Naujos knygos

2014-06-02

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

The Oxford Companion to the book. – Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. – Vol. 1, 2. – 1327 p.

Žymiausi pasaulio knygos istorijos ir bibliografijos specialistai šiame žinyne nušviečia knygos sampratą visame pasaulyje nuo antikinių laikų iki nūdienos. Nagrinėjama knygų spausdinimo istorija, leidyba ir redagavimas, bibliografija, tekstinė kritika, elektroninė knyga ir kt. Analizuojama, kaip visuomenė ir knyga formuoja viena kitą. Žinyną sudaro knygotyros ir knygos istorijos apžvalgų rinkinys bei abėcėlės tvarka sudaryta visų knygos aspektų enciklopedija (5000 straipsnių). Abejose dalyse daug reprodukcijų, diagramų ir žemėlapių.

 

Rothenbacher, Franz. The Central and East European population since 1850. – New York : Palgrave Macmillan, 2013. – 1491 p.

Knygų serijoje „Europos visuomenės“ („The Societies of Europe“) pateikiami detalūs istoriniai bei statistiniai duomenys apie XIX–XX amžiaus Europą. Šiame serijos tome surinkta ir išnagrinėta išsami statistinė informacija apie Centrinės ir Rytų Europos demografiją, aprašytos pagrindinės demografinės struktūros ir jų pokyčių tendencijos. Knyga aprėpia visas svarbesnes demografijos sritis: vaisingumą, mirštamumą, santuokas bei skyrybas. Gyventojų surašymų duomenys pateikti pagal lytį, amžių ir socialinį statusą. 

 

Manuscript and print in London c. 14751530. – London : The British Library, 2012. – 246 p.

Caxton‘o spaustuvės įkūrimas 1476 m. Londone žymi knygų spausdinimo pradžią Anglijoje. Šioje studijoje nagrinėjama Anglijos gyventojų reakcija į spausdintų knygų atsiradimą. Parodyta, kokiais skirtingais būdais žmonės adaptavosi prie naujos technologijos galimybių bei iššūkių, aptariamas santykis tarp rankraštinės ir spausdintos knygos.

 

Lankes, R. David. The atlas of new librarianship. – London ; Cambridge : The MIT Press, [2011]. – 408 p.

Žinomas autoritetas bibliotekininkystės srityje, Sirakūzų (JAV) universiteto profesorius traktuoja šiuolaikinę mokslinę biblioteką ne tik kaip knygų ir artefaktų saugyklą, bet ir kaip naujų žinių ir mokslo kūrimo tarpininkę, kuri turi užtikrinti mokslinės informacijos perimamumą. Todėl bibliotekoje tampa ypatingai svarbi komunikacija. Būtent jai ir skirtas šis atlasu pavadintas vadovas, paremtas gausiais pavyzdžiais, įvairių situacijų schemomis ir jų analize. 

No shelf required 2 : use and management of electronic books / ed. Sue Polanka. – Chicago : American Library Association, 2012. – 254 p.

Žymūs autoritetai elektroninių knygų klausimais – bibliotekininkai, mokslininkai ir leidėjai – šiame straipsnių rinkinyje aptaria elektroninių knygų komplektavimo ir saugojimo bibliotekose problemas ir perspektyvas. Knygoje gausu vertingų praktinių rekomendacijų bibliotekininkams.

E-reference context and discoverability in libraries : issues and concepts / ed. Sue Polanka. – Hershey : Information Science Reference, 2012. – 294 p.

Bibliografinių ir informacinių leidinių srityje šiuo metu vyksta virsmas – jie vis dažniau leidžiami elektroniniu formatu kaip internetu prieinami interaktyvūs produktai. Šioje bibliotekininkams ir informacijos specialistams skirtoje knygoje aptariami optimalūs informacinių leidinių komplektavimo ir pateikimo skaitytojams būdai. 

 

Alexeyev, Andrey. The gold of the Scythian kings in the Hermitage collection. – St. Petersburg : The State Hermitage Publishers, 2012. – 271 p.

Prabangiai išleistame albume pristatomas Valstybiniame Sankt Peterburgo Ermitažo muziejuje saugoma unikali skitų meno šedevrų kolekcija. Ją sudaro I tūkstantmečio p. m. e. aukso dirbiniai, kurie vaizduoja gyvūnus, mitologines būtybes ar skitų kasdienio gyvenimo scenas. Dauguma eksponatų XVIII–XX a. aptikti skitų valdovų kurganuose. Albumas iliustruotas padidintomis eksponatų nuotraukomis, kurios detaliai atskleidžia skitų menui būdingo „žvėrių“ stiliaus ypatybes.

Stratmann, Linda. Cruel deeds and dreadful calamities : the Illustrated police news 1864–1938. – London : The British Library, 2011. – 160 p. 

Savaitinis laikraštis Iliustruotosios policijos naujienos (1864–1938) – vienas iš pirmųjų Britanijos bulvarinių laikraščių. Jame buvo spausdinami sensacingo ar melodraminio pobūdžio straipsniai su provokuojančiomis iliustracijomis. Nusikalstamumo istorijos specialistė Linda Stratmann parodo, kaip greta savo pramoginės funkcijos laikraštis atliko kovotojo už socialines permainas vaidmenį ir agitavo už kovą su neturtu, gėrimu ir žiaurumu. Šiais laikais laikraštis išlieka vertingu šaltiniu, liudijančiu visuomeninį ir privatų to meto Europos gyvenimą.

 

Климовский, С. Где, когда и почему возник Киев. – Киев : Стилос, 2013. – 362 p.

Knygoje pristatoma dar viena Kijevo atsiradimo ir plėtros koncepcija, pagal kurią šį miestą IX amžiaus pradžioje įkūrė slavų ir tiurkų-bulgarų genčių sąjunga. Anot autoriaus, bulgarus į tas vietoves nuo Dunojaus atvedė kunigaikštis Kijus.

Anotacijas parengė Ana Venclovienė