Naujos knygos

2013-03-18    

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Lexikon für kirchliches Kunstgut. – Regensburg : Schnell & Steiner, 2010. – 310 p. 

 

Bažnytinio meno vertybių žodyne pateikiama susisteminta informacija apie svarbiausius Katalikų ir Evangelikų bažnyčių liturginius reikmenis, sakralinio meno kūrinius, bažnytinę tekstilę bei baldus, o taip pat apie liturgijoje jau nebenaudojamus meno kūrinius ir dailiųjų amatų dirbinius, turinčius istorinę bei estetinę vertę.

 

 

 

 Dem Kreuz sich anvertrauen – Zeugnisse von Andacht und Frömmigkeit : die Sammlung Nießer. Regensburg : Schnell & Steiner, 2012. – 120 p.

 

 

Eichšteto katedros lobyno ir vyskupijos muziejus pristato iki šiol nežinomą asmeninę Jozefo Nyserio (Josef Nießer) sakralinio meno kolekciją. Pagrindinę kolekcijos dalį sudaro smulkūs religinio kulto daiktai: rožiniai, šv. Benedikto medalikėliai, škaplieriai, amuletai su Jėzaus, Dievo Motinos ar šventųjų atvaizdais bei relikvijomis, įvairiausi kryželiai (Donauverto, Ulricho, Caravaca kryžiai ir kiti).

Karasek, Hellmuth. Briefe bewegen die Welt. – Kempen : teNeues Verlag, 2010–. t.

Helmuto Karaseko (Hellmuth Karasek) daugiatomis – tai tarsi paminklas nykstančiai komunikacijos formai – laiškui. Plataus spektro, tris šimtmečius apimanti žymių žmonių korespondencija perteikia ne tik faktinę informaciją, bet atskleidžia siuntėjo jausmus, mintis, charakterio bruožus, leidžia giliau pažvelgti į tam tikrus istorinius ar politinius įvykius. Prie kiekvieno išspausdinto laiško originalo autorius pateikia komentarus bei trumpą siuntėjo ir gavėjo biografiją.

Mann, Erwin. Idee und Wirklichkeit der Offenbarung : Methode und Aufbau der Fundamentaltheologie des Güntherianers Johann Nepomuk Ehrlich (1810–1864).Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. 373 p.

Knygos autorius supažindina su austrų filosofo, teologo, fundamentaliosios teologijos pradininko Johano Nepamuko Erlicho (Johann Nepamuk Erlich, 1810–1864) filosofine sistema, parodo gilius jo filosofinės minties ryšius su Antono Giunterio (Anton Günther, 1783–1863) Vienos teologine mokykla, lygina su iškiliais XX a. teologais: Karlu Raneriu (Karl Rahner, 1904–1984), Henriu de Lubacu (Henri de Lubac, 1896–1991), Bernhardu Velte (Bernhard Welte, 1906–1983) ir kitais. Knygos pabaigoje spausdinami A. Giunterio laiškai J. N. Erlichui.


Hye, Franz-Heinz von. Die Wappen des alten Tiroler Adels bis zum Übergang Tirols an Bayern 1805/06. Innsbruck : Wagner, 2010. 408 p.

Knygoje užregistruotos Tirolio grafystėje gyvenusios šeimos, kurioms iki Tirolio perdavimo valdyti Bavarijai (1805–1806 metais) buvo suteiktas bajoro titulas ir herbas. Knygos autorius pateikia išsamius herbų aprašymus, papildo juos vertingomis rašytinių šaltinių, literatūros bei heraldinio paveldo nuorodomis.


Stalins Wirtschaftspolitik an der sowjetischen Peripherie : ein Überblick auf der Basis sowjetischer und osteuropäischer Quellen. Innsbruck : Studienverlag, 2011. 424 p.

Remdamiesi naujais šaltiniais įvairių šalių autoriai analizuoja geopolitinius, ideologinius ir ekonominius sovietinės ekspansijos ir konsolidacijos aspektus po Antrojo pasaulinio karo. Straipsnių rinkinyje aiškiai įvardijama Maskvos ekonominė politinė strategija kaip sovietinės hegemonijos priemonė, pirmą kartą bendrai apžvelgiami Stalino veiksmai Baltijos šalyse, Suomijoje, Rytų, Vidurio ir Pietų Europoje, Irane, Rytų Turkestane.

 

Sprache und Identität im Frühen Mittelalter. – Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2012. 302 p.

Vienas pagrindinių etninio tapatumo kriterijų yra kalba. Tačiau ankstyvųjų viduramžių šaltiniuose retai identiškumas pagrįstas kalba. Šiame straipsnių rinkinyje mokslininkai iš įvairių šalių aptaria esmines problemas, iškylančias tyrinėjant etninį tapatumą viduramžių Europoje.

  Anotacijas parengė Rita Novikovienė


 

 Užsienio knygų anotacijų archyvas