Zigmo Zinkevičiaus jubiliejui skirta paroda „Lietuvišką žodį iškėlęs“

2015 m. sausio 7–30 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1, Vilnius) veiks akademiko Zigmo Zinkevičiaus jubiliejui skirta paroda „Lietuvišką žodį iškėlęs“. Bibliotekoje parengta paroda papildo renginių, skirtų žymaus Lietuvos kalbininko jubiliejui, ciklą. Lietuvos mokslų akademija bei Lietuvių kalbos institutas 2015 m. sausio 7 d. LMA didžiojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) kvietė į susitikimą su Zigmu Zinkevičiumi. Buvo rodomas režisieriaus Algirdo Tarvydo sukurtas dokumentinis filmas „Zigmas Zinkevičius. Pamilęs lietuvių kalbą“.

Bibliotekos parodų stenduose galėsime pamatyti didžiulio profesoriaus mokslinio palikimo dalį ir nuotraukų iš Bibliotekos bei asmeninio profesoriaus archyvų. Parodos rengėjai turėjo gražią progą susitikti su jubiliatu bei jo šeima namuose. Garbusis profesorius pasidalijo atsiminimais apie nueitą prasmingą, lietuvių kalbai paskirtą, gyvenimo kelią.

Zigmas Zinkevičius gimė 1925 m. sausio 4 d. Juodausiuose (Žemaitkiemio valsč.).

Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (1990), nuo 2011 – narys emeritas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas (1991). Švedijos karališkosios mokslų akademijos (1982), Norvegijos mokslų akademijos (1991), Latvijos mokslų akademijos užsienio narys (1995). Latvijos universiteto (1991), Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras (1994).

1950 m. baigė Vilniaus universitetą ir iki 1994 m. jame dėstė. 1956–1968 m. Istorijos ir filologijos fakulteto prodekanas, 1973–1988 m. Lietuvių kalbos katedros vedėjas, 1988–1991 m. Baltų filologijos katedros vedėjas. Dėstė ir Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Edukologijos universitetas) bei Vytauto Didžiojo universitete. 1995–1996 m. Lietuvių kalbos instituto direktorius. 1996–1998 m. Lietuvos švietimo ir mokslo ministras.

Taip pat yra Lietuvos valstybinės premijos (1968), Herderio premijos (1994), Kazimiero Būgos premijos (1995), Nacionalinės mokslo pažangos premijos (2007) laureatas. Apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu (1995).

2012 m. Zigmas Zinkevičius išrinktas Ukmergės miesto garbės piliečiu.