Naujos knygos

2013-04-19  

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Agresja sowiecka 17 września 1939 roku na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie : studia i materiały. – 2-as leid. – Lublin : Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna. Oddział w Lublinie, 2011. – T. 1. – 310 p. 

Kolektyviniame darbe nagrinėjami 1939 m. rugsėjo sovietų okupacijos įvykiai Lenkijos rytiniame pasienyje ir Liublino apylinkėse, atskleidžiamos šių karo nusikaltimų pasekmės. Knygoje pateikta 71 nuotrauka iš Lenkijos ir Lietuvos valstybinių archyvų bei privačių kolekcijų.

Związki Lublina i Wilna : studia i materiały. – Lublin : Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna. Oddział w Lublinie, 2011. – T. 1. – 432 p. 

Knygoje spausdinami 2009 m. birželį Liubline vykusios sesijos Socialiniai, kultūriniai ir moksliniai Liublino ir Vilniaus ryšiai dabartiniame laikotarpyje darbai. Rinkinyje nagrinėjamas šių dviejų miestų istorinių ryšių klausimas, apibūdinami jų ankstesni bei dabartiniai santykiai.

Słownik pseudonimów pisarzy polskich. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 1998. – T. 5, 1971–1995. – 1067 p. 

Šiame žodyno tome surinkti 1971–1995 m. Lenkijos literatų, publicistų ir žurnalistų pseudonimai. Knygoje pateikta apie 25 tūkst. įvairių tipų pseudonimų, kuriais naudojosi apie 9 tūkst. to laikotarpio plunksnos brolių. Savo vietą rado ir mažiau žinomi arba visai nežinomi autoriai. Tai specifinis bibliografinis šiuolaikinės Lenkijos raštijos žodynas.

Słownik literatury polskiej XIX wieku. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002. – 1112 p. 

Žodyną sudaro XIX a. Lenkijos literatūros mokslinių tyrimų apžvalgos. Skaitytojui suteikiama galimybė susipažinti su to meto literatūros kryptimis ir žanrais, tipais ir teorinėmis koncepcijomis, o taip pat literatūrinių kolektyvų tradicijomis ir jų ideologinėmis srovėmis.

Fita, Stanisław. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, 1886–2006. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 2006. – 245 p.

Knygoje pateikiama draugijos istorija nuo pat jos įkūrimo 1886 metais Lvove iki 2006 m. Itin daug dėmesio skirta pokario laikotarpio veiklos aptarimui, faktams, įtakojusiems lenkų mokslo ir kultūros raidą.

 

Chopin, Fryderyk. Wybór listów. – Wrocław : Zakład Narodowego im. Ossolińskich, 2010. – 314 p.

Knygoje surinkta kompozitoriaus – paprasto žmogaus ir menininko, lenko ir europiečio, sūnaus, brolio, draugo – korespondencija. Šie laiškai – išsamios informacijos apie jo gyvenimą ir kūrybą šaltinis. Pasak kalbininkų, jie rašyti linksmo, nevengusio humoro, tačiau nepretenduojančio į literatūrinę kalbą, žmogaus.

  Anotacijas parengė Irena Surgėlienė


 

 

Užsienio knygų anotacijų archyvas