Susitikimas su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Leidybos centro vadovu G. Vaškeliu

2013 m. kovo 28 d. LMA Vrublevskių bibliotekos Atvirų fondų skaitykloje įvyko susitikimas su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Leidybos centro vadovu, Martyno Mažvydo premijos laureatu Gyčiu Vaškeliu, kuris supažindino su Instituto leidiniais. Leidybos centras Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įkurtas 1996 m. ir per metus išleidžia 25–35 pavadinimų knygų, kurių bendras tiražas siekia apie 30 000 egzempliorių. Leidybos centro veikla glaudžiai susijusi su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkų tyrinėjimais, skelbiami originalūs jų darbai. G. Vaškelis išskyrė dvi Leidybos centro leidžiamų leidinių kategorijas: tautosakinę ir literatūrinę. Išsamiau papasakojo apie senosios literatūros, t. y. reikšmingiausių LDK literatūros paminklų bei jų tyrinėjimų, leidybą. Taip pat renginyje buvo pristatytos naujos originaliai įrištos ir apipavidalintos knygos. Svarbią Leidybos centro veiklos dalį užima elektroninių knygų leidyba. Pranešėjas papasakojo apie elektroninių knygų leidybą, pademonstravo tokių leidinių privalumus.

Antroje renginio dalyje G. Vaškelis pristatė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos leidybinę veiklą. Pranešėjas pastebėjo, kad LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotojų sudaromos bibliografinės rodyklės turėtų būti leidžiamos elektroniniu pavidalu, persikelti į elektroninę erdvę bei duomenų bazes. Pabrėžė leidybai labai svarbų originalų požiūrį į leidinį, bendradarbiavimo faktorių – visada yra laukiami įdomūs pasiūlymai ir iniciatyvos iš bibliotekos bendruomenės.

Taip pat pranešėjas atsakė į klausytojų pateiktus klausimus. Po susitikimo bibliotekai buvo padovanota Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidinių. 

 

Parengė Rūta Smažinienė,
Valentinos Kulikauskienės nuotraukos