Naujos knygos

2014-02-17

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Polska generalicja w opiniach marszałka Piłsudskiego. – Warszawa : Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, 2012. – 119 p. 

Maršalo Juzefo Pilsudskio (Józef Piłsudski) atsiliepimų apie Lenkijos generolus rinkinys, apimantis beveik 100 asmenų charakteristikas. Tai vienas iš labiausiai saugomų II Žečpospolitos dokumentų. Maršalas ne tik stebėjo jam pavaldžių karo vadų pažiūras ir elgesį įvairiose situacijose, bet ir atliko detalų psichologinį vertinimą. Leidinyje lygiagrečiai pateikiamas spausdintas rankraščio tekstas ir faksimilė, taip pat charakterizuojamų asmenų biogramos.

 

Stankowska, Agata. Żeby nie widzieć oczu zapatrzonych w nic“ : o twórczości Czesława Miłosza. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. – 280 p.

Knyga skirta Česlovo Milošo (Czesław Miłosz) – klasiko, realisto, antimodernisto – kūrybai. Autoriaus manymu, Č. Milošo kūryba kupina antinomijos, metafizinių vingių ir sukurtų prieštarų. Pabrėžiama gnosticizmo tematika jo brandaus periodo darbuose. Tai vienas iš tų rašytojų, kuris kalba apie darnų žmogaus santykį su erdve, kurioje jis gyvena. Tai kūrėjas, sugebėjęs žvelgti plačiau ir giliau tiek į istoriją, tiek ir į modernius laikus.

 

Stosunki etniczne podczas wojny i okupacji : Białystok i Wilno 1939–1941–1944/45. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2011. – 417 p.  

Antrojo pasaulinio karo metais Vilnių ir Balstogę valdė tai vieni, tai kiti okupantai. Tokia padėtis veikė šių kraštų gyventojų kasdienybę ir politinę situaciją. Knygoje Lietuvos, Vokietijos ir Lenkijos istorikai, atsižvelgdami į baltarusių, lietuvių, vokiečių, lenkų, žydų vertinimus, bando atskleisti platų etninių santykių spektrą šiuo istoriniu laikotarpiu.
 

Jackiewicz, Mieczysław. Wilno w XX wieku : ludzie i wydarzenia. – Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2013. – 453 p.  

Iš 16 autoriaus išleistų knygų didžioji dalis skirta Vilniui ir jo apylinkėms, šio krašto žmonėms, jų istorijai, kultūrai. Šioje monografijoje, papildytoje vertingomis Vilniaus miesto gyvenimo iliustracijomis, aprašomas neramus ir istoriškai sudėtingas XX a.

 

Wetesko, Leszek. Piastowie i ich państwo w łacińskiej Europie : studia z dziejów kultury politycznej X i XI wieku. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. – 280 p.  

Trijuose knygos skyriuose apibūdinami politinės kultūros ir religijos pokyčiai Piastų valdymo laikotarpiu nuo 966 m. iki XI a. pabaigos. Autorius nagrinėja tris svarbiausius proceso, kuris lėmė Lenkijos įjungimą į lotyniškosios kultūros sferą, aspektus. Svarbiausiu stiprios valstybės veiksniu buvo krikščionybė ir kartu su ja vykę ideologiniai, religiniai, kultūriniai ir politiniai pokyčiai. Dokumentų apie ankstyvųjų viduramžių Lenkiją labai trūksta, todėl studijoje autorius remiasi turtinga Vakarų Europos istorinių šaltinių lyginamąja medžiaga. 

 

Kaczmarek, Kamil. Mechanizmy ewolucji religii. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. – 318 p. 

Knygoje bandoma atsakyti į klausimus: kaip užgimsta ir kodėl išnyksta religijos, kaip jos vystosi, ar reikia joms tarpusavyje kovoti, ar įmanoma aprašyti jų istorijas per analogiškus, gal net Darvino evoliucijai homologiškus mechanizmus? Išvadose pabrėžiama, kad evoliucinių procesų rezultatas yra nenuspėjamas ir neužtikrina amžinybės nė vienai religijai.

Valsecchi, Daniel H. Między polityką a metapolityką : samoobjawienie romantycznej twórczości Adama Mickiewicza (1817–1835). – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2007. – 483 p.  

Tyrėjas iš Argentinos pirmą kartą daug dėmesio skiria Adomo Mickevičiaus gyvenimui ir kūrybai. Išsakytas netradicinis jo požiūris į ankstyvuosius rašytojo darbus skiriasi nuo daugumos polonistų nuomonės. Knyga verta literatūrologų dėmesio, žada diskusijų perspektyvas.

Polak w świecie : leksykon Polonii i Polaków za granicą. – Warszawa : Polska Agencja Informacyjna S. A., 2001. – 438 p.  

Žinyne spausdinamos mokslo, kultūros, politikos, ekonomikos, sporto ir kitose srityse garsių ir gerai žinomų, visame pasaulyje gyvenančių lenkų ir Lenkijai tarptautiniu lygiu atstovaujančių 850 žmonių biogramos (išsamios lenkų kalba ir sutrumpintos anglų kalba). 

 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė