Naujos knygos

2014-09-29

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Frazer, James H. Publishing and book design in Latvia 1919–1940: a re-discovery. – Rīga: Neputns, 2014. – 334 p.

Knygoje apžvelgiama tarpukario Latvijos knygų apipavidalinimo ir leidybos raida. Aptariamos atskirų leidyklų istorijos, žymių leidėjų ir menininkų veikla, šalies politinių įvykių įtaka leidybai. Atskiri skyriai skirti knygų leidimui latvių, rusų, vokiečių ir jidiš kalbomis. Pateikta per 700 spalvotų knygų viršelių iliustracijų.

 

Hume, Lynne; Drury, Nevill. The varieties of magical experience: indigenous, medieval and modern magic. – Santa Barbara: ABC-CLIO, 2013. – 295 p.

Studijoje išsamiai nagrinėjama magijos sąvoka, jos istorija, rūšys bei vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Autoriai aptaria daug temų: čiabuvių ritualus ir šamanizmą, viduramžių raganavimą, kabalą, burtininkystę, kibermagiją, šių laikų magijos transą ir meditaciją Vakarų šalyse ir kt.

 

Leighton, Wayne A.; López, Edward J. Madmen, intellectuals, and academic scribblers: the economic engine of social change. – Stanford: Stanford University Press, 2013. – 209 p.

Politinės ekonomijos apžvalgoje glaustai ir spalvingai aptariama visuomenės idėjų įtaka ekonomikos paskatų kitimui. Autorių teigimu, politinės permainos vyksta, kai ekonomikos institucijų ir paskatų struktūroje atsiranda „silpnų vietų“, kuriomis pasinaudoja vadinamieji „antrepreneriai“.

 

The clandestine history of the Kovno Jewish ghetto police. – Bloomington: Indiana University Press, 2014. – 389 p.

1942–1943 m. anoniminiai Kauno geto policijos nariai slapta rašė geto istoriją liudijančius užrašus. 1964 m. buvusioje geto teritorijoje buvo iškasta dėžė, kurioje rasta net 900 tokių dokumentų (jidiš kalba). Jų visuma sudaro 253 puslapių tekstą, kuris šioje knygoje pateiktas anglų kalba su žymaus istoriko Samuelo D. Kassowo pratarme.

 

Stampfer, Shaul. Lithuanian yeshivas of the nineteenth century: creating a tradition of learning. – Oxford; Portland: The Littman Library of Jewish Civilization, 2014. – 416 p.

XIX a. Lietuvos ješivos (judaizmo dvasinės seminarijos) garsėjo dėl kokybiškų studijų ir auklėjimo, o jose taikyti mokymo metodai išplito įvairių šalių žydų mokyklose. Iš Hebrajų į anglų kalbą verstoje knygoje nagrinėjama 1802–1914 m. laikotarpio Lietuvos ješivų kilmė, plėtra ir vaidmuo visuomenėje. Ypatingas dėmesys skiriamas bene žinomiausiai Valažino miestelio ješivai (dabartinėje Baltarusijoje), taip pat aptariama Vilijampolės (buvusio Kauno priemiesčio) ir Telšių ješivų veikla.

Lukacs, John. History and the human condition: a historian’s pursuit of knowledge. – Wilmington: ISI Books, 2013. – 233 p.

Garsus amerikiečių istorikas Johnas Lukacsas (John Lukacs) savo paskutinėje knygoje samprotauja apie istorijos mokslo prigimtį, istoriko vaidmenį, pažinimo bei informacijos perteikimo ribas. Autorius plačiai išdėsto savo koncepciją apie panašius istorijos ir literatūros pažinimo ir dėstymo būdus.

 

The global history of paleopathology: pioneers and prospects. – New York: Oxford University Press, 2012. – 798 p.

Paleopatologijos mokslo atstovai tyrinėja patologinius žmogaus griaučių ir mumifikuotų palaikų pakitimus, pateikia išvadas apie tiriamojo laikotarpio ligas bei gyvenimo sąlygas. Straipsnių rinkinyje pirmą kartą išsamiai nagrinėjama paleopatologijos istorija visame pasaulyje. Pateikiamos žymių mokslininkų biografijos, aptariama mokslinių organizacijų veikla ir tolesnių tyrinėjimų perspektyvos. Atskiras skyrius skirtas Baltijos šalims.

 Schindler, Colin. A history of modern Israel. – New York: Cambridge University Press, 2013. – 445 p.

Fundamentalioje monografijoje apžvelgiama Izraelio istorija nuo 1948 m. iki šių laikų. Antras knygos leidimas papildytas straipsniais apie Izraelio ultradešiniųjų politinių jėgų atsiradimą, Gazos ir Vakarų kranto politikų konkurenciją, Izraelio ir naujosios JAV administracijos nesutarimus, žydų gyvenviečių plėtrą Vakarų krante ir Arabų pavasario pasekmes.

 

China’s creation and origin myths: cross-cultural explorations in oral and written traditions. – Leiden; Boston: Brill, 2011. – 354 p.

Studijoje aptariama Kinijos mitų įvairovė, jų panašumai ir bendri motyvai. Pateikiama įvairių Kinijos ir kitų šalių etninių grupių mitų lyginamoji analizė, nedidelė Azijos tautų pasaulio sutvėrimo ir žmogaus atsiradimo mitų antologija.

 

Jerram, Leif. Streetlife: the untold history of Europe’s twentieth century. – Oxford: Oxford University Press, 2011. – 477 p.

Knygoje naujai pateikiama XX amžiaus istorija, kurios „pagrindinis veikėjas“ – miestas. Autorius parodo, kaip visi svarbūs XX amžiaus istorijos procesai – revoliucijos, diktatūros, moterų emancipacija ir kt. – vyko didžiųjų miestų gatvėse ir aikštėse. Aptariama, kokią įtaką miestų gyventojai turėjo minėtiems įvykiams.

Anotacijas parengė Ana Venclovienė