Klaipėdos universiteto meno ir mokslo paroda LMA Vrublevskių bibliotekoje

2015 m. rugsėjo 23 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje atidaryta Klaipėdos universiteto (KU) meno ir mokslo paroda, skirta universiteto 25 metų sukakčiai. Renginį vedė LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, parodą pristatė Klaipėdos universiteto Mokslo ir meno prorektorė doc. dr. Rita Vaičekauskaitė.

Ekspozicijoje (fojė) pristatoma daugiau nei 100 Klaipėdos universiteto mokslininkų leidinių. Leidiniai atspindi įvairių sričių KU mokslinius tyrimus, aktualius ne tik Vakarų Lietuvos regiono, bet ir šių dienų pasaulio kontekste. Žymiausi autoriai – A. Kaukienė, G. Michelini, V. Safronovas, V. Žulkus, I. Lukšaitė, R. Žaromskis, V. Paulauskas, S. Olenin, D. Petrauskaitė, A. Juška, L. Kraniauskas, L. Šimanskienė, S. Vaitekūnas, R. Vaičekauskaitė. Parodoje pristatomas ne tik mokslinių leidinių archyvas, bet ir Klaipėdos krašto ir Mažosios Lietuvos kultūra.

Meno parodoje (15 kambaryje) eksponuojamos sukauptos KU Menų akademijos meno atlikėjų koncertų-pasirodymų afišos, Architektūros, dailės ir dizaino katedros dėstytojų ir studentų akademiniai ir realizuoti darbai (jų nuotraukos, brėžiniai, maketai).

Ekspozija (fojė) ir meno paroda (15 kambaryje) veiks iki spalio 7 d.

Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų atstovai skaitė pranešimus apie šiuolaikinius jūrų tyrimus, kėlė klausimą, ar Lietuva gali būti bioekonomikos šalis. Po diskusijų numatytomis temomis renginio dalyviai ir svečiai buvo kviečiami į KU mokslo ir meno parodos atidarymą LMA Vrublevskių bibliotekoje.

Komunikacijos skyriaus informacija

Renginio nuotraukos Valentinos Kulikauskienės >>>