Naujos knygos

2014-10-27

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

 
New Oxford style manual. – Oxford : Oxford University Press, 2012. – 861 p.

Žinynas yra skirtas redaktoriams, rašytojams, žurnalistams ir doktorantams, ruošiantiems leidinius publikacijai. Pirmoje leidinio dalyje analizuojami pagrindiniai tekstų redagavimo principai, gramatikos taisyklės, kaip taisyklingai pateikti citatas, nuorodas, iliustracijas, žemėlapius, schemas ir kt. Antrą leidinio dalį sudaro žodynas, kuriame galima rasti taisyklingą atskirų žodžių ir pavadinimų rašybą bei reikšmę.

 


Tibbetts, Gary G. How the great scientists reasoned : the scientific method in action. – Amsterdam : Elsevier, 2013. – 148 p.

Autorius pasakoja, kaip žymūs mokslininkai pasiekia puikių rezultatų, spręsdami kultūrines, socialines, ekonomines, švietimo problemas. Intriguojantys mokslininkų gyvenimo aprašymai bus įdomūs net išrankiausiems skaitytojams. Knygoje aprašomi ne tik nuoseklūs įvairių mokslo sričių tyrinėjimai, lemiantys mokslinio atradimo sėkmę, bet ir laimingi atsitiktinumai, leidžiantys pasiekti stulbinančių rezultatų.

 


Picken, Stuart D. B. Historical dictionary of Calvinism. – Lanham : The Scarecrow Press, Inc., 2012. – 261 p.

Leidinyje pateikiama kalvinizmo įkūrėjo Jono Kalvino gyvenimo ir veiklos istorija. Jo teologinėmis doktrinomis grindžiamas reformatų bažnyčios mokymas Europoje. Jono Kalvino idėjos – išsami ir kruopščiai išdėstyta alternatyva Romos katalikų doktrinoms: reformuotos bažnyčios apeigos, atsisakyta prabangos ir puošnumo, reglamentuotas miesto piliečių gyvenimas. Knyga yra puikus informacijos šaltinis norintiems daugiau sužinoti apie kalvinizmo istoriją.

 


Roberts, Sean E. Printing a Mediterranean world : Florence, Constantinople, and the renaissance of geography. – Cambridge : Harvard University Press, 2013. – 293 p.

Autorius supažindina su Florencijos humanisto ir valstybės veikėjo Francesco Berlinghieri poema „Geographia“, kurią jis išleido 1482 metais. Poetui įkvėpimą teikė senovės graikų geografo K. Ptolemėjaus raštai. Puošnūs teksto puslapiai džiugina gausiomis iliustracijomis su žemėlapių graviūromis.


The Oxford Handbook of evolutionary perspectives on violence, homicide, and war
. – Oxford : Oxford University Press, 2012. – 546 p.

Leidinio straipsnių autoriai nagrinėja psichologines problemas: žiaurų elgesį su artimais partneriais, prievartą prieš vaikus, smurtą prieš gimines, savižudybes, paauglių patyčias, seksualinį išnaudojimą, religinį terorizmą, žiaurų elgesį su gyvūnais. Keliuose knygos skyriuose nagrinėjami atskirų žmonių grupių agresijos ir karo įvairiose šalyse proveržiai. Unikalus veikalas turėtų būti įdomus mokslininkams ir studentams, studijuojantiems psichologiją, antropologiją, kriminologiją, sociologiją, etologiją, biologiją ir elgsenos ekologiją.


McKitterick, David. Old books, new technologies : the representation, conservation and transformation of books since 1700. – Oxford : Oxford University Press, 2013. – 286 p.

Autorius skatina skaitytojus suvokti senųjų knygų reikšmę skaitmeninių technologijų pasaulyje. Kadangi žmonės vis labiau pasikliauja skaitmeniniais ištekliais, bibliotekos atsisako didelės dalies senesnių kolekcijų. Autorius tyrinėja, kaip senosios knygos buvo vertinamos nuo XVIII amžiaus iki šių dienų. Jis ieško būdų, kaip senųjų knygų restauravimas, įrišimas, mikrofilmavimas, skaitmeninimas ir fotografavimas padėtų jas išsaugoti ateities kartoms.

 


Mack, Peter. A history of Renaissance rhetoric, 1380–1620. – Oxford : Oxford University Press, 2011. – 345 p.

Pirmoji išsami renesanso retorikos meno istorija bus įdomi įvairių sričių tyrinėtojams. Autorius supažindina, kaip renesanso epochos mokslininkai, remdamiesi naujomis graikų retorikos doktrinomis ir klasikiniu retorikos mokymu, tyrinėjo ir „atgaivino“ klasikinės retorikos tekstus.


The Cambridge companion to the Cistercian order
. – Cambridge : Cambridge University Press, 2013. – 318 p.

Leidinio autoriai aprašo Cistersų ordino struktūrą, raidą, dvasinį paveldą nuo viduramžių iki šių dienų. Kartais ordinas buvo vadinamas Baltųjų vienuolių ordinu dėl dėvėtų baltos spalvos abitų. Knygos autoriai supažindina su Cistersų ordino vienuolynais, liturgija, menu, žemės ūkiu, dvasiniu gyvenimu ir švietimu, ordino įkūrėjo Bernardo Klerviečio ir kitų vienuolių gyvenimu ir veikla. Knyga bus įdomi studijuojantiems religinių ordinų istoriją bei religinio gyvenimo vaidmenį viduramžių visuomenėje.

 


Lehoux, Daryn. What did the Romans know? : an inquiry into science and worldmaking. – Chicago : The University of Chicago Press, 2012. – 275 p.

Klasikinių mokslų profesorius nagrinėja Cicerono, Aristotelio, Galeno, Ptolemėjaus, Lukrecijaus, Plutarcho, Senekos veikalus ir perteikia romėnų požiūrį į gamtos pasaulį. Autoriaus manymu, romėnų filosofų, oratorių idėjos artimos šiuolaikinių mąstytojų pažiūroms. Knyga turėtų būti naudinga istorikams, filosofams ir klasikinių mokslų tyrinėtojams.

 


Understanding medieval primary sources
: using historical sources to discover medieval Europe. – London : Routledge, 2012. – 262 p.

Knygos sudarytojai supažindina su viduramžių epochos raštijos turtais. Šaltiniai yra suskirstyti į dvi grupes: pirmajai priskiriami testamentai, pamokslai, laiškai, karalių biografijos, pasauliečių pasakojimai bei dvaro sąskaitos, o antrajai priklauso jūrų, miestų, moterų ir medicinos istorijos. Svarbi viduramžių tekstų publikacija bus įdomi studijuojantiems viduramžių istoriją.

Anotacijas parengė Irena Voitechovičienė