Vidmanto Stanio jubiliejinė mokslo darbų paroda „Magiško augalų pasaulio tyrėjas”

2015 m. birželio 22 d. 15 val. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje atidaryta LMA tikrojo nario, profesoriaus, habilituoto daktaro Vidmanto Stanio jubiliejinė mokslo darbų paroda „Magiško augalų pasaulio tyrėjas”, kurią parengė LMA Vrublevskių biblioteka ir Lietuvos mokslų akademijos  Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius.

Parodoje eksponuojami pagrindiniai profesoriaus mokslo darbai, nuotraukos bei kiti dokumentai, leidžiantys susipažinti su mokslininko indėliu į Lietuvos mokslo puoselėjimą.

Ekspozicija veiks iki liepos 20 d.

Profesorius habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vadovas, Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio ir maisto mokslo instituto profesorius, Žemės ir miškų jungtinio tyrimų centro Biologinių žymeklių laboratorijos vadovas gimė 1955 birželio 20 dieną Mažeikiuose, tarnautojų šeimoje.

V. Stanys 1962–1963 m. mokėsi Tirkšlių pradinėje mokykloje, 1973 m. Akmenės vidurinėje mokykloje įgijo brandos atestatą, po to iki 1978 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas). Baltarusijos mokslų akademijos Genetikos ir citologijos institute 1984 m. jis apgynė biologijos mokslų kandidato (daktaro) disertaciją (vadovė akademikė R. G. Butenko), o 1997 m. Lietuvos žemės ūkio universitete įgijo habilituoto daktaro laipsnį.

Mokslinę veiklą V. Stanys pradėjo 1978 m. Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto Pašarinių žolių selekcijos centro Genetikos ir citologijos laboratorijoje, kurios vadovu buvo prof. A Sliesaravičius. Darbo kryptis – pašarinių žolių pirminės selekcinės medžiagos kūrimas in vitro metodų pagalba. Dirbdamas laboratorijoje jis pirmą kartą išaugino daugiametės svidrės haploidinius augalus, nustatė somakloninį kintamumą, parodė jo mastą daugiametės svidrės kaliaus kultūroje, sukūrė 8 selekcinius numerius. 

Nuo 1986 metų jis dirba Vytėnų bandymų stoties, vėliau Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto (dabar Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto) Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vadovu. Darbo kryptis – sodo augalų selekcija, biotechnologija ir genetika. Mokslininkas sukūrė naujus augalų selekcijos metodus, parengė naujų, originalių sodo ir daržo augalų selekcinės medžiagos kūrimo metodikų. Nuo 1995 m. jis pradėjo dirbti Lietuvos žemės ūkio universiteto Namų ūkio ir sodininkystės katedroje asistentu, 1998–1999 m. docentu, o 2000–2003 m. – katedros vedėju. Nuo 2004 m. iki šių dienų V. Stanys – Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio ir maisto mokslo instituto profesorius. 

Mokslininkas stažavosi Saratovo universitete (1978 m.), Švedijos sodo augalų selekcijos institute (1992 ir 1999 m.), Lenkijos Varmijos ir Mozūrijos universitete Olštine (1998 ir 2008 m.). 

1999 m. V. Staniui suteiktas profesoriaus vardas, tais pačiais metais jis išrinktas LMA nariu ekspertu, o 2011 m. – tikruoju LMA nariu.

V. Stanys vienas ir su bendraautoriais parengė daugiau kaip 350 mokslinių publikacijų, tarp jų knygas: „In vitro kultūra augalų selekcijoje. Kintamumas ir stabilumas“ (1997), „Fruit plants“ (bendraautoris, 1997), „Vaisiniai, prieskoniniai ir vaistiniai oranžerijų augalai“ (bendraautoris, 2000), „Owocodajne drzewa i krzewy chlodniejszych stref klimatycznych“ (bendraautoris, 2005). V. Stanys kartu su prof. A. Sliesaravičiumi paruošė ir išleido pirmąjį lietuvių kalba vadovėlį studentams „Žemės ūkio augalų biotechnologija“ (2005), vėliau kartu su kolegomis pirmąjį trijų kalbų „Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodyną“ (2010).

Profesorius parengė 11 mokslo daktarų, buvo 11 doktorantų konsultantu. V. Stanys – aktyvus disertacijų vertinimo narys. Jis vadovavo ir dalyvavo 36 daktaro disertacijų gynimo tarybų ir 9 habilituoto daktaro disertacijų gynimo komitetų bei habilitacijos procedūros komitetų veikloje.

V. Stanys yra ir buvo daugelio programų, nacionalinių ir tarptautinių projektų, užsakomųjų darbų vadovu ir vykdytoju. Jis subūrė kūrybingą jaunų žmonių kolektyvą, sėkmingai gvildenantį augalų proteomikos, molekulinės biologijos, biotechnologijos, genetikos, imunologijos ir selekcijos problemas. Mokslininkas inicijavo Metabolomikos, Kriobiologijos, Biologinių žymeklių laboratorijų įkūrimą LAMMC SDI ir „Nemuno“ slėnio Žemės ir miškų jungtiniame tyrimų centre. 

Mokslininkas vienas ir su bandraautoriais sukūrė 15 sodo augalų veislių. 1998 m. už sodo augalų selekcinius tyrimus V. Staniui įteikta Lietuvos mokslo premija. 2007 m. jis apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, LR Premjero padėka už reikšmingus darbus plėtojant mokslinius tyrimus, Kauno rajono savivaldybės garbės ženklu, taip pat suteiktas „Metų žmogaus“ vardas Babtų savivaldybėje.

V. Stanys aktyviai dalyvauja mokslo organizacinėje ir visuomeninėje veikloje. Profesorius skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Austrijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Prancūzijoje Ukrainoje. Jis yra Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Agronomijos komisijos pirmininkas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų tarybos pirmininkas, Tarptautinės sodininkystės ir daržininkystės mokslo organizacijos narys. Profesorius dvi kadencijas buvo Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos bei Lietuvos mokslo ir studijų fondo biomedicinos mokslų ekspertų komisijos nariu, žurnalų „Žemės ūkio mokslai“, „Sodininkystė ir daržininkystė“ bei mokslo darbų rinkinio „Žemdirbystė“ redakcinių kolegijų nariu. V. Stanys – Tarptautinio augalų genetinių išteklių instituto tarybos kaulavaisių grupės narys korespondentas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto tarybos pirmininkas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro tarybos narys. Mokslininkas dalyvavo įvairių draugijų (Lietuvos genetikų ir selekcininkų, Lietuvos botanikų, Lietuvos biotechnologų) veikloje, buvo Lietuvos mokslo premijų komiteto ir Genetiškai modifikuotų organizmų ekspertų komiteto nariu.   

Renginio nuotraukos >>>

Komunikacijos skyriaus informacija
Nuotraukos Valentinos Kulikauskienės