Vieno eksponato parodoje – LDK teisės sąvadas Statutas

Nuo 2015 m. kovo 16 d. vieno eksponato parodoje pristatomas XVI a. antroje pusėje išleistas LDK teisės sąvadas Statutas. Visą savaitę Vrublevskių bibliotekos skaitytojai Facebook socialiniame tinkle balsavo už knygą, kurią norėtų pamatyti. Iš sąraše esančių penkių XVI a. išleistų knygų daugiausia balsų surinko LDK teisės sąvadas Statutas. Leidinį galima apžiūrėti Vrublevskių bibliotekos vestibiulyje iki kovo mėnesio pabaigos. Skaitytojų pageidavimu visą balandžio mėnesį Statutas bus rodomas organizuojamų po Biblioteką ekskursijų metu.

Leono Sapiegos (1557–1633), valstybės patrioto, vieno turtingiausių to meto LDK didikų rūpesčiu Vilniuje, Mamoničių spaustuvėje, išleistas LDK teisės sąvadas Statutas. 1586 m. kovo 13 d. Mamoničių spaustuvei gavus Stepono Batoro privilegiją, pradėta spausdinti knygas graikų ir rusų kalbomis. Kasmet buvo išleidžiama po vieną–tris knygas. Tais pačiais metais pasirodė Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo nuostatai, valdovo įsakai, mokslui skirti elementoriai, o 1588 m. išleistas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos Statutas. Visi leidiniai buvo itin kruopščiai parengti, estetiški, originaliai iliustruoti. Jie spausdinti ant savo gamybos popieriaus – Luka Mamoničius, pasak E. Laucevičiaus, buvo vienas turtingiausių Vilniaus pirklių, kuris turėjo savo popieriaus malūną Pavilnyje. 

Komunikacijos skyriaus informacija