Paroda „Pasaulio bibliotekos: praeitis ir dabartis. LMA Vrublevskių bibliotekos fondų leidiniai“

2015 m. gegužės 6–29 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje veikia paroda „Pasaulio bibliotekos: praeitis ir dabartis. LMA Vrublevskių bibliotekos fondų leidiniai“, kurioje eksponuojama apie 200 knygų apie bibliotekas ir bibliotekininkystę.

Bibliotekų atsiradimas ir plėtra glaudžiai susiję su civilizacijos evoliucija. Bibliotekos formavosi kaip žmonijos atsakas į visuomenės ir individo informacinius poreikius. Pirmieji duomenys apie bibliotekas mus pasiekė iš IV–III tūkstantmetyje pr. Kr. egzistavusios šumerų civilizacijos Mesopotamijoje (dabartinis pietų Irakas), o ankstyviausi iki mūsų laikų išlikę dokumentų rinkiniai – iš II tūkstantmečio pr. Kr. Pirmosios senovės bibliotekos tebuvo ūkinių, žinybinių ir panašių dokumentų rinkiniai.

Šiuolaikinė biblioteka – informacijos saugojimo, klasifikavimo ir sklaidos procesų visuma. Tai kartu ir kultūros fenomenas, ir socialinis institutas, turintis daugybę elementų: fondai, patalpos, technika, personalas, paslaugos, veiklos nuostatai, ryšiai su visuomene, tikslai, uždaviniai, kaitos tendencijos ir kt.  Šiuolaikinė biblioteka sparčiai keičiasi, vienas iš jos uždavinių – suteikti prieigą prie nuotolinių informacinių išteklių ir sudaryti vartotojui sąlygas jais naudotis. Biblioteka atlieka įvairius vaidmenis skirtingų individų ir visuomenės grupių gyvenime. Vieniems ji – knygų šventovė, kitiems – mokslo variklis, tretiems – vieta, kur galima turiningai praleisti laiką. Pasibaigus Nacionalinei bibliotekų savaitei,  šioje parodoje mes tikimės pristatyti pačius įvairiausius bibliotekos veiklos aspektus.

LMA Vrublevskių bibliotekos fonduose saugoma daug leidinių apie bibliotekas ir bibliotekininkystę, kurių dalis eksponuojama parodoje. Juose rašoma apie skirtingų šalių, laikotarpių ir tipų bibliotekas,  pristatomi jų fonduose sukaupti kultūros paveldo lobiai, atskleidžiama bibliotekų misija, funkcijos ir plėtros tendencijos, nagrinėjamas jų vaidmuo kultūros istorijoje. Nemažai knygų skirta bibliotekų kaitai ir ateities perspektyvoms besikeičiant šiuolaikinės visuomenės informaciniams poreikiams. Didžioji dalis parodoje eksponuojamų leidinių gauta mainais iš užsienio mokslo ir kultūros įstaigų, su kuriomis bendradarbiauja LMA Vrublevskių biblioteka. Tarp mūsų užsienio mainų partnerių net 259 – įvairių pasaulio šalių bibliotekos, kurios mielai dalijasi su kolegomis leidiniais apie savo istoriją, pastatus ir juose saugomas kolekcijas.

Eksponuojamų knygų sąrašas

Parodą rengė LMA Vrublevskių bibliotekos Komplektavimo skyrius