Naujos knygos

2014-08-25

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Grömer, Karina. Prähistorische Textilkunst in Mitteleuropa : Geschichte des Handwerkes und Kleidung vor den Römern. – Wien : Naturhistorisches Museum Wien, 2010. – 480 p.

Gausiai iliustruotoje monografijoje detaliai apžvelgiama Vidurio Europos priešistorinė tekstilė. Knygoje  aprašoma senųjų laikų tekstilės gamyba, nurodomos pagrindinės žaliavos, įrankiai, to meto apdirbimo metodai ir technika, naudojami dažai.  Archeologinių radinių kontekste tyrinėjama tekstilės paskirtis bei puošybos elementai. 

 

Munk, Jens Peter. Jørgen Roed : ungdomsarbejder.  Odense : Syddansk Universitetsforlag,  2013. – 411 p.

Nors Jorgenas Roedas (Jørgen Roed) buvo vienas žymiausių Danijos aukso amžiaus menininkų, tačiau tai pirmoji moksliškai pagrįsta monografija apie šį menininką. Remdamasis gausia, anksčiau niekur nepublikuota medžiaga, autorius išsamiai nagrinėja J. Roedo kūrybą, supažindina su svarbiausiais jo gyvenimo momentais. Knygoje pristatomi portretai, žanrinė tapyba, peizažai, altoriai bei baldai. Kai kurie menininko darbai publikuojami pirmą kartą. Leidinys gausiai iliustruotas.

 

 

Bollinger, John. Bollinger-Bänder : der einfache Weg, Kursverläufe zu bestimmen. – München : Finanzbuch Verlag, 2013. – 259 p.

Bolingerio juostos jau daugelį metų išlieka vienu iš populiariausių ir patikimiausių techninės analizės įrankių, padedančių nustatyti galimas kainų kryptis. Pats šio analizės metodo autorius prieinamai aiškina Bolingerio juostų taikymą ir naudą, investicijų valdymo būdus, pataria, kaip naudotis šiuo indikatoriumi, norint efektyviai prekiauti pagal dažniausiai pasitaikančius kainų modelius. 

 

 

Krugman, Paul R.; Obstfeld, Maurice; Melitz, Marc. Internationale Wirtschaft : Theorie und Politik der Außenwirtschaft. –  München : Pearson,  2012. – 921 p.

Vienas žymiausių šių laikų ekonomistų, 2008 m. Nobelio premijos laureatas Paulas Krugmanas  (Paul Krugman)  kartu su ekonomistais Morisu Obstfeldu (Maurice Obstfeld) ir Marku Melitcu (Marc Melitz) detaliai apžvelgia šiuolaikinę pasaulinę ekonomiką, pateikia svarbiausius tarptautinių prekybos ir finansinių ryšių teorinius modelius, kritikuoja pastarųjų metų ekonomikos raidą, nevykusius valdžios bei bankininkų sprendimus, nurodo tarptautinės ekonominės  politikos galimybes ir ribas.

Die Entstehung der kaukasischen Alphabete als kulturhistorisches Phänomen  : Referate des internationalen Symposions (Wien, 1.– 4. Dezember 2005).  Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,  2011. – 132 p.

Straipsnių rinkinyje įvairių šalių mokslininkai tyrinėja Armėnų apaštališkosios bažnyčios vyskupo Mesropo Maštoco 405–406 m. sukurtą armėnų abėcėlę. Norėdami į šį kultūros istorijos fenomeną pažvelgti kiek galima plačiau, mokslininkai dalijasi savo įžvalgomis ir apie albanų, gruzinų bei koptų abėcėlių atsiradimą ir raidą. Jei dėl armėnų rašto kūrėjo nekyla jokių abejonių, tai mokslininkų požiūris, kad Mesropas Maštocas sukūrė ir senąjį gruzinų bei albanų raštą, ilgą laiką buvo nepagrįstas. Neseniai iššifruoti Sinajaus palimpsestai, kurių aprašymui šiame leidinyje skirtas atskiras straipsnis, suteikia šiai teorijai mokslinį pagrindą

Stiftsköpfe. Tübingen : Mohr Siebeck, 2012. – XI, 400 p.

