Vieno eksponato parodoje – Jono Bretkūno Postilė

2015 m. balandžio 8–22 dienomis LMA Vrublevskių bibliotekos Vieno eksponato parodoje pristatomas vienas reikšmingiausių XVI a. leidinių – Jono Bretkūno Postilė. Bibliotekos skaitytojai, išreikšdami savo nuomonę Facebook socialinio tinklo svetainėje, renka leidinius, kuriuos norėtų pamatyti eksponuojamus.
Knygų sąrašas 

Postilė – šiuo lotyniškos kilmės žodžiu buvo vadinami pamokslų rinkiniai. Bretkūno Postilė išėjo dviem dalimis, sujungtomis į vieną konvoliutą – iš viso apie 1000 p. Ji turėjo didelę reikšmę lietuvių bendrinės kalbos raidai, rašytinio stiliaus formavimuisi. Kadangi Postilė buvo skirta liaudžiai, Bretkūnas ir stengėsi į ją prabilti paprastais liaudiškais žodžiais bei posakiais. Ypač gyva ir vaizdinga kalba yra ten, kur Bretkūnas aprašo buitinio gyvenimo detales. Jo kalboje pasigirsta mums gerai žinomos donelaitiškos intonacijos, kreipiniai: mums nabagėliams, mano miela Lietuva, mieli priedeliai.Knygos lotyniškoje prakalboje, adresuotoje Prūsijos kunigaikščiui Jurgiui Frydrichui, autorius pareiškia, kad rašydamas šią knygą rėmėsi pagrindiniais Liuterio ir Melanchtono teiginiais. Tačiau apskritai jo darbas yra pakankamai originalus.  

Komunikacijos skyriaus informacija