Naujos knygos

2014-09-08

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Hennel-Bernasikowa, Maria. Arrasy króla Zygmunta Augusta. – Kraków ; Bydgoszcz : Bydgoski Dom Wydawniczy „Margrafsen“, 2013. – 142 p.

Tai yra pirmasis iš trijų mokslinių darbų rinkinio tomų. Knygoje nagrinėjama Žygimanto Augusto gobelenų, kuriuose pavaizduoti įvairūs gyvenimo įvykiai, kolekcijos istorija. Knygos autorė – meno istorikė, ilgametė Vavelio karališkųjų rūmų mokslinė darbuotoja, atradusi daug naujų menotyros duomenų. Karaliaus įsakymu po jo mirties sudeginta visa privati korespondencija, todėl tik spėjama, kad iš viso buvo apie 170 audinių, išsaugota 138, iš kurių 136 saugomi Krokuvoje, o po 1 gobeleną Varšuvos Karališkoje pilyje ir Amsterdame.

 

Drożdż, Kazimierz. Podskarbiówki i liczmany Rzeczypospolitej Obojga Narodów i z Rzeczpospolitą powiązane. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział im. Karola Beyera, 2014. – 175 p.

Gausiai iliustruotame kataloge pateikiami daugiau nei 245 Lenkijos karalystėje naudotų žetonų aprašai ir nuotraukos (dalis jų niekur neskelbta). Kataloge galima rasti informatyvias jų registracijos lenteles bei bibliografiją. Panaudota išsami 17 muziejų rinkinių ir privačių kolekcijų informacija. Knyga ypač naudinga numizmatams.

 

Jagiełło, Michał. Narody i narodowości : przewodnik po lekturach. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. – T. 1. – 259 p.

Autoriaus erudicija ir įžvalga skatina atidžiai vertinti kiekvieną pateiktą citatą, paminėtą pavardę. Ši knyga – pasakojimas, kaip XVIII a. pabaigoje – XX a. pradžioje Lenkijos spaudoje buvo vertinami ukrainiečiai, lietuviai, baltarusiai. Atkreipiamas dėmesys į permainas tautinio švietimo, kultūros bei politikos srityse.

 

Teksty staropolskie : analizy i interpretacje. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2003. – 345 p.

Tekstų analizės objektas – trylikos senųjų lenkų istorinių šaltinių, reprezentuojančių įvairius literatūrinius žanrus, kalba, atsižvelgiant į istorinį ir kultūrinį kontekstą. Galima rasti informacijos apie minėtus dokumentus, jų redakcijas, fonetiką ir fonologiją, sintaksę, stilių ir kt. Knyga skirta filologams, polonistikos dėstytojams, studentams ir visiems, besidomintiems senąja lenkų literatūra.

Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne : seria poświęcona starożytnościom słowiańskim. – Kraków : IFS UJ ; [Wilno] : VU SFK, 2013. – T. 8: Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskiej Słowian w regionie karpackim. Historia, tradycje, odwołania. – 424 p.

Aštuntas serialinio leidinio tomas skirtas Kirilo ir Metodijaus misijai. Knygoje spausdinama tarptautinės konferencijos medžiaga, kuri plačiai atskleidžia dviejų misionierių, susiejusių savo likimus su įvairiomis, ne tik slaviškomis, tautomis, veiklos svarbą religiniame ir kultūriniame gyvenime.

Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.). – Warszawa : Wydawnictwo Nerition : Instytut Historii PAN, 2012. – 573 p.

Lenkijos teritorijoje išleisti įvairūs spaudiniai jidiš, hebrajų ir lenkų kalbomis sudaro bendrą trikalbės žydų spaudos panoramą. XIX–XX a. sandūroje jų buvo daugiau nei keli šimtai, tačiau iki šių dienų išliko tik keletas. Gausiai iliustruotame, išsamia bibliografija papildytame 23 straipsnių rinkinyje pristatoma žydų spaudos istorija ir įvairūs šių dienų polemikos aspektai spaudos puslapiuose.

 

Brasławszczyzna : pamięć i współczesność. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. – T. 1: Historia regionu, charakterystyka socjolingwistyczna, świadectwo mieszkańców. – 659 p.

Bendradarbiaujant Lenkijos ir Baltarusijos mokslininkams išleistas dvitomis leidinys „Brasławszczyzna“. Jame atspindima dabartinė sociolingvistinė situacija ir rusų kalbos įtaka baltarusių, lenkų ir lietuvių kalbų būklei. Išvados padarytos remiantis tyrimais, atliktais 1997–2007 m. daugiataučiame Vitebsko rajone, Braslavo apylinkės kaimuose. Informacija pateikiama, atsižvelgiant į regiono istoriją, gyventojų migracijos patirtį, pokario gyvenimo sunkumus.

Brasławszczyzna : pamięć i współczesność. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. – T. 2: Słownictwo dwujęzycznych mieszkańców rejonu (słownik brasławski). – 765 p.

Nauji teritoriniai valstybių pasikeitimai po Antrojo pasaulinio karo lėmė radikalius socialinės ir etninės gyventojų sudėties pokyčius, todėl keitėsi ir lingvistinė situacija. Antrasis rinkinio tomas supažindina su vietovių, besiribojančių su Lietuva ir Latvija, dvikalbių gyventojų leksika. Išsamiai nagrinėjama rusų kalbos įtaka kitakalbiams.

 

Narkowicz, Liliana. Tyszkiewiczowie rodem z Landwarowa. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Ziemiańskie : Wydawnictwo Neriton, 2013. – 342 p.

Nauja LMA Vrublevskių bibliotekai autorės dovanota knyga skirta aristokratiškos lietuviškos Tiškevičių giminės atstovams, šimtmečius gyvenusiems Vilniaus krašte ir jam ypatingai nusipelniusiems. Gausiai iliustruotas leidinys supažindina skaitytoją su įvairiais Tiškevičių Lelijos (Leliva) herbo atšakos atstovų gyvenimo etapais. Medžiaga pateikiama pagal chronologinę eigą ir probleminį pobūdį. Pagrindinis dėmesys knygoje skirtas Lentvario periodui.

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė