Naujos knygos

2014-03-03

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Maclean, Ian. Scholarship, commerce, religion : the learned book in the age of confessions, 1560–1630. – Cambridge : Harvard University Press, 2012. – 380 p.

Autorius pateikia įdomų ir informatyvų pasakojimą apie sunkų mokslinių knygų leidybos darbą ankstyvųjų moderniųjų laikų Europoje. Knygoje atskleidžiami komerciniai, religiniai ir intelektualiniai interesai, kurie susikirsdavo tarptautinėse mokslinių knygų rinkose; taip pat pateikiama išsami informacija apie knygų autorius, vikrius spaustuvininkus ir įtartinus tarpininkus bei komisionierius.

 

Hiscock, Andrew. Reading memory in early modern literature. – Cambridge : Cambridge University Press, 2011. – 320 p.

„Tas, kuris atsimena ir neužmiršta – galvoja,“ – teigė Francis Bacon, atkreipdamas dėmesį į atminties galią, kaip į vieną ypač svarbių ankstyvųjų moderniųjų laikų Britanijos kultūrinio gyvenimo objektų. Atmintis nesaugo vien faktų. Viskas, ką mes skaitome ir prisimename, yra sujungta su įvairiais kitais informacijos fragmentais mūsų smegenyse. Atmintis nėra suprojektuota informacijos saugojimui, ji suprojektuota naudojimui. Sena informacija padeda geriau suprasti naują ir atvirkščiai. Dėl šios priežasties lengviau skaityti literatūrą, su kuria mes jau esame susipažinę. 

 

Labor market in the Baltic Region. – New York : Nova Science Publishers, 2012. – 219 p.

Knygoje pristatomi įvairių autorių straipsniai, kuriuose diskutuojama apie politines ir ekonomines Baltijos šalių problemas. Diskusijų temos: darbo rinkos vystymasis šiose šalyse, socialinės apsaugos sistema, darbo vietų bei darbuotojų skaičiaus disbalansas, demografinis vystymasis ir sunkumai, veikiantys užimtumo poslinkius Baltijos šalyse.

 

The Oxford handbook of language evolution. – Oxford : Oxford University Press, 2012. – 763 p.

Šį vadovą sudaro lingvistų, biologų, archeologų, etnologų, neurologų, antropologų, psichologų, genetikų, paleontologų ir kitų sričių mokslininkų straipsniai, kuriuose įvairiausiais aspektais nagrinėjama kalbos evoliucija. Kalbos evoliucija – tai greitai besikeičianti disciplina, bet tikimasi, kad knyga bus naudinga besidomintiems šia tema.

 

Reinburg, Virginia. French books of hours : making an archive of prayer, c. 1400–1600. – Cambridge : Cambridge University Press, 2012. – 297 p.

Viduramžių ir ankstyvųjų moderniųjų laikų Europoje maldaknygė buvo „bestseleris“, nes tuo metu tai buvo daugiausiai leidžiama ir labiausiai perkama knyga. Maldaknygė pasauliečiams buvo lyg tiltas tarp liturgijos ir namų. Šioje studijoje autorė tyrinėja daugiau kaip 500 rankraštinių ir spausdintų knygų iš Prancūzijos. Knygoje nagrinėjamas didėjantis maldaknygės populiarumas ir prestižas, parodoma, kaip ji buvo įsigyjama, meldžiamasi pagal joje esančias maldas, netgi mokomasi skaityti.

 

Szczerbiak, Aleks. Poland within the European Union : new awkward partner or new heart of Europe? – London : Routledge, 2012. – 251 p.

Politikos mokslų profesorius nagrinėja pirmuosius penkerius Lenkijos narystės Europos Sąjungoje metus, atskleidžia Lenkijos reikšmę ES ir ES įtaką Lenkijai. Tai padeda geriau suprasti Europos Sąjungos sanglaudos politiką. Knyga tikrai bus reikalinga mokslininkams, besidomintiems politikos mokslais, Europos politika ir integracijos raida.

Goldstein, Carl. Print culture in early modern France : Abraham Bosse and the purposes of print. – Cambridge : Cambridge University Press, 2012. – 221 p.

Oksfordo universiteto profesorius, aprašydamas įžymaus to meto graviruotojo, knygų iliustratoriaus, knygų ir pamfletų autoriaus Abraham Bosse gyvenimą ir kūrybą, tyrinėja XVII amžiaus spausdinimo meną Prancūzijoje. Patyręs profesionalas tobulino graviravimo būdus, derino tekstą su iliustracijomis, spausdino skelbimus, almanachus bei pamfletus, ant didelių popieriaus lapų plakatus.

Whitfield, Peter. Illustrating Shakespeare. – London : British Library Publishing, 2013. – 144 p. 

Dailininkai kuria iliustracijas V. Šekspyro dramoms jau daugiau kaip 300 metų. Šioje knygoje rašoma, kaip vieniems menininkams pavyko užfiksuoti psichologines V. Šekspyro teatro tiesas, o kiti tik aprengė veikėjus pagal to meto madas. Iliustracijų menas padeda skaitytojui atkurti pjeses savo vaizduotėje.

Van Duzer, Chet. Sea monsters on medieval and Renaissance maps. – London : British Library Publishing, 2013. – 144 p. 

Šioje gausiai iliustruotoje knygoje aprašomos įvairiausios jūrų pabaisos, nupieštos ant Europoje pagamintų viduramžių ir renesanso laikų žemėlapių. Piešinėliuose jūrų pabaisos energingai plaukioja, šokinėja tarp bangų, puola laivus ar tiesiog pasirodo. Ši tema niekada nebuvo kruopščiai studijuojama, tačiau ji itin svarbi istorijai: kartografijos, meno ir zoologijos iliustracijų, bei geografijos.

Hübner, Piotr. A history of the Józef Mianowski fund. – Warsaw : Fundacija Popierania Nauki, 2013. – 166 p.

1881 metais Varšuvos vyriausiosios mokyklos studentai įsteigė mokslininkų rėmimo fondą ir pavadino jį pirmojo mokyklos rektoriaus Juzefo Mianovskio vardu. Autoriai knygoje pateikia Juzefo Mianovskio biografiją ir išsamią informaciją apie fondo veiklą nuo jo įkūrimo iki šių dienų. 

Scafi, Alessandro. Maps of paradise. – London : British Library Publishing, 2013. – 176 p. 

Jau du tūkstantmečius krikščionys domisi, kur žemėje galėjo būti pirmykštis rojus. Kur buvo Biblijoje aprašytas idiliškas Edeno sodas, kuriame buvo sukurti Adomas ir Ieva? Mokslininkai seniai stengiasi nustatyti šią vietą pasaulio žemėlapyje. Rojaus žemėlapiuose nuo vėlyvosios antikos laikų iki XXI amžiaus įvairiais būdais nubraižytos diagramos vaizduoja Rojaus sodą. Tai paradoksų istorija: žymėjimas žemėlapyje to, ko neįmanoma kartografuoti. Tai lyg kelrodis į universalią tobulumo svajonę ir troškimą rasti dangų žemėje.

Anotacijas parengė Irena Voitechovičienė