Naujos knygos

2014-02-03

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Bajer, Peter Paul. Scots in the Polish–Lithuanian commonwealth, 16th–18th centuries : the formation and disappearance of an ethnic group. – Leiden : Brill, 2012. – 588 p.

Knygoje tyrinėjama škotų migracija į Lenkijos ir Lietuvos Respubliką XVI–XVIII amžiuje. Autorius nagrinėja škotų atvykimo tikslus, komercinę, akademinę, religinę bei karinę veiklą, dalyvavimą lenkų aukštuomenės gyvenime. Surinkti duomenys apie etninės grupės susiformavimą ir asimiliaciją pateikiami leidinio lentelėse ir grafikuose.

 

Miller, Joseph C. The problem of slavery as history : a global approach. – New Haven : Yale University Press, 2012. – 218 p.

Autorius analizuoja vergovės sampratą pasaulio istorijoje ir aprašo politines bei ekonomines aplinkybes, kurios verčia žmones pavergti vieni kitus. Vergovė yra senesnė už rašytinius istorijos šaltinius, ji egzistavo daugelyje kultūrų, todėl labai įdomu keliauti istorijos keliu ir suvokti, kokį destruktyvų vaidmenį ji atliko žmonių gyvenime.

 

Witt, Ronald G. The two Latin cultures and the foundation of Renaissance humanism in medieval Italy. – Cambridge : Cambridge University Press, 2012. – 604 p.

Knygoje tyrinėjama Italijos kultūra, kuri turėjo didžiulę įtaką pasaulietinės inteligentijos atsiradimui Vakarų Europoje viduramžių laikais. Autorius pateikia formavimosi priežastis, procesą. Jis teigia, kad iki XV a. įvairiose Vakarų Europos šalyse dvasininkai rūpinosi intelektualiniu visuomenės gyvenimu, o Italijoje jau nuo XIII a. didžioji dauguma intelektualų buvo pasauliečiai.

 

Buringh, Eltjo. Medieval manuscript production in the Latin West : explorations with a global database. – Leiden : Brill, 2011. – 569 p.

Knygoje nagrinėjamos viduramžių rankraštinių knygų apskaitos problemos, kurios kyla dėl skirtingos registracijos, vertinimo bei informacijos apie publikuotus leidinius ir jų apimtį. Todėl labai sudėtinga surinkti tikslius statistinius duomenis, kiek buvo rankraščių vienuolikoje lotyniškos Europos kultūros regionų.

 

Marley, David F. Modern piracy : a reference handbook. – Santa Barbara : ABC-CLIO, 2011. – 290 p.

Žymus istorikas ir keliautojas išsamiai aprašo šiuolaikinių piratų gyvenimą, aktualias problemas, kylančius ginčus ir jų sprendimus. Knygoje galima rasti daug dokumentų, įrodančių pasakojimo tikrumą. Pateikiami įvairūs duomenys bei organizacijų katalogas, į kurias galima kreiptis pagalbos.

 

Heads will roll : decapitation in the medieval and early modern imagination. – Leiden : Brill, 2012. – 352 p.

Leidinio sudarytojai pateikė straipsnius, kurių pagrindinė tema yra mirties bausmė, nukertant galvą. Remtasi aprašymais viduramžių ir ankstyvųjų moderniųjų laikų kūriniuose (šventųjų gyvenimo aprašymuose, epuose, komedijose, romanuose). Spalvotos iliustracijos iš muziejų ir universitetų bibliotekų rinkinių pagyvina niūrų knygos įvaizdį.

Banner, James M. Being a historian : an introduction to the professional world of history. – Cambridge : Cambridge University Press, 2012. – 267 p.

Knyga skirta istorijos mokslo tyrinėtojams: mokslininkams, mokytojams. Autorius dalinasi mokslinio darbo patirtimi, atskleidžia daug istorijos mokslo tyrimo subtilybių ir paslapčių, pataria, kaip dėstyti istoriją auditorijai.

Brill‘s companion to Greek and Latin pastoral. – Leiden : Brill, 2011. – 654 p.

Straipsnių rinkinyje nagrinėjama pastoralės evoliucija, istorinė genezė, stilistiniai ir naratyviniai bruožai nuo Teokrito iki Bizantijos laikų. Ypatingas dėmesys skiriamas beletristinės tradicijos atsiradimui bei pastoralės ir kitų literatūros žanrų palyginimui.

Beentjes, Pancratius Cornelis. Tradition and transformation in the book of Chronicles. – Leiden : Brill, 2008. – 210 p.

Per pastaruosius 40 metų paskelbta daug naujų Metraščių arba Kronikų knygos studijų. Šios monografijos autorius atkreipia skaitytojo dėmesį į Antrosios Šventyklos laikotarpį. Jis pateikia konkrečius tekstus iš pirmosios ir antrosios Metraščių knygos dalių, savitus pasakojimus apie pranašus, karus ir genealogijas.

The Oxford handbook of work and aging. – Oxford : Oxford University Press, 2012. – 717 p.

Leidinio straipsnių autoriai aptaria demografines darbingų žmonių senėjimo problemas JAV, Europoje, Azijoje bei Kanadoje. Žinoma, aprašomi dėl minėtų problemų kylantys pasikeitimai ekonomikos, politikos, švietimo, socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos ir žmogaus ekologijos srityse.

Gladysz, Mikolaj. The forgotten crusaders : Poland and the crusader movement in the twelfth and thirteenth centuries. – Leiden : Brill, 2012. – 433 p.

Knygoje pasakojama, kaip Lenkijos riteriai dalyvavo kryžiaus žygiuose į Šventąją Žemę, puldinėjo pagoniškų tautų gyventojus, susidorojo su vietiniais eretikais ir politiniais bažnyčios oponentais. Autorius pateikė daug naujų, netyrinėtų faktų, nes šis Lenkijos istorijos periodas labai mažai minimas rašytiniuose šaltiniuose.

Frakes, Jerold C. Jerusalem of Lithuania : a reader in Yiddish cultural history. – Columbus : The Ohio State University Press, 2011. – 285 p.

Jidiš kalba parašytoje knygoje atskleista, kokią svarbią vietą užėmė Vilnius žydų kultūroje nuo XVI a. Galima rasti daugelio poetų, novelistų, pasakotojų, žurnalistų ir mokslininkų kūrinius jidiš kalba. Autorius papildo tekstus trumpomis esė, kuriose aprašo istorinius įvykius, kultūrinius veiksnius ir supažindina su jidiš kultūrai nusipelniusiomis asmenybėmis.

Baltic biographies at historical crossroads. – London : Routledge Taylor & Francis Group, 2012. – 214 p.

Straipsnių rinkinyje analizuojami pozityvūs ir negatyvūs visuomenės gyvenimo pasikeitimai, vykstantys Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Nepriklausomybės euforijai praėjus, atsivėrus naujoms galimybėms geriau gyventi, visuomenė susidūrė su radikaliais ekonominiais pasikeitimais, krizėmis, skurdu bei neramumais. Išvardinti veiksniai turi įtakos Baltijos šalių gyventojų gyvenimui ir elgesiui.

 

Anotacijas parengė Irena Voitechovičienė