Naujos knygos

2013-02-12

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

Der Mensch und seine Symbole. – Ostfildern : Patmos-Verlag, 2012. – 320 p.

 

 

Gausiai iliustruota knyga skirta simbolių reikšmės aiškinimui, jų gilesnės prasmės atskleidimui. Karlas Gustavas Jungas (Carl Gustav Jung, 1875–1961), Džozefas L. Hendersonas (Joseph L. Henderson, 1903–2007), Marija Luiza fon Franc (Marie Louise von Franz, 1915–1998), Aniela Jafė (Aniela Jaffé, 1903–1991) ir Jolanda Jakobi (Jolande Jacobi, 1890–1973) supažindina su archetipais, sapnų ir mitų pasauliais, analizuoja sielos vystymosi procesus.

 

 

 


Schreiner, Peter. Byzantinische Tinten-, Tusch und Farbrezepte. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2011. – 168 p.

 

Leidinyje pirmą kartą spausdinami Bizantijos rankraščiuose rasti rašalo, tušo bei dažomųjų medžiagų gamybos receptai. Knygoje pateikti redaguoti ir į vokiečių kalbą išversti tekstai, o taip pat filologinės bei dalykinės pastabos, technologiniai komentarai, receptų analizė, aptariamos sąvokos, produktai ir jų panaudojimo metodai.

 

 

 


Wir sind Maske. – Milano : Silvana Editoriale, 2009. 383 p.

 

Parodos katalogas supažindina su vienu iš seniausių žmonijos meno dirbinių – kauke. Šio pristatymo naujovė – tai bandymas susieti įvairių laikų ir kultūrų kaukes, suskirstant jas pagal funkcijas. Leidinyje apžvelgiamos ritualinės, pomirtinės, dekoratyvinės, teatro, apsauginės, šventinės, apeiginės ir kitos kaukės.

 

 

 

Platon, Plotin und Marsilio Ficino : Studien zu den Vorläufern und zur Rezeption des Florentiner Neuplatonismus. – Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009. 244 p.

 

 

Mokslinių straipsnių rinkinyje aptariama Florencijos filosofo, teologo, gydytojo Marsilijaus Fičino (Marsilio Ficino, 1433–1499) raštuose nagrinėjamų temų įvairovė, jo darbų įtaka naujųjų laikų filosofinei minčiai, jo keliamų klausimų aktualumas. Autoriai nagrinėja M. Fičino pirmtakų darbus ir šaltinius, Platono ir neoplatonizmo pradininko Plotino filosofiją, interpretuoja Fičino raštus, analizuoja naujųjų laikų tekstuose sutinkamą platoniškosios minties recepciją. 

 

Lilienthal, Andrea. Die Fürstin und die Macht : welfische Herzoginnen im 16. Jahrhundert: Elisabeth, Sidonia, Sophia. – Hannover : Verlag Hahnsche Buchhandlung, 2007. 310 p.

Knygoje apžvelgiamos 16 a. hercogienių veiksmų galimybės ir valdžios potencialas. Didžiausias dėmesys skiriamas Velfų dinastijos hercogienėms – Elizabetai, Sidonijai ir Sofijai (Žygimanto Augusto seseriai), kurios kaip regentės, globėjos, sutuoktinės ir našlės mokėjo rasti išeitį iš įvairiausių konfliktinių situacijų, puikiai užsirekomendavo ekonominiame bei politiniame gyvenime.

Vollmer, Antje. Doppelleben : Heinrich und Gottliebe von Lehndorff im Widerstand gegen Hitler und von Ribbentrop. Frankfurt am Main : Eichborn, 2010. 413 p.

Remdamasi naujais dokumentais, laiškais ir amžininkų liudijimais biografijos autorė pateikia ryškų ir įsimenantį grafo Heinricho fon Lendorfo (Heinrich von Lehndorff, 1909 –1944), vieno iš 1944 metų nesėkmingo pasikėsinimo nužudyti A. Hitlerį organizatorių, portretą. Knygoje spausdinamos niekur nepublikuotos nuotraukos iš šeimos archyvo.

Die Wunder der Schöpfung : Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek aus dem islamischen Kulturkreis. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2010. 238 p.

Gausiai iliustruotame, vokiečių ir anglų kalbomis išleistame kataloge pristatomi Bavarijos valstybinėje bibliotekoje saugomi vertingiausi islamiškos kultūros rankraščiai: puošnios Korano kopijos ir maldaknygės, kaligrafijos albumai, persiškos ir turkiškos miniatiūros, arabiškos poezijos ir mokslo knygos.

Braounou-Pietsch, Efthymia. Beseelte Bilder : Epigramme des Manuel Philes auf bildliche Darstellungen. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010. 304 p.

Leidinyje nagrinėjamos vieno žymiausio ir produktyviausio Bizantijos epigramų kūrėjo Manuelio Filo (Manuel Philes, 1275–1345) eilės ant šventųjų atvaizdų. Autorė pateikia naują kritinę teksto redakciją ir vertimą į vokiečių kalbą, apžvelgia epigramas literatūros istorijos, teologijos bei meno istorijos aspektu.

 

Anotacijas parengė Rita Novikovienė


 

 

Užsienio knygų anotacijų archyvas