Naujos knygos

2013-02-19  

 

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

 

Dąbrowski, Przemysław. Rozpolitykowane miasto. Ustrój polityczny państwa w koncepcjach polskich ugrupowań działających w Vilnie w latach 1919–1939. Gdańsk : Arche s. c., 2012. – 632 p.   

Knygoje nagrinėjamas Vilniaus miestui istoriškai svarbus tarpukario dvidešimtmetis. Pagrindinis autoriaus tikslas – paskelbti informaciją apie įvairias tuo laikotarpiu Vilniuje veikusias lenkiškas grupes, jų veiklą, pažiūras bei Lenkijos valstybės politinės sistemos postulatus. Autorius naudojosi įvairiais Lenkijos bei Lietuvos bibliotekose ir archyvuose saugomais istoriniais dokumentais. Knyga baigiama išsamiu panaudotų dokumentų sąrašu bei vardų rodykle. Bibliotekoje saugomas autoriaus padovanotas egzempliorius

 


Lutomierski, Marcin Łukasz. Mickiewicz i okolice : tematy romantyczne na łamach londyńskich „Wiadomości“ z lat 40 i 50 XX wieku. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. – 350 p.   

Pagrindinis šio darbo tikslas – sutvarkyti, apibūdinti ir interpretuoti romantines temas vieno svarbiausių pokario lenkų emigracijos žurnalų „Naujienos“ („Wiadomości“) skiltyse. Autorius ypatingą dėmesį skiria didžiosios emigracijos istorijai, romantikų biografijoms ir jų kūrybai, romantinio stiliaus kūriniams. Knygą sudaro šešios dalys, kurių turinys atitinka svarbiausius Adomo Mickevičiaus epochos recepcijos elementus.


Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego. T. 1, Kościoły i klasztory Grodna. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2012. – 266 p. – (Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej ; cz. 4).  

Knygoje akcentuojama, kad nors oficialia Trakų vaivadijos sostine buvo laikomi Trakai, Gardinas vis tik buvo svarbiausiu vaivadijos miestu. Šiame tome pristatomi du didžiausi XVII a. įkurti vienuolynų ansambliai: Gardino bernardinų vienuolynas ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia bei Brigitiečių vienuolynas ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia. Knygos sudarytojai panaudojo medžiagą iš archyvinių dokumentų, saugomų ne vien Lenkijoje, bet taip pat Gardine, Minske, Maskvoje, Sankt Peterburge ir Vilniuje. Monografija gausiai iliustruota.

 

Do zobaczenia za rok w Jerozolimie = See you next year in Jerusalem : deportacje polskich Żydów w 1938 roku z Niemiec do Zbąszynia. – Zbąszyń ; Poznań : Fundacja TRES, 2012. – 215 p.  

Dvikalbė (lenkų–anglų) knyga, kurioje pristatomas žydų tautai lemtingas tremties į Zbonšyną (Zbąszyń) laikotarpis. Šiame žinomų įvairių šalių istorikų straipsnių rinkinyje politinių ir socialinių įvykių fone atkuriama užmiršta istorija. Ji grindžiama asmeninių tragedijų aprašymais, dramatiškų įvykių liudytojų pasakojimais. Publikacija iliustruota apie 300 niekur neskelbtų nuotraukų. 

 

 

Rydel, Macej. Dwór – polska tożsamość. Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2012. – 264 p. 

Gausiai iliustruotame albume pristatomi gražiausi Lenkijos dvarai nuo viduramžių iki dabartinių laikų. Knygoje atskleidžiama kiekvienu laikotarpiu įgyvendinamų architektūrinių koncepcijų ir pastatų panaudojimo įvairovė, aprašoma dvarų istorija, jų estetinė vertė, savininkų likimai. Lenkijos dvarai – tai ne tik neatsiejama šalies istorijos ir kraštovaizdžių dalis, bet ir jų gyventojų kultūros bei papročių, šeimų tradicijų ir tiesiog lenkiškumo liudijimas. 

 

 

Schirmer, Marcin K. Arystokracja, polskie rody. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 317 p.  

 

Knygoje autorius supažindina su lenkų aristokratijos formavimosi procesu, bando parodyti jų indėlį į šalies istoriją. Publikacija suskirstyta į dvi dalis: pirmoje dalyje nušviečiami aristokratų likimai istorinių įvykių kontekste nuo viduramžių iki šių dienų, antroje – pristatomi 16-os atrinktų kilmingų šeimų, tokių kaip Čartoriskių (Czartoryskich), Krasickių (Krasickich), Potockių (Potockich), Liubomirskių (Lubomirskich) ir kt. portretai su trumpu įvadu į kilmės aprašymą. Šis gausiai iliustruotas veikalas nėra mokslinis darbas, tačiau yra naudingas besidomintiems kilmingų šeimų istorija, genealogija, jų gyvenimo būdu. 

 

 

 

 

 

 

 

Kamińska, Janina. Universitas Vilnensis, 1793–1803 : od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 420 p. 

 Ši Varšuvos universiteto humanitarinių mokslų dr. Janinos Kaminskos (Janina Kamińska) knyga – tai išsami XVIII–XIX a. Vilniaus universiteto istorijos studija. Autorė aptaria universiteto struktūrą, jo profesūros, studentų ir absolventų veiklą. Darbas grindžiamas Lenkijoje, Vilniuje bei Sankt Peterburge surinkta mažai žinoma archyvine medžiaga ir šių istorinių šaltinių analize. 

 

Korybut-Marciniak, Maria. Vilniaus labdarybės draugija XIX a. pirmoje pusėje. – Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2011. – 140 p.     

Tai 2008 m. apgintos daktaro disertacijos pagrindu išleista monografija. Darbo vertimas iš lenkų į lietuvių kalbą – tai Varmijos Mozūrų universiteto Olštyne Humanitarinio fakulteto ir Lietuvos istorijos instituto Vilniuje bendro projekto „Lituanistikos studijos“ rezultatas. Knygoje siekiama dviejų pagrindinių tikslų. Pirmas ir svarbiausias tikslas – supažindinti Lietuvos mokslinę bendruomenę, ypač jos jaunąją kartą, su vertinga informacija apie naują požiūrį į labdarybę Vilniuje XIX a. pradžioje. Antras – plačiajai Lietuvos visuomenei pateikti lenkų mokslininkų darbus apie Vilniaus ir jo gyventojų istoriją iki 1830–1831 m. sukilimo.

 

  Anotacijas parengė Irena Surgėlienė


 

 

 

 

Užsienio knygų anotacijų archyvas