Naujos knygos

2014-10-14

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Pasierb, Janusz Stanisław. Polonica artystyczne w zbiorach watykańskich. – Warszawa : Wydawnictwo Krupski i S-ka, [2002]. – 496 p. 

Monumentalus leidinys naudingas meno tyrinėtojams, istorikams, humanitarams, literatūrologams. Jis stebina savo apimtimi ir temų įvairove. Didžiąją knygos dalį sudaro beveik arba dar nežinomi dokumentai ir eksponatai iš šv. Petro Bazilikos, Vatikano muziejų ir galerijų, apaštalinės bibliotekos ir slaptojo archyvo. Svarbūs istoriniai šaltiniai, kultūros ir meno turtai detaliai aprašyti ir publikuojami su daugiau nei 270 nuotraukų.

 

Janicki, Arkadiusz. Kurliandia w latach 1795–1915. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. – 1027 p. 

Du šimtus trisdešimt ketverius metus gyvavusios Kuršo ir Žiemgalos hercogystės istorija glaudžiai susijusi su Lenkija ir Lietuva. Net penki knygos skyriai skirti autoriaus pasakojimui apie šių žemių istoriją, tautinę, religinę, teisinę-administracinę gyventojų struktūrą, socialines, ekonomines, kultūrines, švietimo problemas po trečiojo Lenkijos ir Lietuvos Respublikos padalijimo. Leidinio pabaigoje pateikti informatyvūs priedai.

 

Wróblewska, Urszula. Oświata Tatarów w Drugiej Rzeczypospolitej. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2012. – 243 p. 

Viena iš knygos autorės darbų pagrindinių temų – istorinių aplinkybių sąlygojami etninių mažumų švietimo ir mokyklinio ugdymo pokyčiai Antrojoje Lenkijos Respublikoje. Šiame leidinyje tyrinėjami totorių bendruomenės švietimo raidos procesai, jų įtaka tautiečių lavinimui, visuomeniniam ir politiniam gyvenimui bei ūkinei veiklai atgimstančioje Lenkijos valstybėje.

 

Barner, Jakub. Chemia filozoficzna. – Warszawa : Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2012. – 582 p. 

Knygos lotynų kalba autorius – karaliaus Mykolo Kaributo Višnioveckio (Michał Korybut Wiśniowiecki) ir jo įpėdinio Jono III Sobieskio (Jan III Sobieski) dvaro gydytojas Jakub Barner, gyvenęs 1641–1709 m. Lenkų kalba ji išleista pirmą kartą. Vertingas dokumentas skirtas chemijos mokslui: aprašyti vaistų paruošimo bei gydymo metodai nuo Henriko Sienkievičiaus (Henryk  Sienkiewicz) trilogijos laikų. Besidomintys alchemija knygoje ras paslaptingų simbolių paaiškinimus, įvairių eliksyrų, ekstraktų, tinktūrų, tepalų ir kitų vaistinių preparatų paruošimo bei vartojimo ypatumų aprašymus.

Inwentarz rękopisów Biblioteki Załuskich w Cesarskiej Bibliotece Publicznej = Inventory of manuscripts from the Załuski Library in the Imperial Public Library. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2013. – 611 p.

Svarbi studijų apie Lenkijos bibliotekų istoriją publikacija bus įdomi įvairių sričių mokslininkams. Jos dėka galima geriau suprasti dviejų brolių vyskupų Zaluskių (Załuskich) bibliotekos likimą. Kultūros ir mokslo pasaulyje žinoma jų knygų kolekcija buvo viena didžiausių Europoje. 1794 m. ji, kaip ypač vertingas karo trofėjus, buvo atgabenta į Sankt Peterburgą. Vėliau Rusijos nacionalinėje bibliotekoje dokumentai buvo tvarkomi ir aprašomi. Didžiąją knygos dalį sudaro į šią biblioteką atgabentų rankraščių aprašai. Atlikus kruopščius tyrinėjimus, autoriams pavyko identifikuoti apie 90 % įrašų iš XIX a. Rusijos nacionalinėje bibliotekoje sudaryto inventorizacijos sąrašo, kurie vėliau buvo detaliai papildyti. Atskirai išleistas elektroninis sąrašo variantas.

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2014. – T. 4. – 244 p. – (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej ; cz. 2). 

Ketvirtame leidinio tome pateikiama visapusiška informacija apie dešimties parapijų šventoves ir joms priklausančius istorinius-architektūrinius objektus, sakralines vertybes. Taip pat monografijoje galima rasti 444 unikalias archyvines ir šiuolaikines nuotraukas, naudotų archyvinių dokumentų sąrašą, bibliografinę, pavardžių ir aprašomų vietovių rodykles.

 

Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. – 368 p. 

Konferencijos pranešimų rinkinyje svarstomas šiuolaikinių žiniasklaidos priemonių poveikis formuojant modernios bibliotekos ir informacijos centrų vizijas. Remiantis tyrinėjimais galima teigti, kad jų veikla ypač vertinama, nes informacinės priemonės daro didelę įtaką šiuolaikinio žmogaus gyvenimui.

Hoffmann-Piotrowska, Ewa. „Święte awantury ...“ : orto- i heterodoksje Adama Mickiewicza. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 465 p. 

Knygoje aprašytas Adomo Mickevičiaus ir jo įkvėptų žmonių dvasinis gyvenimas. A. Mickevičius – intelektualas, aukštų moralinių normų žmogus, nuo jaunų dienų siekė sukurti geresnį pasaulį, skatino tauriau ir dvasingiau gyventi artimus žmones. Monografijoje išskirtinis dėmesys skiriamas tekstams – laiškams, pamokslams, straipsniams, dienoraščiams, mistiniams manifestams, leidžiantiems stebėti ir aprašyti poeto vaidmenį lenkų minties istorijoje.

 

Smogorzewska, Małgorzata. Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939 : słownik biograficzny. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1998–. 

T. 1 : A–D. – 1998. – 493 p.
T. 2 : E–J. – 2000. – 356 p. 

Dviejų tomų žodyne spausdinamos Antrosios Lenkijos Respublikos 1919–1939 m. visų kadencijų parlamentarų ir senatorių biogramos. Didelę pirmo knygos tomo dalį sudaro informatyvūs priedai apie Seimo ir Senato kadenciją, rinkimų apylinkes, deputatų sąrašus, rinkimų komisijų, parlamentinių grupių ir frakcijų, taip pat Seimo ir Senato prezidiumų sudėtį. Antrojo knygos tomo pabaigoje spausdinami pirmo tomo papildymai.

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė