Petro Gintalo ir jo bičiulių paroda „Eilėraštis-žmogus-medalis“

 

2015 m. liepos 23 d. 14.00 val. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje atidaryta Petro Gintalo ir jo bičiulių paroda „Eilėraštis-žmogus-medalis“. Atidarant parodą kalbėjo ir poeziją skaitė dailininkai: prof. Petras Gintalas, doc. Remigija Vaitkutė, Gvidas Latakas, poetai: Ona Jautakė ir Danielius Milašauskas, parodos kuratorė dr. Neringa Markauskaitė. Renginį vedė LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas.

Gintalas, Petras. Ieva Simonaitytė. 1987

 Gintalas, Petras. Vytautas Mačernis. 2014

 

Medalio meną kuriantys dailininkai kasmet iš savo dirbtuvių sugrįžta į kūrybines stovyklas ir parodas. Šiemet, Etnografinių regionų metais, šiuos menininkus, kuriančius ir medalius, ir eilėraščius, į Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje rengiamą medalių parodą subūrė Vilniaus dailės akademijos profesorius, ilgametis medalio kūrėjų stovyklų organizatorius Petras Gintalas, balandžio mėnesį paminėjęs gražią 70-mečio sukaktį. Parodoje, drauge su šiuo dailininku, savo medalius pristato Lietuvos dailininkų sąjungos Medalininkų sekcijai vadovaujantis Antanas Olbutas, Petras Baronas, Danius Drulys, Petras Repšys, Skaistė Žilienė, Vilniaus dailės akademijos doc. Saulius Bertulis, VDA Telšių fakulteto dėstytojai, jaunosios kartos ugdytojai: doc. Romualdas Inčirauskas, doc. Alvydas Mikuta, doc. Remigija Vaitkutė, Mindaugas Šimkevičius. Parodoje taip pat dalyvauja metalo meną, juvelyriką ir dizainą studijavę dailininkai: Rimantė Gilytė, Eglė Čėjauskaitė-Gintalė, Jurgita Erminaitė-Šimkuvienė, Martynas Gintalas, Vaidas Jankauskas, Gvidas Latakas, Rita Lubytė, Eimantas Ludavičius ir kiti medalius kuriantys menininkai. Jų veiklą galėtume pavadinti medalių kūrėjų sąjūdžiu. Parodą papildo šviesios atminties dailininkų: Edmundo Frėjaus, Vinco Kisarausko, Vytauto Mockaičio, latvių skulptorės Maros Kalninos, kūriniai.

Dauguma parodoje eksponuojamų medalių yra skirta lietuvių rašytojams: Kristijonui Donelaičiui, Maironiui, Vincui Krėvei, Vytautui Mačerniui, Marcelijui Martinaičiui, Jonui Juškaičiui ir kitiems poetams ir prozininkams. Savo kūryboje dailininkai įprasmino eilėraščius, poemas, romanus ir kitokio pobūdžio literatūrą. Iš gipso, metalo ir netradicinių medžiagų sukurti darbai pasižymi skirtinga stilistika, meninio vaizdinio ir teksto semantika, taip pat dailininkų sukurtais tekstais. Medaliuose perteikti ne tik rašytojų portretai, bet ir jų kūrybą bei pasirinktus kūrinius atliepiantys simboliai. Parodą papildo medalių eskizai, kurie paprastai pasilieka dirbtuvėse. Juose įžvelgiami tekstų ir eilėraščių fragmentai padeda atskleisti kūrinio menines idėjas. Todėl nenuostabu, kad medalius kuriančius dailininkus – iš jų nemažai rašo ir eiles – suburia kasmetiniai poezijos skaitymai.

Eksponuojami medaliai yra paskolinti iš dailininkų asmeninių kolekcijų ir Žemaičių „Alkos“ muziejaus rinkinių. Paroda LMA Vrublevskių bibliotekoje veiks 2015 m. liepos 23 d. – rugpjūčio 21 d.

Dr. Neringa Markauskaitė

Renginio nuotraukos Valentinos Kulikauskienės >>>