams ekonominiams procesams.

 

 

Азадовский, М. К. История русской фольклористики. – 2-е изд. – Москва : Издательский центр Российского государственного гуманитарного университета, 2013 –.
T. 1. – 555 p.
T. 2. – 563–977 p.

Rusijos folkloristikos istorija – svarbiausias žymaus rusų folkloristo, literatūrologo ir bibliografo Marko Azadovskio (Марк Константинович Азадовский, 1888–1954) veikalas. Nagrinėjamos Rusijos folkloristikos sąsajos su rusų literatūros ir visuomeninės minties istorija nuo jos ištakų iki 1917 m. europinės ir slaviškosios folkloristikos kontekste.

 

Киселев, В. К. О разведке и разведчиках : июнь 1941 – июль 1944 г. – Минск : Беларуская навука, 2014. – 325 p.

Remiantis archyvine medžiaga ir autoriaus atsiminimais atskleistas aktyvus čekistų, karo žvalgybininkų, pasieniečių, milicininkų dalyvavimas partizaniniame judėjime Antrojo pasaulinio karo metais Baltarusijoje. Pateikiama įdomi partizanų surinkta informacija apie priešo kariuomenės pajėgas, karinę techniką, strateginius planus. Daugelis istorinių faktų ir pavardžių skelbiami pirmą kartą.

Anotacijas parengė Sigita Malūkienė