Studijoje, remiantis gausia archyvine medžiaga, apžvelgiamas 50 žymiausių Tiubingeno evangelikų seminarijos stipendininkų gyvenimas, jų veikla bei pasiekimai. Leidinys supažindina su XVI–XX a. vokiečių intelektualinio elito atstovais: Frydrichu Helderlinu (Friedrich Hölderlin), Georgu Hegeliu (Georg Hegel), Johanesu Kepleriu (Johannes Kepler), Frydrichu Šelingu (Friedrich Schelling), Davidu Frydrichu Štrausu (David Friedrich Strauß), Frydrichu Bidlingmaeriu (Friedrich Bidlingmaier) ir kt.

 

Androshchuk, Fedir. Viking swords :  swords and social aspects of weaponry in Viking Age societies.  Stockholm : Statens historiska museum,  2014. – 701 p.

Monografijoje detaliai aprašomi vikingų kalavijai, nurodomi jų tipai ir pateikiamas datavimas, išsamiai tyrinėjamas kalavijų socialinis vaidmuo vikingų epochos visuomenėje. Knygoje spausdinamas 832 skandinaviškų kalavijų ir jų fragmentų katalogas bei iliustracijos; visi šie archeologiniai radiniai kataloge suskirstyti pagal radimo vietas. 

Pedersen, Karl Peder. Kontrol over København : studier i den sene enevældes sikkerhedspoliti, 1800–48.  Odense : Syddansk Universitetsforlag, 2014. – 387 p.

XIX a. pradžioje daugumoje Europos šalių prasidėjo didžiulė policijos pertvarka. Policijos reforma neaplenkė ir Danijos: prasidėjusi 1800 m. ji buvo baigta tik 1848 m. Autorius analizuoja, kodėl apskritai Danijoje buvo įkurta saugumo policija, kokia buvo jos struktūra, kokias funkcijas jai buvo skirta vykdyti. Nelieka be dėmesio ir svarbiausi tuometinės Kopenhagos teismai: apžvelgiama teismų sistema, jų kompetencija, veikla. Palyginimui autorius aprašo ir to meto Londono, Paryžiaus, Vienos, Berlyno, Hamburgo bei Stokholmo policijos reformas.

 

Pirożyński, Jan. Die Herzogin Sophie von Braunschweig–Wolfenbüttel aus dem Hause der Jagiellonen (1522–1575) und ihre Bibliothek : ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-polnischen Kulturbeziehungen in der Renaissancezeit.  Wiesbaden : Harrassowitz, 1992. – 341 p.

Monografiją sudaro dvi dalys. Pirmoje autorius pasakoja apie įvairiapusį Braunšveigo–Volfenbiutelio hercogienės Sofijos Jogailaitės (1522–1575) gyvenimą, atskleidžia šios asmenybės svarbą kultūrinėje bei visuomeninėje veikloje, deramai įvertina jos nuopelnus. Antroje monografijos dalyje autorius bando rekonstruoti ir įvertinti hercogienės Sofijos biblioteką. Leidinyje pateikiamas ne tik šios bibliotekos išsaugotų knygų aprašymas, bet ir analizuojama, kaip ir kodėl viena ar kita knyga pateko hercogienės nuosavybėn, nurodomas ryšys tarp knygos turinio ir Sofijos kultūrinių interesų.

 

Koschatzky, Walter. Die Kunst der Zeichnung : Technik, Geschichte, Meisterwerke.  Köln : Neuer Pawlak Verlag, 1993. – 459 p.

Autoriaus teigimu, piešinys yra kur kas daugiau, nei pradinė meninio vaizdo pakopa ar neišbaigtas meno darbas. Piešinys dažnai yra savarankiškas meno kūrinys: iliustracija, karikatūra, portretas ir t. t. Jis pasižymi didele technine įvairove: gali būti kuriamas pieštuku, plunksna, anglimi, teptuku ar kreida. Knygoje išsamiai aprašomos naudojamų medžiagų ypatybės, piešinio elementai, terminologija. Knyga gausiai iliustruota.

Anotacijas parengė Rita Novikovienė