Vieša paskaita apie kultūros vertybių migravimą

2015 m. vasario 12 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje įvyko vieša paskaita „Tarp Lietuvos ir Lenkijos: Vilniaus kultūros vertybių klausimas (1944–1947 m.)“. Lektoriai istorikai Raimundas Klimavičius ir dr. Vitalija Stravinskienė aptarė 1944–1947 m. Lenkijos planus perimti ir išvežti Vilniaus kultūros vertybes į Lenkiją, tų planų realizavimą.

Lietuvos SSR ir Lenkijos 1944 m. rugsėjo 22 d. evakuacinė sutartis dėl gyventojų mainų tapo pagrindu Lenkijos atstovams kelti Vilniaus kultūros vertybių išvežimo į Lenkiją klausimą. Pagrindinis lenkų dėmesio objektas buvo Vilniaus mokslo ir kultūros institucijų vertybės, ypač saugomos Vilniaus universiteto, Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekose ir Vilniaus dailės muziejuje. Dėl jų buvo suvienytos Lenkijos kultūros, mokslo, diplomatinių institucijų, Vilniaus lenkų pastangos. Buvo veikiama ne tik Vilniaus–Varšuvos, bet ir Varšuvos–Maskvos lygmenimis.

Lenkijos įgaliotinio evakuacijos iš Lietuvos aparate buvo įkurtas specialus kultūros skyrius, turėjęs rūpintis Vilniaus kultūros vertybių išvežimu į Lenkiją. Jo vadovė dr. Marija Rzeuska, pasitelkusi Vilniaus lenkus mokslininkus, buvusius bibliotekų, archyvų ir kitų institucijų darbuotojus ne tik surinko išsamią informaciją apie kultūros vertybes, bet rūpinosi ir jų išvežimu.

Tačiau lietuvių mokslo ir kultūros atstovų pastangomis Vilniaus valstybinėse institucijose saugomos kultūros vertybės nebuvo išvežtos. Tiesa, Vilniaus bibliotekos, muziejai ir archyvai praradimų neišvengė – kai kurios jų saugotos vertybės buvo išvežtos į Lenkiją.

 

Komunikacijos skyriaus informacija,
Nuotraukos Valentinos Kulikauskienės >>>