Reformacijos metų atradimas: Paulius Oderbornas ir jo poema „Himnas apie seną ir garsią Glebavičių giminę“

2017 m. spalio 19 d. 17 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje viešą paskaitą skaitė senosios raštijos tyrėjas doc. dr. Sigitas Narbutas, LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius.

Paskaitoje pristatytas kunigas, pamokslininkas ir rašytojas Paulius Oderbornas (*apie 1555–†1604), aptartas jo gyvenimas ir kūryba, apžvelgti tos kūrybos literatūriniai bei kultūriniai kontekstai, daugiau dėmesio skiriant antros XVI a. pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kitakalbei grožinei literatūrai ir istoriografijai. Visa tai pasitelkta pristatant šių metų atradimą – kultūros ir literatūros istorikams nežinomą Oderborno poemą Himnas apie seną ir garsią Glebavičių giminę, išspausdintą Vilniuje 1583 m.

Bibliotekos vestibiulyje nuo spalio 9 d. iki lapkričio 30 d. veikia paroda „Reformacijai – 500“.

Kvietimas >>>

Nuotraukos Valentinos Kulikauskienės >>>

Vaizdo įrašą parengė Ligita Mikulėnienė