Renginys, skirtas Lietuvių draugijai nukentėjusiems dėl karo šelpti

2015 m. balandžio 9 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje įvyko renginys, skirtas Lietuvių draugijai nukentėjusiems dėl karo šelpti, kurios veiklos pradžios šimtmetį minėjome praėjusių metų gruodžio pradžioje. Į renginį atvyko Vilniečių ainių klubo nariai, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos vadovai ir mokiniai, Žmuidzinavičių, Janulaičių, Makariūnų, Onos Simokaitytės ir Vaišnorų giminių palikuonys bei visuomenės nariai, nuoširdžiai besidomintys istorija. Renginį vedė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, išsakęs savo įžvalgas apie nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo laikmetį. Istorikas dr. Česlovas Laurinavičius kalbėjo apie Pirmojo pasaulinio karo kontekste prasidėjusią nukentėjusių dėl karo šelpimo veiklą, kuri buvo ir platus kultūrinis sąjūdis, formavęs politinius tautos tikslus. Jis atkreipė dėmesį į patriotinį tos veiklos pobūdį, surado sąsajų su XX a. pabaigoje įvykusiu Lietuvos valstybingumo atkūrimu. Dr. Tomas Balkelis apžvelgė tautos mentaliteto pokyčius į Rusiją pasitraukusios ar ištremtos tautos dalyje. Jis akcentavo 1917 m. gegužės mėn. įvykusio lietuvių atstovų suvažiavimo Petrograde (dab. Sankt Peterburge) svarbą kelyje į nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą. Parodos rengėja Rasa Sperskienė atskleidė keletą ryškesnių Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti (nuo 1926 m. Vilniaus lietuvių labdarybės draugijos) istorijos fragmentų. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių pasirodymo metu buvo skaitomi Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro Komiteto posėdžių protokolai, kuriuose užfiksuoti pirmosios lietuviškos gimnazijos Vilniuje steigimo momentai. Padainuota tautinių dainų. Gimnazijos direktorė Danutė Puchovičienė pasveikino bibliotekos bendruomenę parodos „Lietuvių draugijai nukentėjusiems dėl karo šelpti – 100“ atidarymo proga ir įteikė bičiulystės raštą su geriausiais palinkėjimais.

Paroda veiks iki 2015 m. balandžio 30 d.

Daugiau nuotraukų >>>

Parengė Rasa Sperskienė,
nuotraukos Valentinos Kulikauskienės