Vieno eksponato parodoje – Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poezijos knyga

2015 m. rugpjūčio 26 – rugsėjo 28 dienomis LMA Vrublevskių bibliotekos Vieno eksponato parodoje pristatomas vienas reikšmingiausių XVII a. leidinių – Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poezijos knyga.

M. K. Sarbievijaus kūryboje skiriami trys etapai, įrėminti esminių jo gyvenimo lūžių: iki išvykstant į Romą, 1618–1622 m., studijuojant Romoje, 1622–1625 m., ir grįžus iš Romos, 1625–1635 m. Per tą laiką buvo parašyti ir išleisti visi svarbiausi Sarbievijaus kūriniai, nors nemaža jų dalis liko rankraščiuose.

Romoje parašyti eilėraščiai buvo įtraukti į pirmąjį Sarbievijaus rinkinį Lyricorum libri tres („Trys lyrikos knygos“), išleistą 1625 m. Kelne (Vokietija). Jau pirmasis poezijos rinkinys atnešė autoriui šlovę, popiežius vainikavo jį laurų vainiku. Grįžęs iš Romos, Sarbievijus vieną po kito išleido dar keturis rinkinius: 1628 m. Vilniuje, 1630 m., 1632 m. ir 1634-aisiais – Antverpene (Belgija).

Ypač garsus 1634-ųjų metų Lyrikos leidimas, kuriam titulinį lapą sukūrė Piteris Paulius Rubensas (Peter Paul Rubens, 1577–1640). Eksponuojamas leidinys – pilniausias 17-ame amžiuje pasirodęs Sarbievijaus poezijos tomas, išėjęs dar autoriui gyvam esant.

Odė II, 2. Publijui Memijui

Vitae humanae brevitatem benefactis extendendam esse
Trumpą žmogaus gyvenimą reikia pratęsti gerais darbais

Sniegas, kurs antai laukuose boluoja,
Saulė kai pakils virš kalnų aukštųjų,
Vėl ištirps, o tau, kai ateis senatvės
Laikas ledinis,

Galvą nubarstys sidabrinis šerkšnas,
Ir nebeišnyks ši danga jau niekad.
Vasaros, rudens ir pavasarinės
Pralekia dienos.

Tau tiktai išliks amžinai tas šaltis
Ir plaukai žili. Nepadės balzamas,
Nepaslėps šarmos nė gėlių vainikai,
Galvą apjuosę.

Ką tik vienąsyk mums jaunystė davė,
Tą išplėš atgal nelaba senatvė.
Publijau, gali du kartus pratęsti
Nuopelnais amžių.

Tas, kurio mirties gailestavo žmonės,
Dar ilgai gyvens. Tepaliks kiekvienas
Šlovę po savęs. Visa kita metai
Nuneša godūs.

Vertė Eugenija Ulčinaitė


Komunikacijos skyriaus informacija