Naujos knygos

2014-03-24

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Kuziak, Michał. Inny Mickiewicz. –  Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, 2013. –  354 p. 

Knygoje išdėstytas naujas požiūris į Adomo Mickevičiaus literatūrinės kūrybos ir filosofinės minties studijas. Monografijos pradžioje autorius pripažįsta, kad tokio vertinimo esmė – poeto išskirtinumas, pabrėžtas pačiame knygos pavadinime. Šiuolaikinių aiškinimų ir mokslinių tyrimų kontekste išryškinamas modernus poeto įvaizdis.

 

Barwiński, Marek. Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. –  348 p. 

Išsamus, kruopščiai parengtas darbas, kuriame analizuojama Lenkijos rytinio pasienio tautinių ir etninių mažumų istorija po 1944 m. Autorius kritiškai, bet objektyviai vertina dokumentiniuose šaltiniuose keliamus kontroversiškus klausimus. Knygoje atskleistos keturių bendruomenių kiekybinės, erdvinės ir socialinės transformacijos priežastys ir pasekmės pokario politinių neramumų šviesoje. 

 

Niedźwiedź, Jakub. Kultura literacka Wilna (1323-1655) : retoryczna organizacja miasta. –  Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012. –  500 p.

Monografijoje pasakojama apie rašytinius dokumentus ir jų paskirtį Vilniuje viduramžiais ir naujųjų amžių pradžioje. Autorius remiasi lotynų, rusėnų, hebrajų, lietuvių, lenkų, jidiš ir vokiečių kalbomis parašytais tekstais. Žmonių raštingumas, kelių abėcėlių koegzistavimas, Vilniaus literatūros daugiakalbystė, įvairių rankraštinių ir spausdintų tekstų išsaugojimas, autorių ir vartotojų įvairovė bei gausa užtikrino sparčiai augančio daugiataučio miesto gyvavimo sėkmę.

 

Chomik, Piotr.  Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku. –  Kraków :  Wydawnictwo Avalon, 2013. – 646 p.

Iki XVI a. pabaigos didžioji LDK tikinčiųjų dalis buvo stačiatikiai. Knygoje pristatoma jų vienuolynų istorija ir vaidmuo bažnyčios gyvenime LDK iki Bresto unijos pasirašymo. Turėdami palankų didikų ir bajorų finansavimą, dauguma jų sugebėjo išsilaikyti visą šį laikotarpį. Atlikti tyrimai leidžia daryti išvadą, kad ortodoksų vienuolynai XVI a. pirmoje pusėje suvaidino svarbų vaidmenį  dvasinėje  ir kultūrinėje sferoje, turėjo svarią įtaką tikinčiųjų pažiūroms. 

 

Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza : studia. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury ; Białystok : Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych "Wschód - Zachód". Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2012. – 723 p. 

Studijų tomas išleistas paskelbtų Česlovo Milošo (Czesława Miłosza) metų proga, kurio gimimo šimtmečio jubiliejus buvo minimas ne tik Lenkijoje, bet ir pasauliniu mastu. Projekte dalyvavo tyrinėtojai iš Lenkijos ir šešių užsienio mokslinių institucijų. Straipsniai sugrupuoti pagal tris pagrindines antraštines temas : paribys, gairės, prieblandos. Knyga skirta literatūros tyrinėtojams, filologams,  studentams ir visai plačiajai visuomenei.

 

Żbikowski, Piotr. Pod rządami Franciszka Habsburga - cesarza Austrii : "Gazeta Krakowska" 1796-1806. – Lublin : Wydawnictwo Werset, 2012. – 241 p. 

Knygos autorius – lenkų literatūros istorijos profesorius, išleidęs apie 160 mokslinių publikacijų. Ši knyga – pirma iš trijų dalių knygų serijos, kurioje apibūdinamas istorijos laikotarpis po trečiojo Žečpospolitos padalijimo ir jos nepriklausomybės praradimo pradžia. Panaudodamas Krokuvos laikraščio (Gazeta Krakowska) citatas, mokslininkas parodo Lenkijos piliečių  gyvenimą Austrijos Habsburgų valdžios laikotarpiu, jų kovą už išlikimą, lenkų identiteto ir kultūros išsaugojimą.

 

Żbikowski, Piotr. W monarchii pruskiej : "Gazeta Warszawska" 1796-1806. – Lublin : Wydawnictwo Werset, 2013. – 261 p.

Antroje tritomio knygoje, skirtoje vienam dramatiškiausių Lenkijos istorijos laikotarpių, panaudota medžiaga iš 1796–1806 metų spaudos lenkų kalba. Autorius atskleidžia visas aplinkybes ir politinius įvykius, kurie itin sunkioje situacijoje skatino tautos ryžtą išsaugoti nacionalinį tapatumą.

 

Piękno Juliusza Słowackiego. T. 1, Principia. – Białystok : Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych "Wschód - Zachód". Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku ; Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2012. – 700 p. 

Prieš 200 metų gimė iškilus lenkų poetas-romantikas Julijus Slovackis (Juliusz Słowacki). 2009 m. gegužę vyko tarptautinė konferencija J. Slovackio grožis (Piękno Juliusza Słowackiego), skirta jo vardo metams. Knygoje spausdinama dalis konferencijoje skaitytų pranešimų, kuriuose analizuojama grožio kategorija poeto kūryboje, atskleidžiami nežinomi jo ankstyvosios kūrybos aspektai. Ypatingo susidomėjimo susilaukė žiaurumas ir žavėjimasis mirtimi, J. Slovackio ir A. Mickevičiaus santykiai, profetizmo koncepcija ir estetinės poeto teorijos.

Ephemerides Marianorum : studia historyczno-teologiczne : rocznik Instytutu Historii i Duchowości Mariańskiej Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. –  Licheń Stary : Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater", “, 2013. – [Nr.] 2. – 615 p. 

Naujas Marijonų istorijos ir dvasinio gyvenimo instituto leidžiamas istorinės-teologinės pakraipos metininkas. Leidinyje spausdinami straipsniai, supažindinantys su jų istorine praeitimi ir šių dienų darbais. Šiame tome daug naudingos informacijos apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį. 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė