Kasdienybės istorijoje – sovietinės epochos atgarsiai

2014 m. gruodžio 11 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje vyko kultūros istorikės Violetos Davoliūtės-Opgenorth vieša paskaita, kurioje autorė bandė atskleisti, kaip žmonių kasdienybės istorijos ir buitinio gyvenimo detalės padeda geriau pažinti sovietmečio epochą.

Violeta Davoliūtė – kultūros istorikė, disertaciją apgynusi Toronto universitete (Kanada), šiuo metu dirba Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, kur vykdo tyrimą apie Vidurio Europoje vykusius priverstinius gyventojų iškeldinimus. Knygos „The Making and Breaking of Soviet Lithuania“ (Sovietinės Lietuvos kūrėjai ir griovėjai: atmintis ir modernybė po karo) autorė sako: „Praeitį galima suvokti įvairiais būdais. Tradiciniai šaltiniai yra oficialūs dokumentai, publikacijos spaudoje, statistikos duomenys, kuriuose jau tarsi savaime apibrėžiama, kas yra reikšminga ir verta užfiksuoti.Tačiau ši medžiaga leidžia pamatyti tai, kas svarbu pačiai valstybei, bet neatsako į klausimus, kaip sovietinė ideologija veikė žmogų, kas lėmė jo vienus ar kitus pasirinkimus. Norint geriau suvokti žmogaus vertybines pozicijas ir pasaulėžiūrą autoritarinio, represinio režimo sąlygomis, reikia tyrinėti emocinę kultūrą, tradicinius šaltinius papildyti kasdieninio gyvenimo detalėmis, žodine istorija, memuarais, literatūra, meno kūriniais.Tik atsiremdami į šias detales ir mažąsias istorijas, įstengsime prasiskverbti pro didžiųjų istorijos naratyvų masyvus ir geriau suvoksime šio sudėtingo istorijos laikotarpio daugiasluoksniškumą.“

Gal tada ir Žaliojo tilto skulptūros Vilniuje ar kitas sovietinio laikotarpio palikimas bus interpretuojamas be nostalgijos ar skausmingo susipriešinimo? 

Vaizdo įrašai YouTube >>>

Komunikacijos skyriaus informacija
Renginio nuotraukos Valentinos Kulikauskienės